تازه ترین مقالات

سخن سردبیر

می رسد صدای جاودانه حسین(ع)

اگرچه تمام سال صدای جاودانه سالار شهیدان در گوش تاریخ پژواک دارد، اما دهه عاشورا، این صدا، طنین بیشتری پیدا می کند. پیام مظلومیت امام، دل های جهانیان را شگفتا که به خود جذب نموده و می خوانند: زندگی با ستمگران را خواری و مرگ با عزت را سعادت می دانم( إنّی لا أری الموت الّا سعادة و لاالحیاة مع الظالمین الّا برَما). این ماه، ماه پیوند با امام شهیدان…
ادامه مطلب ...

رسانه ها

ویدئو

صوت

تصویر