پرسش – آیا در احادیث مذکور گردیده است که نام قائم مرکب از دو اسم علی و محمد است؟

0 556

پرسش

آیا در احادیث مذکور گردیده است که نام قائم مرکب از دو اسم علی و محمد است؟

پاسخ نخست

جناب سپهدار
با عرض تهنیت ایام پر میمنت عرفه و قربان وغدیر در پاسخ به سوال شما به نکات ذیل باید اشاره نمایم:
1-«ذو الاسمین» در زبان عربی معادل « دو اسم» در زبان فارسی است نه معادل «اسم مرکب» به عنوان مثال اگر نام فردی«حسینقلی خان» باشد نمی گویند فلانی سه اسم دارد: حسین ؛قلی و خان بلکه میگویند «اسم او مرکب از سه اسم است».
2- در بین ائمه(ع) برخی دارای دو یا چند اسم بوده اند نظیر امام حسن عسکری(ع) که نام دیگر ایشان عبدالله می باشد. در این مورد نمی گویند اسم امام مرکب از دو اسم است.
3- بررسی مدارک ارائه شده ما را به نتایج جالبی می رساند:
الف)در بحار الانوار ج 3 ص203 از امالی شیخ طوسی حدیثی نقل میکند که در جوامع حدیثی شیعه به حدیث لوح فاطمه(س) معروف است. در این نقل بعد از ذکر اسامی ائمه چنین آمده است:
«و علی الرضا… و محمد الهادی ای سبیلی الذابّ عن حریمی… یخرج منه ذوالاسمین علی و الحسن و الخلف محمد یخرج فی آخر الزمان علی راسه غمامه بیضاء تظلّه من الشمس.» ملاحظه می فرمایید در این عبارت بعد از نام بردن امام رضا(ع) و فرزندشان امام جواد(ع) می فرماید: از او به دنیا می آید فردی که دارای دو اسم است (که به یکی از آنها یعنی علی اشاره شده) و سپس حسن و فرزند او محمد که در آخر الزمان خروج میکند و بر بالای سر او ابر سفیدی است که در برابر آفتاب بر او سایه می افکند.
پس در این نقل منظور از ذو الاسمین امام دهم می باشد نه موعود آخر الزمان
ب)در بحار الانوار ج51 ص24 از کشف الغمه از امام صادق(ع) نقل شد که فرمودند:
الخلف الصالح من ولدی و هوالمهدی اسمه م ح م د و کنیته ابوالقاسم یخرج فی آخرالزمان…ویکنّی بابی القاسم و هو ذو الاسمین، خلف و محمد یظهر فی آخرالزمان و علی راسه غمامه تظلّه من الشمس…»
در این روایت نیز در توصیف خلف صالح که همان مهدی است آمده است:
1-نام او م ح م د نه علیمحمد
2-کنیه او ابوالقاسم(همان کنیه پیامبر(ص)) یعنی فرزندی به نام قاسم دارد در حالی که جناب باب فاقد فرزندی به نام قاسم بوده تا کنیه او ابوالقاسم شود.
3-او دارای دو اسم است یکی خلف و دیگری محمد نه اینکه دارای اسم مرکب «علیمحمد» باشد.از کجا خلف همان علی است؟
ج)در فراز زیارتی امام زمان(عج) هم منظور از «حجه المعبود» یعنی «حجت خداوند متعال» و «کلمه محمود» یعنی «کلام ستوده» و هیچ عرب زبانی اولی را علی و دومی را محمد نگفته است تا ترکیب آن دو نشانه امام عصر(ع) باشد.
د)جایی که مدارک نقلی صادره از معصوم (ع) این چنین غیر قابل تطبیق با نظریه آقایان باشد شعر رمز آلود صحبت لاری نیز چاره درد آقایان نخواهد بود و با هزار من سریشم نیز چسبندگی نمی یابد!

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

15 + چهار =