پرسش – آیا بهائیت بدون تبلیغ و تقلید است؟

0 531

پرسش

آیا بهائیت بدون تبلیغ و تقلید است؟

پاسخ نخست

پاسخ یکی از کاربران:

امروز براى خريد به يك فروشگاه زنجيره اى رفته بودم، جايى كه خيالم راحت بود هر چيزى كه نياز دارم را پيدا مى كنم. از هر جنسی انواع مارك ها با تنوع زیاد موجود است. به ذهنم رسيد چه قدر تبليغات مهم است و تا چه اندازه روى انتخاب مشترى تأثير دارد. ولى خدا آن روز را نياورد كه تحت تأثير تبليغات غیر واقعی يك جنس را بخری و بعد بفهمى همانى نبوده است كه انتظارش را داشتى، آن وقتچه حالی می شوی!

به خانه آمدم و بعد از جابه جايى خريدهايم به سراغ گوشى ام رفتم. دوستم مطلبى را برايم فرستاده بود از قول يك هموطن بهائى كه به نظرم واقعا جذاب آمد، او نوشته بود: “ما در ديانتمان روحانى نداريم، طبقه مبلغ نداريم و به شكل حرفه اى دين خود را تبليغ نمى كنيم، زيرا ديانت چيزى نيست كه به شما بگويد چيست و شما از او تقليد كنيد، دين بايد به جان بنشيند و هر کس خودش ببينيد كه خداوند از او چه چیزی را خواسته است.”

عجب حرفهاى دلنشينى زده بود. راستش من قبلا راجع به بهائيت كمى مطالعه كرده بودم و يكباره به ذهنم آمد كه در یکی از کتابهایشان فصلی با عنوان “علماء فى البهاء” دیده بودم. پس این علما چه كسانى هستند؟ دوباره به همان كتاب که نامش گنجينه حدود و احكام بود رجوع كردم. در صفحه ٢٥١ جناب اشراق خاورى به استناد جملات بهاء الله در كتاب اقدس نوشته بود:

” فصل دوّم – علماء فی البهآء در يکمقام مبلّغين و اصفيا هستند در کتاب مستطاب اقدس از سماء مشيّت جمال قدم جلّ جلاله نازل قوله تعالی: “طوبی لکم يا معشر العلمآء فی البهآء تاللّهِ انتم امواج البحرِ الأعظمِ و انجُمُ سمآءِ الفضل و الوية النّصر بين السّموات و الأرضين. انتم مطالعُ الأستقامة بين البَريّةِ و مشارقُ البيان لمن فی الأمکان طوبی لمن اقبلَ اليکم ويل للمعرضين.”

جناب اشراق خاورى اينگونه به مفهوم جمله بهاء الله اشاره كرده بود كه ” در يک مقام مبلّغين و اصفيا هستند ” يعنى در بهائيت مبلغين يكى از مصاديق علما محسوب مي شوند. در نتيجه بهائيان هم آخوند دارند!

راستش كمى تعجب كردم و برايم جاى سوال پيش آمد كه چرا عزيزان بهائى این ادعا را می کنند که در ديانتشان روحانى و آخوند ندارند؟ آيا اين كار درستى است كه من براى جذب مخاطب از عدم صداقت استفاده كنم؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

12 + 17 =