پرسش – آیا کشور اسرائیل قانونی مبنی بر عدم تبلیغ بهائیان دارد؟ یا بهائیان طبق دستور رهبران خود در اسرائیل تبلیغ نمیکنند؟

0 309

پرسش

آیا کشور اسرائیل قانونی مبنی بر عدم تبلیغ بهائیان دارد؟ یا بهائیان طبق دستور رهبران خود در اسرائیل تبلیغ نمیکنند؟

پاسخ نخست

 طبق پیام بیت العدل آیین بهائی در اسرائیل نباید انجام شود و حتی افراد اسراییلی که خارج از اسراییل هستند و قصد بازگشت به اسرائیل را دارند نیز نباید به آیین بهائی تبلیغ گردند.

23 جولای 1995

دوست عزیز بهائی

بیت العدل اعظم الاهی ایمیل شما را در تاریخ 29 جون 1995 دریافت نمود که در آن از ما تقاضای پاسخ شده بود

شما درباره قانون عدم تبلیغ اسرائیلی ها با توجه به شرایطی که هستید که تماسی با یک برقرار کردید، سوال نموده بودید. بیت العدل از احبا IRC اسرائیلی از طریق گفتگوی اینترنتی نخواسته که با اسرائیلی ها ارتباط نداشته باشند. وقتی شما می فهمید که شخصی که با وی در ارتباط هستید اسرائیلی است، می توانید ارتباط دوستانه خود را با وی ادامه دهید اما نباید وی را در مورد امر بهائی، تبلیغ نمائید.

برای دریافت توضیحات بیشتر میتوانید به مقاله “تبلیغ آیین بهائی در اسرائیل” مراجعه فرمایید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.