تازه ترین مقالات

سخن سردبیر

بانوی ماندگار

سلام بر بانوی عقیله بنی هاشم، هوشمند و خردورز ، شجاع و صبور، شبیه پدر در سخنوری، شبیه مادر در حکمت و مهر ، پیام رسان شهیدان، افشاگر فاسدان و منحرفان. بعد از مادر که سیده بانوان جهان است، او الگوی برجسته برای همگان است. دین باور، پرواپیشه، فهیم و بردبار و به مقصد رساننده قیام برادر در عاشورای تاریخ و جغرافیای کریلاست. کیست جز او که با سخن…
ادامه مطلب ...

رسانه ها

ویدئو

صوت

تصویر