تحلیل “ارتباط محفل ملی بهائیان هند با اسرائیل”

0 659

وقتی خبری منتشر می شود هر کس برای خود تحلیلی در ذهن می سازد. خبر ارتباط محفل ملی بهائیان هند که در سایت “بهایی پژوهی” منتشر گردید تحلیلی از یاس بر این خبر ارائه شدکه عینا نقل می شود:

یکم :

سایت بهایی پژوهی یک سایت خبری یا یک سایت سیاسی نیست.این موضوع را رویه وخط مشی سایت در طول این مدت به خوبی نشان داده است. پژوهش در آموزه ها ،تاریخ ، رهبران و عملکرد بهائیت از طریق ارائه مقالات مستند و گفتگوهای مستقیم و بعضا مباحث تطبیقی کارنامه روشن و مبتکرانه بهایی پژوهی بوده است که به همین لحاظ مورد استقبال انبوه محققان و روشنفکران قرار گرفته است .در جامعه بهائی نیز این پدیده با دیده اعجاب نگریسته شده و کسانی از آنان را به میدان بحث های شور انگیز کشانده است که شاهد آن مناظرات انجام شده و حضور در تالارهای گفتگوست. 

اما اخباری از این نمونه که برای آذرخش فرستاده شده و او برای کاربران در صمیمانه مونیتور کرده است به خاطر نفس خبرها اگرچه در روال ومشی اصلی سایت قرار نمی گیرد اما با عنوان ثانویه گاهی می تواند موید بعضی بحث های ایدئولوژیک در مباحث سایت باشد.اگر خاطر کاربران باشد جویا در یکی از بحث های خود به این نکته توجه داده بود که تشکیلات بهایی از طریق محافل ملی و محلی و به عنوان وظیفه دینی بهائیان را موظف به ارائه اخبار کاملی از محیط خود به محافل محلی و بعد محافل ملی و نهایتا به بیت العدل در اسرائیل می نماید و یک فرد بهایی از این کار که عرف کشور ها آن را جاسوسی می نامد نه تنها احساس گناه نمی کند بلکه چون آن را انجام یک وظیفه دینی می داند لذا احساس خشنودی درونی و کسب ثواب دینی می نماید! 

خبر هایی چون خبر بالا ( “ارتباط محفل ملی بهائیان هند با اسرائیل “)در این راستا قابل تحلیل است: 

1-ارائه اخبار حساس با ضریب امنیتی بالا از کشور هندوستان برای اسرائیل از سوی افراد محفل ملی بهائیان هند و در پوشش معبد و مشرق الاذکار بهایی در هند 

2- قاچاق ارز و ورود به میدان پول سیاه و اخلال در امنیت اقتصادی کشور 

3-جعل ده ها گذرنامه برای ورودو خروج افراد غیر مجاز به کشور 

4-فرار در هنگام احساس خطر از طریق مرزها (که تصادفا این بار منجر به دستگیری آنها در فرودگاه شده است) 

5- نفوذ در مقامات رسمی برای حل و فصل اعمال غیر قانونی (همچون خانم “زونا سورابجی “همسر سولی سورابجی دادستان کل پیشین هندوستان یکی از این متولیان جامعه بهائی بوده که در یاری رساندن به متهمین پرونده جاسوسی نقش فعالی داشته است . ) 

6-دستور تشکیلاتی به بهائیان برای عدم گفتگو در این موضوعات در صورت فاش شدن 

7-توجیهات سریع برای احبا که اینها توطئه مخالفان امر برای کوبیدن آئین بهایی است 

8-دمیدن دوباره در بوق مظلوم نمائی جهانی برای انحراف اذهان از مساله اصلی 

دوم : 

بهترین راه برای بررسی یک عقیده را بحث های کارشناسی در متون و آموزه ها می دانیم و حتی عملکرد یک یا چند خاطی در میان معتقدان به آن عقیده را دلیل رد آن نمی شماریم که در میان همه مکاتب و ادیان افراد خاطی وجود داشته و دارند(که ممکن است بهائیان این رفتار را بخواهند در این رابطه توجیه کنند) بلکه با اتکا به پیامبر درونی انسانها یعنی عقل ،درستی یا نادرستی اندیشه ها را در میزان وجدان ارزیابی نموده آن عقیده را به چالش می کشیم .کاری که بهایی پژوهی بر آن است. 

سوم: 

ضمنا خبر بالا در تالارهای گفتگوی اینتر نتی انعکاس وسیعی یافته و روزها ی زیادی مورد بحث و گفتگو بوده است و در سایت ها و روزنامه های هندی نیز علیرغم همه نفوذ وسع تشکیلاتی بهائیان در هند و مطبوعات آن ،انعکاس وسیعی یافته است که آدرس بعضی را به همراه متن یکی از آنها می آورم: 

http://www.gatago.com/talk/religion/misc/27443414.html 

http://www.bahaiawareness.com/bahai10.html 

http://www.bahaiawareness.com/ht_eow.jpg 

http://www.hindu.com/2006/08/19/stories/2006081914800400.htm 

Bahais in India – Espionage and Embezzlement 

Recent developments in India regarding the Bahai Faith may come as an eye-opener for many. For long, I have maintained that the Bahai Faith is nothing but a front for Zionist activities, directed against Muslims. Ordinary Bahais and the populace at large may not be aware of the happenings behind the Faith. For them the apparent external good behaviour of Bahais is probably a sufficient cause to believe that Bahais are good in general and the Bahai Faith is progressive in nature. Hence this article will be unpalatable for many. However facts are unbiased and unprejudiced. They speak the truth and spare no person. Is the Bahai Faith really about peace and brotherhood? Or is it about embezzlement, illegal money movement and most importantly, espionage? Let us find out. 

In July 2006, Hindustan Times, a leading national daily in India reported that a few trustees of the Bahai Faith were involved in espionage by none other than their own colleagues. Taking cognizance of the complaint, a case has been filed against the trustees with the Economic Offences Wing (EoW) of the Delhi Police. 

As per the documents of the case, N K Buddhiraja, general manager finance with the National Spiritual Assembly of India forged documents with the purpose of entering defence establishments. He also managed to secure documents which were passed on to Israel and Iran in exchange of foreign currency. In addition, up to 80 false passports were also made, some in the name of Iranian nationals. 

One of the trustees, Payam Shoghi, named as an accused in the case was caught by the New Delhi police while trying to flee the country. 

Since the story broke out there have been two follow ups – one in The Hindu (another leading Indian daily) and the other on the Internet. The links to all the three stories are provided here for the reference of my readers. 

One of the stories mentions that Zena Sorabjee, the wife of the former attorney general of India, Soli Sorabjee, is one of the trustees of the Bahai organization. Needless to say, the Bahais in India seem to be well connected. This explains that despite the court proceedings, there seems to be a complete ban on the coverage of the story in all media. 

Not too long ago, the Bahais were all over the media all over the world harping that their colleagues were being persecuted in Iran. Why are the Bahais keeping quiet now? There seems to be no update on this story even on the Bahai web site despite India being an important country for their propagation (remember, India is one of seven countries where the Bahais have a prayer house.) 

As mentioned earlier, while this story may be unpalatable to many, for a student of the Bahai Faith for a long time, it did not come as a surprise to me. 

The Bahai Faith actually espouses espionage and fraud. Pay attention to how the Bab and his followers practiced deception and dissimulation. Even Bahai missionaries followed this practice (they prayed namaz along with Muslims to deceive them) and more recently, Abdul Baha encouraged his followers to hide their true beliefs. The trustees of the National Spiritual Assembly of India have simply followed the tenets of the Bahai Faith which encourages deception and employs devious methods to achieve its aim. 

Nevertheless, Bahais will do what they need to do. It is really up to ordinary Muslims like us and the general populace to recognize this deception and raise our voices against it. I sincerely hope that the Government of India and other independent agencies take note of this case and ensure that the trustees of the Bahai Faith are brought to book. This will ensure justice for the citizens of the country and also bring to front the true nature of the Bahai Faith for all to see 

 

پیشینه خبر

اخیرا در مطبوعات هند اخباری از دستگیری دو نفر از اعضای محفل ملی بهائیان هند به جرم جاسوسی برای اسرائیل و تهیه گذرنامه های جعلی منشر شده که سر و صدای زیادی در جامعه هند راموجب شده است . 

ازجمله روزنامه هندوستان تایمز و روزنامه هندو و دیگر مطبوعات هند به بررسی اتهامات ” باد کی راجا ” مدیر امور مالی محفل ملی بهائیان هند و یک بهائی دیگر بنام ” پیام شوقی ” پرداخته اند . 

ظاهرا مقامات بیت العدل از جامعه بهائیت خواسته اند که در این مورد هیچگونه اظهار نظری ننمایند ! 

گسترش اخیر بهائیت در هندوستان از دید بسیاری از افراد تیز بین دلائل متعددی داردولی از آنجا که اکثر بهائیان عادی و دیگر مردم کوچه و بازار هندوستان از اتفاقات پشت پرده این فرقه اطلاعات زیادی در دست ندارند لذا از نظر ایشان رفتار ظاهری و خلق و خوی آرام بهائیان 

موجب شده تا ایشان را مردمی خوب و آرام و خوش طینت تصور نمایند در صورتی که قضایا کاملا برعکس این ظاهر زیباست. 

هرچند ممکن است این مقاله به مذاق بسیاری از افراد خوش نیاید ولی واقعیتی است مسلم و بدون غرض و مرض که بیان می شود. 

آیا بهائیت حقیقتا داعیه صلح و برادری دارد؟ یا وسیله ایست برای اختلاس وجابجا نمودن غیر قانونی پول و یا از همه مهمتر جاسوسی در هندوستان؟ 

اجازه دهید حقیقت را در مطبوعات هندوستان جستجو کنیم. 

در ماه جولای سال 2006، هندوستان تایمز یکی از روزنامه های هندوستان در مقاله ای بنقل از دائره مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس دهلی نو فاش نمود که تعدادی از متولیان جامعه دیانت بهائی بدلیل طرح شکایتی در خصوص جرائم مالی و جاسوسی دستگیر شده اند. 

بر اساس مدارک موجود در این پرونده فردی بنام ( ان. کا. بادهی راجا) مدیرمالی محفل ملی بهائیان هندوستان اقدام به تهیه کارت شناسائی جعلی جهت ورود به تاسیسات دفاعی هندوستان و تهیه اطلاعات محرمانه و طبقه بندی شده و فروش انها به سرویس های جاسوسی اسرائیل و دریافت مبلغ قابل توجهی ارز خارجی و خروج غیر قانونی آن از هندوستان متهم شده است. 

در این رابطه تعداد بیش از 80 پاسپورت جعلی نیز کشف شده که اکثر این پاسپورت ها نیز با اسامی و ملیت ایرانی بوده است. 

یکی از مظنونین این پرونده فردی بنام پیام شوقی بوده که یک بهائی ایرانی است و در حال فرار ازمرزهای هندوستان توسط پلیس دستگیر شده است نامبرده علاوه بر اتهامات فوق متهم به صدور پاسپورت جعلی نیز بوده است. 

از زمانیکه این قضیه در هندوستان فاش گردید تا کنون موارد دیگری از اینگونه اتهامات نیز در وسائل ارتباط جمعی هند بر ملا گردیده است که به عنوان نمونه به یکی دیگر از این موارد اشاره می شود : 

روزنامه هندو در تاریخ 19/8/2006 اعلام نمود که خانم “زونا سورابجی “همسر سولی سورابجی دادستان کل پیشین هندوستان یکی از این متولیان جامعه بهائی بوده که در یاری رساندن به متهمین پرونده جاسوسی نقش فعالی داشته است . 

لازم است بدانید که بهائیت در هندوستان از شبکه ارتباطی خوبی برخوردار است و این خبر نیز روشن می سازد که نفوذ ایشان در دستگاه قضائی هندوستان تا چه حد است .و یکی از عوامل انتشار محدود اخبار تخلفات ایشان در رسانه ها نیز ناشی از همین نفوذ زیاد ایشان است. 

زمانهای نه چندان دور بهائیان در تمام رسانه های دنیا اعلام می کردند که هم کیشان آنها در ایران تحت آزار و اذیت دولت قرار دارند ولی هم اینک مشاهده می کنیم این تبلیغات اندکی فروکش نموده و دراین باره زیاد مطلب نمی گویند ( لازم بتذکر است هندوستان یکی از هفت 

کشور دنیاست که بهائیان در انجا مشرق الاذکار دارند )این مسائل شاید به مذاق بسیاری خوش نیاید خصوصا برای کسانیکه مدتهای مدید در این آئین بوده اند . ولی برای کسانی که ایشان را کاملا می شناسند چندان عجیب نیست . 

آئین بهائیت با تعالیم خود بین جاسوسی و فریب و نیرنگ پیوند ایجاد کرده است .کافی است ببینید که چگونه باب و پیروانش نیرنگ و حیله راترویج دادند و به مرحله اجرا درآوردند و بدنبال آنها مبلغین بهائی نیز این رویه دروغ و نیرنگ را دنبال نمودند.(آنها در بین مسلمانان به خواندن نماز مشغول می شوندتا آنها را بفریبند )و بعدها نیز عبدالبها پیروانش را تشویق نمود تا اعتقادات اصلی خود را از دیگران پنهان داشته و به مخفی کاری ادامه دهند. و اینک نیزمسئولین محافل ملی و محلی هندوستان به وفور از این دستورات و تعالیم پیروی کرده و مریدان خود را تشویق می نمایند تا برای رسیدن به هدف خوداز هروسیله نامشروعی استفاده کنند.با اینحال بهائیان هر کار را که لازم بدانند انجام می دهند . 

عین مطالب منتشره در مطبوعات معتبر هندوستان از طریق آدرسهای زیرقابل دسترسی است 

http://www.hindu.com/2006/08/19/stories/2006081914800400.htm 

http://epaper.hindustantimes.com 

ejt

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یک × پنج =