مرور

پرسش ها

قهوه تلخ، بفرمایید!

قهوه تلخ، بفرمایید! یه روز با مادرم به دیدن یه فالگیر رفتیم، که می گفتن خیلی کاربلده و هر چی میگه ردخور نداره. خونه ی فالگیرِ خیلی معمولی بود؛ قیافه اش هم همین طور. فقط حرف زدنش خیلی قلمبه و سلمبه بود. یکم قهوه خوردم و فنجون رو چرخوندم…

تنهاتر از گرگ بیابون!

عکس نغمه رو بیرون آورد، صدای لکنتدار خواهرش تو گوشش پیچید: «با.. باب... بابک» مدام به این فکر میکرد که، خواهرش بالاخره تونسته یه جمله رو کامل تلفظ کنه یا نه؟ یعنی الان چه جوری حرف میزنه؟ اصلا چه قیافهای شده؟ تو این سالها در نبودِ من با کی…

پرسش-چرا تمام کسانی که در بدو امر ایجاد این فرقه حضور داشته اند ، همگی از علما و روحانیون شناخته شده…

اولاً ) چنین چیزی از اساس دروغ است چه کسی گفته است تمام کسانی که در بدو امر ایجاد این فرقه حضور داشته اند ، همگی از علما و روحانیون شناخته شده بودند؟؟؟ کسانی که در بدو امر به باب گرویدند گروه 18 نفره ای از شاگردان بی نام و نشان سیدکاظم…

پرسش-کروکی بکشیم یا زوده؟

سردر سازمان ملل نوشته شده: «بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند» ولی بعضیا خیال می کنن تافته ی جدا بافته ن و آدمیت رو بیشتر از هرکسی برای خودشون و هم قطاراشون قائلن. من استادی رو دیدم که تا وقتی بله چشم می گفتیم…

پرسش-ثناگوئی و ستایش شوقی افندی از آمریکا چیست ؟

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ با بررسی سیره پیشوایان بهائی به شواهد بسیاری از سرسپردگی این فرقه به قدرت های استعماری بر می‌خوریم. در طول تاریخ نظام های سلطه‌گر و قدرت های ستمگر همواره در جبهه مخالف ادیان الهی بودند؛ ادیانی که به حکم…