حسادت بر سر جانشینی باب

0 707

از نگاه خواهر( آشنایی با کتاب تنبیه النائمین )20-حسادت بر سر جانشینی باب

************* 

عزیه در پاسخ به فرازی دیگر از سخنان عبد البها ، مشکل بهاءاله را حسادت نسبت به صبح ازل می شمرد و می گوید این بیماری درتاریخ گذشتگان هم سابقه داشته است.آنگاه دراین زمینه استشهاد می گند به حسادت قابیل نسبت به هابیل که او را به قتل برادر کشانید و حسادت برادران یوسف نسبت به یوسف که آنها را به اعمال شنیعه واداشت و حسادت عقیل نسبت به امیرالمومنین و حسادت زید و فرزندان امام کاظم و نیز حسادت جعفر کذاب و…اینکه این حسادت ها افراد را به غضب الهی و عذاب شدید در خواهد افکند: 

“اول کسی که از حق اعراض کرد از غلبه حسدو برادر خود را هلاک نمودقابیل بود دومی پسر نوح که از حق هزیمت کرده و گفت …و امثال ذلک بسیار بوده اندوالذین یحاجون فی الله من بعد مااستجیب له حجتهم داحضه عند ربهم و لهم عذاب شدید.”(ص38) 

بعد می گوید علت انکار آنهمه نصوص و الواح آشکارباب در ذکر فضایل و مقامات و اثبات جانشینی ازل و مامور نمودن او به تکمیل باب های ناقص کتاب بیان(هشت باب در ادامه یازده باب که از قلم باب صادر شده است تا به عدد نوزده باب برسد) و بهاءاله به همه آنها بهتر از هر کسی آگاه است همانا همان مشکل حسادت بوده است و بس : 

“یابن الانصاف! کسی را که نقطه بیان ارواح من سواه فداه در توقیعات مبارکات و آیات بینات و کلمات مقدسات و الواح ممتعات که اغلب آنها به خط مبارک آن حضرت {باب}فعلا موجود است این همه تعریفات و توصیفات و کلمات در باره او{یعنی ازل) ذکر بفرمایدحتی اینکه عرش او را عرش خود و مقام او را مقام خود و نفس او را نفس خود و لسان او را لسان خود و آیات او را آیات خود بخواند و او را قیم و مفوم و حافظ و ناصر بیان و اهل بیان قرار دهد و اظهار بقیه بیان را به عهده او واگذاردچنانچه در نص صریح لوح وصایت می فرماید و ان اظهر الله عزافی ایامک فاظهر المناهج الثمانیه معنی این عبارت بسی واضح و ظاهر است چرا که بناء و اساس بیان بر نوزده واحدو منهاج شده که هر واحدی نوزده باب است و زیاده از یازده باب از خود حضرت نقطه اولی ظاهر نشده است {لذا}اظهار مناهج ثمانیه بقیه بیان را به عهده حضرت ثمره(ازل) فرموده می فرماید: 

اگر عز و غلبه در ایام تو ظاهر شد مناهج ثمانیه بقیه را بگو و ظاهر سازو به مردم برسان…یا سبحان الله چه بی انصاف و قسی القلب مردمانی که آز آیات منزله چشم پوشیده و از حق اعراض کرده ما تهوی انفس خود را بر رضای الهی ترجیح دادند…”(ص39) 

از نظر او منشا این جفا ها حسادت بهاءاله نسبت به صبح ازل بوده است…

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

13 − 6 =