پرسش – هدف نهائی بهائیان از تبلیغ چیست ؟

0 302

پرسش

هدف نهائی بهائیان از تبلیغ چیست ؟

پاسخ نخست

در پاسخ یکی از کاربران چند وقتى بود كه جذب حرفهاى جدید يكى از مبلغين بهائى شده بودم و گاهی فيلم های سخنرانی اش را نگاه مى كردم.

 در يكى از اين فيلمها راجع به مسائل سياسى حرف زده بود. سخنانش بسیار جذاب بود. او مى گفت: دين بايد از سياست جدا باشد، و هيچ دينى نبايد بر مردم حكومت كند چرا که  امکان ندارد در يك مملكت همه يك دين داشته باشند. مى گفت :

بهائيت يك دين سكولار است و اصلا با سياست كارى ندارد و اگر یک بهائی در سیاست دخالت کند و یا حتی سخنی در این باره بگوید از آئین بهائيت خارج مي شود.

كم كم داشتم جذب بهائیت می شدم و فكر مى كردم كه آئین بهائيت حرف درست و حسابی مي زند و فيلم ها را برای دوستانم می فرستادم تا آنها  را هم روشن کنم. خيلى هم خوشحال بودم از اينكه عده اى را نسبت به این مسائل آگاه مى كنم. اما يكى از دوستانم پيامی برایم فرستاد که بسیار متعجب شدم!

نوشته بود: من چيز ديگری در این رابطه  دیده و شنيده ام! در سايت نيونگاه بهائى ها خوانده ام كه” هدف نهائی بهائيت گرفتن حكومت هست” و براى اينكار هم برنامه ريزى دقيقی دارد. به سایت فوق مراجعه کردم آقاى كوشا سردبير سايت، مقاله اى نوشته بود و در آن گفته بود كه جناب شوقى( رهبر بهائيان) هفت مرحله را براى رسيدن به حكومت بيان كرده است و یک روزى می رسد كه اكثريت مردم بهائى مي شوند و آنوقت بهائيت تشکیل حكومت می دهد .

من ابتدا گيج شده بودم، بعد به اين فكر كردم كه چقدر زود قضاوت كردم. مطالعه را ادامه دادم و هر چه بیشتر مطالعه می کردم تایید مطلب برایم بیشتر می شد. انصافا آن مبلغ در سخنرانی اش كه مى گفت ما دنبال حكومت نيستيم بسیار فرد موجه و با شخصيتی بود و كاملا قاطع صحبت مى كرد.خلاصه براى تمام دوستانی كه فيلم را فرستاده بودم لينك سايت نيونگاه  و نتایج مطالعاتم را هم فرستادم تا آنها هم به این بی صداقتی بهائیان پی ببرند.

برخی از دوستانم در جوابم نوشتند: کاش این مبلغین برای جذب مردم  صداقت داشتند و به مردم هدف نهائی خود را می گفتند!

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.