پرسش – ولی امر الله در دیانت بهائی چه جایگاهی دارد؟

0 484

پرسش

ولی امر الله در دیانت بهائی چه جایگاهی دارد؟

پاسخ نخست

حضرت عبدالبهاء در‎ ‎الواح وصايا صفحه‎ ‎‏11‏‎ ‎مي فرمايند:‏‎
‏… زیرا آيت الله و غصن ممتاز و ولي‎ ‎امرالله و مرجع‎ ‎جميع اغصان و افنان‏‎ ‎و ايادي امرالله و ‏احباالله است و ‏مبين آيات‎ ‎الله و من‎ ‎بعده بکرا بعد بکر ‏‎
بکر بعد بکر یعنی پسر بزرگ پس از پسر بزرگ‎
حضرت‎ ‎عبدالبها ء در الواح وصايا صفحه‎ ‎‏13درباره جانشيني ولي امرالله مي فرمايند:‏‎
اي‎ ‎احباي الهي بايد ولي امرالله‎ ‎در زمان حيات خويش من هو بعده را تعيين‎ ‎نمايد تا بعد‎ ‎از ‏صعودش ‏اختلاف حاصل‎ ‎نگردد. و شخص معين بايد مظهر تقديس و‎ ‎تنزيه و تقواي الهي و‎ ‎‎علم و فضل و کمال‎ ‎باشد. ‏لهذا اگر ولد بکر ولي امرالله‎ ‎مطهر(مظهر) الولد سر ابيه نباشد‏‎ ‎‏… بايد‎ ‎‏غصن ديگر را‎ ‎انتخاب نمايد …‏‎
اینک این عبارات را در کنار این عبارت بگذارید‎:
جناب عبدالبهاء در تفسیر‎ ‎مکاشفات یوحنا در بخشی که آمده است:« و آن بیست و چهار پیر که در حضور خدا بر تخت‎ ‎های خود نشسته اند…» چنین می فرماید‎:
و در هر دوری اوصیا و اصفیا دوازده نفر‎ ‎بودند. در ایام حضرت یعقوب دوازده پسر بودند و در ایام حضرت موسی دوازده نقیب رؤسای‎ ‎اسباط بودند و در ایام حضرت مسیح دوازده ‏حواری بودند و در ایام حضرت محمد دوازده‎ ‎امام بودند. ولکن در این ظهور اعظم بیست و چهار نفر هستند. دو برابر جمیع. زیرا‎ ‎عظمت این ظهور چنین اقتضا تماید. این نفوس ‏مقدسه در حضور خدا بر تخت های خود نشسته‎ ‎اند، یعنی سلطنت ابدیه می کنند‎…
مفاوضات: 45-46‏‎
آری جناب عبدالبهاء دل به‎ ‎آن بسته بود که شوقی و نسل او بکر بعد بکر، آن 24 نفر خواهند بود، ولی مع الاسف او‎ ‎عقیم از آب در آمد و بهائیت با چالشی جدی به ویژه در ‏مشروعیت بیت العدل مواجه شد‎. ‎دیده بگشایید ای خردمندان‎.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

1 × 5 =