غدیریان را عید مبارک باد!

 

اگر رهبری الاهی را در هدایت و راهبری انسان در همه دوران ها باور داریم ، پیام غدیر را نیوشیده ایم که با رحلت پیامبر، رهبری الاهی به پایان نمی رسد و تا انسان هست حجت الاهی هم هست و لحظه ای زمین خالی از رهبری الاهی نخواهد بود.

آن چه دین را کمال است ابلاغ این رهبری در قامت امامت پس از رسالت است که فرمود:

من کنت مولاه فعلی مولاه

هر که را من ولی و امیرم،علی ولی و امیر اوست و فرمود این حلقه در علی و یازده فرزندش قرار می گیرد که اولیای شما تا صبح رستخیزند.

امروز امیر غدیری زمان همان فرزند علی یعنی حضرت مهدی علیهمالسلام است که بیعتش بر گردن ماست و آن امام همام را مقتدای جان های خود می دانیم که اطاعتش فرض و ظهورش حتم و غیبتش آزمون و مهربانی اش عمیم و فراگیر است.

با "عهد"ی در پگاه ،بیعتش را هر روز تازه می کنیم که این پیام غدیر است...

 

وغدیریان را عید مبارک باد!

تمام حقوق این پورتال برای مؤسّسه بهائی‌پژوهی محفوظ است.

کپی‌رایت© بهائی‌پژوهی؛ ۱۳۹۸-۱۳۸۵.

Back To Top