مرور رده

اخبار

مقبره سوخته

 بیت العدل خبر داد که احداث مقبره عبدالبهاء بعد از آتش سوزی اخیر مجددا شروع شده است . گفتنی است از چند سال قبل ،…