پرسش – بیت العدل نزد پیروان بهائیت دارای چه جایگاهی است؟

0 513

پرسش

بیت العدل نزد پیروان بهائیت دارای چه جایگاهی است؟

پاسخ نخست

نظام رهبری کننده بهائیان در زمان حاضر سازمان و تشکیلاتی است به نام ” بیت العدل”.

این سازمان متشکل از نه نفر است که همگی باید مرد بوده و ظاهراً باید منتخب از میان بهائیان باشند.

مقر تشکیلاتی آنها در اسرائیل در شهر حیفا می باشد.
مطابق نصوص و پیش بینی های رهبران بهائی ، مشروعیت بیت العدل به حضور ” ولی امر الله ” است. لیکن چون آخرین رهبر بهائیان یعنی شوقی افندی عقیم بود و بجه دار نشد، ” بیت العدل” اکنون به تنهائی بهائیان را اداره می کند و وظیفه قانونگزاری در بهائیت و تبیین و تفسیر نصوص بهائی به عهدۀ آنهاست.

پاسخ دیگر

شوقی افندی در کتاب “دور بهائی” صفحۀ 77 می گوید:

“هر گاه ولایت امر ، از نظم بدیع حضرت بهاءالله (میرزا حسینعلی) منتزع ( جدا ) شود اساس این نظم ، متزلزل و الی الأبد محروم از اصل توارثی می گردد که بفرمودۀ حضرت عبدالبهاء ( پدربزرگ شوقی افندی) در جمیع شرایع الهی نیز برقرار بوده است”!

بنا بر این “بیت العدل” بدون” ولی امر الله” به گفته بها وشوقی بی اعتبار است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

2 − یک =