پرسش – دلایل اثبات حقانیت فرستادگان الهی از نظر رهبران بهائیت چیست؟

0 542

پرسش

دلایل اثبات حقانیت فرستادگان الهی از نظر رهبران بهائیت چیست؟

پاسخ نخست

اولا میرزا علیمحمد شیرازی در کتاب “دلایل سبعه” خود هفت دلیل بر حقانیت خود آورده است و خلاصه ان هفت دلیل این است که برهان بر ثبوت حقانیت پیامبر اسلام و حقانیت من(سید باب) و حقانیت من یظهره الله که بعد از من می آید فقط آیات است و به غیر از آیات به هیچ دلیل دیگری نیاید متمسک شود… و اگر این آیات قرآن و آیات بیان از جانب خدا نمی بود بر خدا لازم بود که شخصی را برانگیزد تا این آیات را با دلیل قطعی و یقینی باطل گرداند…پس در حقیقت ، خداوندتقریر و تثبیت این آیات را فرموده است

ثانیا میرزا حسینعلی نوری(بهاء الله) در کتاب ایقان خود که در اثبات حقانیت باب نوشته است علاوه بر دلیل مذکور که از باب اتخاذ نموده به چند دلیل دیگر بدین منظور اشاره نموده است:

1-ایمان آوردن عده ای از علمای راشدین و فضلای کاملین و فقهای بالغین مانند ملاحسین بشرویه و ملا محمد علی بسطامی … و ملا عبدالخالق یزدی.. و امثال آنها که قریب 400 نفر بودند.

2-استقامت سید باب بر امر الهی که با اینکه در سن شباب بودند… با وجود این قیام بر آن امر فرمود … و از هیچکس خوف ننمود.

3-ظهور غلبه و قدرت و احاطه ای که بنفسه از آن مظهر وجود معبود در اکناف و اقطار عالم ظاهر شد به عبارت دیگر نفوذ افکار و عقاید در بین جوامع انسانی

ثالثا میرزا ابوالفضل گلپایگانی در کتاب فرائد خود بزرگترین دلیل بر جدایی حق و باطل را دلیل تقریر نامیده است و می گوید :” اگر نفسی مدعی مقام شارعیت شود(1) و شریعتی را تشریع نماید و آن را به خداوند نسبت دهد(2) و آن شریعت نافذ گردد و در عالم باقی ماند(3) این نفوذ و بقا برهان حقیت باشد چنانکه عدم نفوذ دلالت بر بطلان آن نماید.

پس در مجموع از نظر نامبردگان دلایل اثبات حقانیت هر مدعی رسالت عبارتست از:1- ادعای پیامبری 2- تشریع دین جدید در قالب کتاب و آیات نازله 3- استقامت در امر خود 4- نفوذ و بقا در بین جوامع انسانی

با توجه به مضامین مذکور ضروری است طی مقالاتی جداگانه زندگانی رهبر بابیه(میرزا علیمحمد) و نیز رهبر بهائیه(میرزا حسینعلی نوری) با اصول 4گانه فوق بررسی و تطبیق گردد تا میزان حقانیت یا بطلان آن پدیدار شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هجده + پنج =