پرسش – چگونه از آیه دوازده سوره مبارکه زمر میتوان خاتمیت را اثبات نمود؟

0 542

پرسش

چگونه از آیه دوازده سوره مبارکه زمر میتوان خاتمیت را اثبات نمود؟

پاسخ نخست

null

پاسخ دیگر

کتاب «فرجام فرخنده» از چهار محور اصلی به آموزه‌ی خاتمیت می‌پردازد:
1-خاتمیّت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، به این معنا که پس از ایشان هیچ پیامبری مبعوث نخواهد شد.
2-خاتمیّت قرآن کریم، به این معنا که پس از آن وحی قطع شده و هیچ کتابی از آسمان نازل نخواهد شد.
3-خاتمیّت آیین اسلام، به این معنا که پس از آن هیچ دین جدیدی برای بشر تشریع نخواهد شد.
4-تبیین خاتمیّت در پرتو بحث هدایت الاهی.
هر کدام از این چهار محور اصلی مستقل امّا مکمّل یکدیگرند و از هفت منظر مورد بررسی قرار گرفته اند، که اولین منظر، آیات قرآن کریم است و آیاتی که نشان دهندۀ خاتمیت هستند، در ذیل بخش مربوط آمده اند.

لازم به ذکر است که در این کتاب هم جستجو کردم و اشاره ای به دو آیه ای که عبارت «اول المسلمین» را دارند، نشده است. به علاوه در تفسیر المیزان هم نگاه کردم، چنین چیزی را ندیدم که از این عبارت خاتمیت را نتیجه بگیرد و بلکه از این عبارت نتیجه گرفته اند که مقام پیامبر از دیگران و پیامبران پیشین بالاتر است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نه + 4 =