قائمیت

اعتراف صریح میرزا علی محمد باب به مقام قائمیت حضرت حجة بن الحسن العسکری علیه السلام jooya چون حضرت عالی داستان ادعای جناب باب را در شب پنجم جمادی الاولی سال 1260 به تفصیل نقل ‏کرده اید، حقیر مجبورم به این بحث بپردازم عزیزم بهتر است سر بی…

عباس امانت و تاریخ مدرن ایران

دکتر عباس امانت را شاید بتوان یکی ازپرکار‌ترین تاریخ نگاران درباره دوره قاجار دانست. دو کتابی که او را در دو دهه آخر قرن بیستم به شهرت رساند درمورد جنبش بابی و ناصرالدین شاه هستند که با عقیده و گرایش دینی او- بهائیت – مرتبط میباشند. اما…

پیدایش جنبش بهائی

قمر بهائی (5 اکتبر 1904 – 10 نوامبر 1970 ) نوه بهاءالله، از پسرش بدیع الله بود. مقالة معرفی درباره پیدایش بهائیت و موسس آن ، از بخشی از جزوه منتشر شده او ، در سپتامبر 1952 ، تحت عنوان" جنبش بهائی" ، و کل محتویات جزوه دیگری تحت عنوان"…

شورش بابیان در زنجان

توضیح بهائی پژوهی درباره مقاله شورش بابیان در زنجان اگرچه درمنابع تاریخی رسمی معاصر ایران ، و نیز در لا به لای نوشته های تاریخی منتشره توسط بابیان و بهائیان ، مطالب و نوشته های کافی در…

وصیتنامه محمدعلی افندی

این نوشته، وصیتنامه روحانی محمدعلی بهائی، فرزند بهاءالله است که در تاریخ 10 دسامبر1937، در سن هشتاد و چهارسالگی ، تقریباً 16 سال پس از درگذشت عبدالبها ، برادر بزرگترش، فوت کرد و در باغ بهجی،در کنار پدرش بهاءالله به خاک سپرده شد. آقای…

معرفی استاد محمد محیط طباطبائی

استاد «محیط طباطبائی خود، تاریخ زنده و پویای یک قرن بود. تاریخ یکی دو قرن قبل از خود را نیز با مطالعه‌ی مستمر، با کنجکاوی و موشکافی، از آنِ «خود» کرده بود. در آنچه به تاریخ و ادبیات قرن‌های اخیر ایران مربوط می‌شد قول او راهگشا بود.» …

نامه هایی درباره پسران بهاءالله

نوشته روزاموند تِمپلتون روزاموند دِیل اوئن اولیفانت تِمپلتون ( 1937 – 1846 ) نوة رابرت اوئن ، موسس جامعه سوسیالیستهای تخیّلی ، در نیوهارمونی ، ایالت ایندیانای امریکا ، بود . شوهر اوّل روزاموند، لورنس اولیفانت، نویسنده ، جهانگرد،…

نگاهی به واقعه بدشت

چکیده اعتقادات جریان بابیت اگرچه در ابتدا حول محور زمینه‌سازی برای ظهور منجی موعود شیعیان می‌گردید، اما از سال۴۶۲۱ قمری به بعد دچار تغییرات بزرگی شد، به‌گونه‌ای که پیروان او، همۀ کوشش خود را به‌ویژه در نشست بدشت به‌کار بستند تا ضمن اعلام…

عبدالبهاء، واضع تعالیم جدید

چکیده در میان بهائیان، عبدالبهاء شخصیت فوق‌العاده‌ای دارد و نوعاً اعتبارش از بهاءالله بیشتر است. عبدالبهاء بارها خود را عبد پدر خود (بهاءالله) خطاب کرده و از میان تمام القاب، لقب عبدالبهاء را انتخاب کرده است. آنچه از معنای عبد فهمیده…

حوادث پس از مرگ بهاءالله به قلم محمد جواد قزوینی

محمدجواد قزوینی یکی از افراد حلقه داخلی و نزدیکان بهاءالله بود ، و از سوی او به لقب اسم الله الجُد یا اسم الجُد مفتخر گردید . او که اصالتاً اهل قزوین بود، در ایام تبعید بهاءالله به بغداد ، ادرنه ، و عکّا او را همراهی کرد و یکی از کاتبان و…