تازه ترین مقالات

سخن سردبیر

ما و عاشورا

همه جهان دانست در عاشورا که مصاف حق و باطل بود، پیروز میدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام بود که صدایش و پیامش پس از چهارده قرن شنیده می شود و تمجید می گردد و برنامه آزادمردان قرار می گیرد و شکست خورده میدان یزیدیان بودند که چند صباحی با ذلت زیستند و مردند و خاموش شدند و لعنت ابدی آزادمردان را برای خود خریدند. نسل های پس از عاشورا دانستند تحریف…
ادامه مطلب ...

رسانه ها

ویدئو

صوت

تصویر