درباره ویلیام گارلینگتن

0 675

      

  ویلیام گارلینگتن به سال 1947 در امریکا متولد شد. درسال 1964 تحصیل در دبیرستان را اغاز کرد. درسال 1981 از دانشگاه ایالتی فلوریدا فارغ التحصیل شد و برای ادامه تحصیل دررشته مطالعات دینی به نیو استیت کالج پیوست .

        گارلینگتن که در دهه 1960 بهائی شده بود،در دهه 1980 به استرالیا رفت وتحصیل خود را درمقطع دکترا ،با موضوع پایان نامه تبلیغ گسترده بهائیت در مالوای هند به پایان رساند و به امریکا بازگشت.

        پس از این مطالعات نزدیک و دقیق بود که او از ایین بهائی روگردان و در اواخر دهه 80 ، از عضویت درجامعه بهائی انصراف داد. دلیل اساسی این روگردانی و انصراف، به تردید او درصحت مباحث اعتقادی و اسمانی بودن بهائیت، و موضوع عصمت موسسات تشکیلاتی (بیت العدل جهانی ومحافل ملی) باز میگردد.

       گارلینگتن بیش از 25 سال به تدریس مطالعات دینی در استرالیا و امریکا اشتغال داشته است. گارلینگتن در سال 2005 کتاب بهائیت در امریکا را منتشر ساخت .او با احترام به نظرات بهائیان درباره خود و دیگران ، به خوانندگان و بهائیان ، مسائل و اشکالاتی را که اینجا و آنجا ، و احیاناً در سایرفرهنگها هم ممکن است وجود داشته باشد را یادآوری میکند . مهمترین این مسائل و اشکالات عبارتست از برداشت خاص بهائی از تداوم وحی و الهام ، وجود تبعیضات جنسیتی ، عدم قبول و باور کامل یافته های علمی، و اینکه آزادی فکر و اندیشه یک کالا نیست که بتوان آنرا تقدیم و تسلیم مقامات  و رهبران بهائی کرد .

            گذار روحانی و شخصی ویلیام گارلینگتن، در کتاب بهائیت در امریکا، به درون یک سنت دینی، که اساساً برای فرهنگ و کشور او خارجی محسوب میشد ، و سپس خروج وی از این فرهنگ دینی، نوعی تحقیق و پژوهشگری هرمنوتیک ( تاویلی ) و تاریخی، با نگاهی مثبت و درعین حال منتقدانه به موضوع مطالعه ، ویژگی کلاسیک از مطالعه دین است . نگاه او نسبت به ابعاد عرفانی و تعالیم بهائی نیزهمین گونه است . گارلینگتن بر آنست که درباره عرفان بهائی ،همچون یک پیرو مومن، که درباره حقایق اشراقی دینی صحبت میکند – و این سنت پژوهشی معاصر است – سخن بگوید .

            به عبارت دیگر ، ویلیام گارلینگتن ، یک ” عارف تطبیقی ” است ، به گونه ای که تصورات و برداشتهای مقایسه ای اخذ شده از مطالعه تاریخ بهائی را ، با ذهن منتقد و مجهز به تئوری مدرن ، و راهبرد عمیق و همدلانه نسبت به آن آیین ، که متاثر از چند دهه باور و سلوک بر طبق آن است ، به بررسی نشسته است . در این چهارچوب، او بسیار شبیه به نویسندگان بهائی ( اگر نه عیناً در کلمات انها ) می اندیشد ، می نویسد و زیست میکند، و ویژگیهای متضاد عرفانی ،تعصبات و باورهای درون گرایانه دگم و انعطاف ناپذیر، و باورهای جزمی خطرناک ( در واقع توهمات و تخیلات ) نژادی و دینی را به مشاهده می نشیند .

گارلینگتن در حال حاضر در فلوریدای امریکا زندگی میکند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

8 − هشت =