بحثى تطبیقی در تنصیر و تبهیه (نصرانی سازی و بهائی سازی)

0 564

چکیده: “تبهیه” ،به معنای “بهائی سازی” اصطلاحی است که بر اساس الهام از واژه اصطلاحى مشهور و جا افتاده تاریخی “تنصیر” {نصّر ینصّر تنصیر}به معنای نصرانی سازی-{مصدر جعلی ثلاثی مزیداز بهّی یبهّی تبهیه}،وام ستانده شده است. تنصیر همان حرکت تبشیری و تبلیغ تهاجمی است که ارباب کلیسا در طول قرون متمادی برای نصرانی سازی مسلمین و غیر مسلمین در بخش های مختلف جهان انجام داده و می دهند.

1-شیوه های نصرانی سازی

 اربابان کلیسا به منظور نصرانی سازی سایر مردم از طریق این شیوه ها انجام می شود:

 1.اعزام مبلغین رسمی و مسیونر ها برای همه طبقات

 2.اعزام مبلغ در پوشش خدمات پزشکی

 3.ایجاد مراکز آموزسی و تبلیغ در پوشش تعلیم و کار روی کودکان،نوجوانان و جوانان

4.چاپ و توزیع و انتشار نشریات گسترده و گوناگون تبلیغی

 5.ایجاد شبکه های رادیوئی و تلویزیونی و اینترنتی و تبلیغ از طریق آنها

 6.نفوذ در سازمان های خدمات اجتماعی و مردم نهاد و تبلیغ غیر مستقیم

 7.نفوذ در ارکان مهم سیاسی و نظامی برای جاانداختن اهداف فرهنگی و توسعه ای

8.جذب روشنفکران و اساتید و هنرمندان و سازمان دادن برنامه های ویژه برای آنان

9.استفاده ماهرانه از ظرفیت های سازمان های بین المللی به نفع اهداف تبلیغی خود

10.تهاجم به فرهنگ اعتقادی ملل از طریق ناکارآمد نشان دادن آن فرهنگ ها و زمینه سازی برای تغییر دین در آنها همه این موارد توسط ارباب کلیسا و حرکت تنصیر ،قرن ها و سالهاست که انجام می شود و دادن نمونه در هریک از موارد فوق ،کار دشواری نیست و آنها از این طرق ، توانسته اند حرکت توسعه ای خود را شتاب بخشند و زمینه تغییر دین را برای مردمی که از محرومیت های فراوان رنج می برند و نیز با استفاده از نقاط ضعف آنها فراهم آورده و آنها را نصرانی یا حداقل سمپات نصرانیت گردانند.

2-شیوه های بهائی سازی

در مورد بهائیت می توان با تحقیقی در تاریخ و برنامه های این نحله(اگرچه بسیاری از کارها و نقشه های آنان کاملا سرّی و بکلّی سرّی است)همه این موارد را نشان داد و نمونه هائی را ذکر نمود. نخست به سازمانی که در تشکیلات بهائی مسئول مستقیم تبلیغ تبشیری و تهاجمی یعنی تبهیه است پرداخته می شود: دار التبلیغ بین المللی.

در نمودار تشکیلاتی بیت العدل،یکی از نهادهای بسیار مهم،دارالتبلیغ بین المللی و سپس هیات های مشاوران قاره ای و هیات های معاونین است.

 با توجه به فوت و درگذشت تدریجی”ایادیان امرالله” (نسل اول مبلغان جهانی بهائیت)که نقش مهمی در تبلیغ و تهییج فعالیت های تبلیغی و مهاجرتی بهائیان داشتند،بیت العدل در دهه 1980 اقدام به تاسیس نهادهای حقوقی مناسب و موثری کرد تا هم خلا حضور ایادیان را به خوبی پر کند و هم به طور صد درصد زیر نظر بیت العدل فعالیت نمایند. اعضای دارالتبلیغ 9 نفر می باشند که از سوی بیت العدل برای مدت 5 سال انتخاب می شوند.محل استقرار دار التبلیغ در مرکز جهانی بهائی بیت العدل در حیفا واقع است.

در اهمیت دار التبلیغ بین المللی همین بس که در طول چندین سالی که از تاسیس این نهاد می گذرد همه افراد جدیدی که به عنوان عضو بیت العدل وارد این نهاد شده اند همگی از اعضای دار التبلیغ بین المللی بوده اند!

 بعضی از افراد فعلی دار التبلیغ بین المللی عبارتند از: ایمن روحانی،ژون لینکلن،اوران ساخان باتار،زنایدا رامیرز،خوان فرانسیسکو مورا،پروین کومارمالک، چونگو مالی تونگا … هیات های مشاورین قاره ای اعضای هیات های مشاورین قاره ای که تعدادشان 81 نفر می باشد و عده آنها برای هر قاره متفاوت است از سوى بیت العدل برای دوره های 5 ساله انتخاب می شوند. آنها امور مربوط به تبلیغ و تحکیم و صیانت در جوامع بهائی را بر عهده دارند و به تبلیغ و تبیین دیدگاههای بیت العدل و تحکیم جایگاه آن نزد بهائیان و دیگران می پردازند. آنها نقش قابل توجهی در اجرای برنامه های تبلیغی بهائی و فعالیت موسسات آموزشی در چارچوب کلاسترها دارند و به همراه معاونین خود،ستون فقرات نیروی انسانی تبلیغی -تشکیلاتی امر بهائی می باشند.

 حدود 35 تا 40 در صد افراد هیات های مشاورین قاره ای ، از افراد ایرانی الاصل تشکیل شده است. هیأت هاى معاونین اعضاى هیأت های معاونین زیر نظر هیأت های مشاورین و در دو بخش تبلیغ و صیانت ، فعالیت می کنند. تعداد آنها با توجه به گستردگى و پراکندگى جوامع بهائى متفاوت است. آنها نیز از سوی هیأت هاى مشاورین هر قاره برای دوره های ٥ ساله منصوب و به محافل ملى و محلى و منطقه اى معرفى مى شوند.

لذا دار التبلیغ بین المللى، هیأت های مشاورین قاره اى و هیأت هاى معاونین، بطور سازمان یافته ، براى همه نقاط زمین ، مبلغینى تعیین نموده اند تا علاوه بر صیانت اعضاى فعلى بهائی در هر نقطه، تبلیغ غیر بهائیان را نیز سازماندهى و از طریق خود و سایر بهائیان هر منطقه ، افراد جدید را به سازمان بهائیت اضافه کنند.

 بار اصلى مدیریت تبهیه (بهائی سازى) ، به عهده اینان است.اعزام مبلغ و سرکشی به نقاط مختلف جهان و بررسی و پایش مستمر نتایج تبلیغى ، زیر نظر دارالتبلیغ بین المللی انجام و نتایج در اختیار بیت العدل گذاشته می شود.

براى نمونه جناب نخجوانى در یک ماموریت سه ماهه از سوی همین نهاد، به سه کشور امریکا و کانادا و ژاپن اعزام شده بودند و ایشان با فراست نقاط ضعف تبلیغى را در این مناطق شناسائی نموده ودر کنفرانس خویش در آلمان ، این نقاط چالشی را تبیین و براى آن راه حل تعیین نموده و خواسته است تا طبق نصوص به شکل سنتی و خواسته جناب عبدالبها ، کمینه هر بهائی یک نفر را در طول سال بهائى گرداند.

این شکل تبلیغ تهاجمى براى بهائیت نتایجى داشته ودر نقاط مختلف توانسته اند کسانى را به جرگه بهائیت وارد کنند. این که تشکیلات بهائی ادعا می کند از نظر گستردگى در نقاط مختلف جهان، اولین کیش است ( به فرض صحت) نتیجه این تبلیغ تهاجمى است که توسط دارالتبلیغ بین المللی زیر نظر بیت العدل از حیفا رهبرى می شود.

1-2پروژه های تبلیغ بهائیت

تبلیغ در پوشش آموزش و خدمات اداره توسعه اقتصادی -اجتماعی بهائی،یک موسسه وابسته به بیت العدل در حیفاست که پروژه هائی را برای تبلیغ بهائیت در پوشش برنامه های بهداشتی،آموزشی و محیط زیستی ،سازماندهی و اجرا می کند.این برنامه ها از تشکیل کلاس و مدارس دبستانی گرفته تا برنامه آموزشی کالج،برنامه های آموزش کشاورزی و بهداشتی ، باز سازی جنگل ها و توسعه پایدار روستائی را در بر می گیرد که بهترین پوشش برای برنامه های تبلیغی بهائیت (آن هم نوعا زیر نظر سازمان های بین المللی تابعه سازمان ملل)می باشد.

طبق آخرین آمار ، بیت العدل 1500 پروژه در این سطح را به اجرا گذاشته است. بیش از 600 برنامه آموزشی و 7 ایستگاه رادیوئی به تبلیغ برنامه های آموزشی ،بهداشتی،کشاورزی پرداخته اند و ضمنا گزارش هائی را در باره برنامه ها و تعالیم بهائی منتشر می کنند.این اداره (اداره توسعه اقتصادی-اجتماعی) بیت العدل که هماهنگی برنامه های فوق را به عهده دارد اگر چه تاسیسش در سال 1983 اعلام شد ولی این فعالیت ها از سالها قبل آغاز شده بود. بخشی از فعالیت های اقتصادی -اجتماعی از طریق موسسات،بنیادها و نهادهای غیر دولتی آموزشی ،فرهنگی،اجتماعی،زیست محیطی -بهائی صورت می گیرد که اسامی برخی از آنها به قرار زیر است:

1- دانشگاه نور تاسیس در سال 1985 در شهر سانتاکروز بولیوی با سالانه 400 دانشجو

 2-موسسه علمی فوندایک تاسیس در سال 1974 در کلمبیا

 3-موسسه توسعه عصر جدید تاسیس در 1987 در پنج گنی هند(ایالت ماها راشترا)با سالانه 800 دانشجو

 4-بنیاد بدیع موسسه غیر دولتی-غیرانتفاعی که در سال 1990 در ماکائو چین تاسیس و برنامه های آموزشی در چین را طراحی می کند

 5-بنیاد ویلیام موتله ماستلا در سال 1983 فعالیت خود را در کشور زامبیا آغاز و در حال حاضر 120 دختر را آموزش می دهد. تعلیمات حرفه ای ،مزرعه داری،تولید مواد غذائی،صنایع،بهداشت و نظافت و…

6- بنیاد عدالت طاهره تاسیس در 1997 در امریکا با هدف کمک به زنان و دختران مهاجر و بی سرپرست و آسیب دیده اجتماعی

 7- بنیاد مونا تاسیس در اسپانیا با هدف کمک به محیط زیست ،حفظ حیوانات در معرض نابودی

 8- بنیاد ربّانی

 9-بنیاد کرده(موسس دانشگاه آموزش و توسعه)

UNED -10بنیاد عهدیه

11- بنیاد تسلیمی مشارکت با دانشگاهها جهت تاسیس دوره های آموزشی در باره بهائیت و اخلاق

 12- بنیاد ورقا

 13- دانشگاه لاندگ در سوئیس

 باید اضافه نمود که بیت العدل برای تحقق اهداف تبلیغی خود علاوه بر امکاناتی مانند امکانات فوق ، از 33 موسسه چاپ بهائی، 7 ایستگاه رادیو تلویزیونی،7 مشرق الاذکار موجود و 123 مشرق الاذکار ملی در برنامه ساخت،و نیز امکانات خود در کمیسیون های سازمان ملل در در آدیس آبابا، بانکوک، نایروبی، رم ، سانتیاگو و ویتنام ، بهره می برد.

 آژانس دفاتر امور خارجه و دیپلماتیک از اقدامات قابل توجه و تامل برانگیز بیت العدل در هزاره سوم و ایجاد دفاتر امور خارجه و دیپلماتیک است که گرچه به لحاظ تطابق با قوانین کشوری و عدم ایجاد شائبه، به عنوان اداره های زیر نظر محافل ملی تعریف شده ولی عملا فعالیت و برنامه ریزی و اداره آنها زیر نظر مستقیم بیت العدل می باشد. عملکرد دفتر امور خارجه،شبیه عملکرد وزارت امور خارجه در یک دولت است. تا کنون 20 دفتر امور خارجه در کشورهای استرالیا، اتریش ، امریکا، برزیل، کانادا،کلمبیا،فرانسه ، آلمان،هلند،هند ، ایرلند،کنیا، افریقای جنوبی، اسپانیا، ترکیه،اوگاندا،انگلستان و پاکستان، ایجاد و فعال شده است.

 از نظر بیت العدل، دفتر امور خارجه عبارت از یک گروه سه یا پنج نفره که یکی از آنها مدیر و بقیه اعضای تیم است که هریک بطور تخصصی با اولیای امور،سفارت خانه ها،وزارت خانه ها و سازمان های غیر دولتی ملی و بین المللی ، رسانه ها و اصحاب جرائد و فضاهای مجازی برگزار کنندگان سمینارها و در هر کشور تماس گرفته ضمن توجیه اهداف بهائیت،انتقاد از حکومت ایران را در دستور کار دارند.

سال گذشته کنفرانسی با حضور نمایندگان بیت العدل (فرزام ارباب و فریدون جواهری) و نمایندگان دار الانشاء و موسسه مطالعات رفاه جهانی، دفتر اطلاعات عمومی،دفتر توسعه اقتصادی -اجتماعی و نمایندگان بهائیت در سازمان ملل و جامعه اروپا و امریکای شمالی و نمایندگان دفاتر امور خارجه در کشورهای فوق الذکر ، در ایتالیا برگزار شد که اهداف تبلیغی و توسعه ای بهائیت را مورد بحث و گفتگو قرار داده برنامه های آتی خود را در این تبلیغ تهاجمی بهائى سازى(تبهیه)مرور کردند.

 تبلیغ در قالب موسسات بیت العدل برای نشر و توسعه اهداف تبلیغی خود اقدام به ایجاد موسساتی ظاهرا پژوهشی ولی باطنا تبلیغی نموده تا بتواند از طریق آنها مقاصد خود را عملی سازد. یکی از این موسسات،موسسه مطالعات بهائی شمال امریکا(ABS)ست که کارش برگزاری کنفرانس های سالانه (نظیر آنچه در کنفرانس تورنتو با همکاری دانشگاه تورنتو انجام داد)،انتشار سالانه ژورنال مطالعات بهائی و بولتن ABS،برگزاری سمینارهای بین فصلی و چاپ و نشر کتاب،و حمایت از پایان نامه ها به منظور گسترش دروس دانشگاهی است .ایجاد کرسی های مرتبط بابهائیت نیز از جمله اهداف این موسسه در دانشگاههاست.

همچنین در برنامه این موسسه است: تشکیل گروههای مطالعاتی ، اعطای بورس به دانشجویان مستعد، ایجاد دوره های آموزشی دانشگاهی در موضوعات مختلف بهائی(مدارس تابستانه و زمستانه)،استفاده از ژورنال مطالعات بهائی و سالنامه ها برای انعکاس دیدگاهها جهت جذب دانشگاهیان و فرهیختگان. این موسسه شعبی در استرالیا،آرژانتین،برمودا،برزیل،کامرون،شیلی ،انگلستان،اروپای فرانسه زبان ،اروپای آلمانی زبان، ایتالیا،ژاپن ،روسیه،آفریقای جنوبی،ترینیدا و توباگو،سنگاپور و ونزوئلا دارد. یکی دیگر از این قبیل مراکز ، مرکز “کرسی برای صلح جهانی ” است که تحت نظارت محفل ملی امریکا در سال 1993 در کالج پارک در دانشگاه مریلند در مرکز بین المللی توسعه و تعارض تاسیس شد.

هدف این برنامه ارائه مدل بهائیت برای صلح جهانی است که در پوشش یک برنامه مشارکتی با دانشگاه از طریق دوره های آموزشی و میزگردها و کنفرانس های بین المللی تبلیغ را انجام می دهد.

نفوذ در سازمان های بین المللی بهائیت در سال 1925توسط شوقی دفتر بین المللی بهائی را در ژنو_شهر جامعه ملل تاسیس کرد سپس با پایان جنگ جهانی دوم و تشکیل سازمان ملل متحد در سال 1945 اقدام به ورود به این سازمان بین المللی نمود و در سال 1947 محفل ملی امریکا به عنوان یک سازمان مردم نهاد در سازمان ملل ثبت و دارای نماینده گردید که سال بعد جایش را به جامعه بین المللی بهائی داد.

از سال 1970 به عنوان سازمان غیر دولتی ،طرف مشورت کمیسیون اقتصادی -اجتماعی سازمان ملل(اکو سوک)انتخاب شد که از آن به بعد نماینده بهائیان در مجامع و رویدادهای مختلف سازمان ملل در همه جا حضور یافته و مشارکت دارند و خود را نماینده پنج ملیون بهائی در 190 محفل ملی و 46 محفل مستقل و 17000 محفل محلی و…معرفی می کنند.این موقعیت،دست آنها را برای استفاده از عنوان سازمان ملل برای حضور در کشورهای مختلف و به عنوان ادارات و آژانس های تخصصی سازمان ملل از قبیل یونسکو، یونیسف،شورای حقوق بشر و … باز می کند. این جامعه دفاتری در مقرهای سازمان ملل در نیویورک و ژنو و نمایندگانی در دفاتر و کمیسیون های سازمان ملل در آدیس آبابا،بانکوک،نایروبی،روم،سانتیاگو و ویتنام دارد. دفتر نیویورک آنها هر هفته چند نوبت با 3 نفر از اعضای بیت العدل که کمیته سیاستگذاری دفاتر امور خارجه را تشکیل می دهد تماس می گیرند. این دفتر 20 نفر پرسنل دارد و کارکنان برجسته آن هر سال 9 روز در جلسات و میتینگ های مرکز جهانی بهائی حضور دارند.همچنین دفتری با حدود 10 کارمند در مقر اروپائی سازمان ملل یعنی ژنو دارد که همین اقدامات را دنبال می نماید.

 این جامعه زیر نظر و هدایت بیت العدل، بیانیه هائی صادر می کند که در سایت و نیز فصلنامه اش به نام “کشور واحد” به زبان های انگلیسی ،فرانسه،چینی ، آلمانی، روسی و اسپانیائی منتشر می شود.

 بیت العدل در پی آنست که پس از گذار بهائیت از دوره هائی که آنرا مراحل مجهولیت ،مظلومیت، انفصال و رسمیت می نامد به مراحلی که آنرا مراحل استقلال،حکومت ملی بهائی و سپس حکومت بین المللی بهائی می خواند ،برساند و برای رسیدن به آن از سال 1963برنامه های متعددی را تدارک دیده و اجرا نموده و بعضی را در حال اجراست:

 • برنامه 9 ساله (1964-1973)
 • برنامه 5ساله(1974-1979)
 • برنامه 7 ساله(1980-1986)
 • برنامه 6 ساله(1987-1992)
 • برنامه 3 ساله(1993-1996)
 • برنامه 4 ساله(1996-2000)
 • برنامه یکساله(2000-2001)
 • برنامه 5 ساله اول(2001-2006)
 • برنامه 5 ساله دوم(2006-2011)
 • برنامه 5 ساله سوم(2011-2016)
 • برنامه 5 ساله چهارم(2016-2021)

 بیت العدل در نظر دارد تا پایان برنامه 5 ساله چهارم جمعیت بهائیان را به 100 میلیون برساند!

 ترسیم جغرافیای جهانی تبلیغ بیت العدل با توجه به گستردگی جغرافیائی جهان،تنوع فرهنگی و میزان توانائی های بهائیان در هر نقطه، از سال 1990 اقدامات زیر را به اجرا گذاشت تا بتواند همه نقاط را در جهان پوشش دهد:

اجرای برنامه آموزشی -تبلیغی روحی این برنامه را برای همه نقاط تدارک دیده که به نوع نرم و آرام ،اهداف و شعارهای بهائیت را برای هر نوع سلیقه ای جا بیاندازد.تا به حال 8 کتاب آموزشی از مجموعه کتاب های روحی منتشر شده و قرار است در آینده 10 کتاب دیگر منتشر و تعداد آنها به 18 کتاب برسد. این کتاب ها از مفاهیم عمومی و مشترک آغاز می کند و برای آن معلمینی را آموزش می دهند که به آنها تویتر می گویند و سعی می کنند حتی معلمین آرام آرام برای کتابهای اولیه ازغیر بهائیان باشند. پس از طی کتاب های اولیه،در کتاب هشتم از مجموعه روحی، به موضوع عهد و میثاق و دوری از ناقضین و معاندین امر تاکید می کنند.حیات روحانی،قیام به خدمت،کلاس های کودکان،دو مظهر ظهور،و جوانان،پنج کتاب اولیه روحی بودند. این مجموعه بر اساس روش نوین آموزش غیر مستقیم (که در نقاطی از جهان مثل کلمبیا توسط بنیاد راکفلر اجرا شده )کپی برداری گردیده تا به جذب افراد بدون تحریک اعتقادات آنها و ایجاد واکنش های تدافعی در آنها بپردازد.

همچنین 4 برنامه درس اخلاق کودکان،توانمند سازی نوجوانان،کلاس های جوانان و نیز مناجات و حلقه های مطالعاتی،فعالیت های آموزشی -تبلیغی بهائیان را تشکیل می دهد. بری اجرای این برنامه آموزشی تبلیغی غیر مستقیم و مستقیم ، بیت العدل ساختار جغرافیائی روستا/شهر /ایالت/کشور را در تقسیم بندی خود تغییر داده و اصطلاح کلاستر (خوشه) را که معادل یک شهر کوچک گرفته می شود، به کار می برد. کلاستر ها به لحاظ فعالیت های تبلیغی بهائی به به چهار گروه A,B,C,D دسته بندی می شوند. کلاستر D کم فعالیت ترین و کلاستر A موفق ترین کلاستر تلقی می شود.در کلاستر A برنامه گسترده رشد( IPG) کاملا نهادینه شده و افراد فعال تبلیغی آن به عنوان مهاجران دخیره می توانند خصوصا در سطح ملی به کلاستر های دیگر منتقل شوند.آنها در پروسه توسعه و تحکیم کلاسترهای C,Dخدمت خواهند نمود. در واقع کلاستر های قوی تر و فعالتر موظفند که کلاسترهای ضعیف تر را فعال کنند.طبق بیانیه بیت العدل قرار است تعداد کلاسترهای دارای برنامه رشد( IPG) تا پایان برنامه تبلیغی جاری(سال 2016) به عدد 5000 برسد.

این برنامه بیت العدل نشان می دهد که چگونه بیت العدل با این نقشه جغرافیائی و تقسیم بندی خوشه ای دنیا توسط نهادهای زیر مجموعه اش ،بهائی سازی جهانی را هدف قرار داده و به اجرا گذاشته است.

بیت العدل در طول سالیان تلاش نموده با بهره گیری از شرایط و جناح بندی های سیاسی بین المللی از قدرت و توان تبلیغی خود در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و آرای سیاسی آنها در صدها مجمع و اجلاس ملی و بین المللی استفاده نموده ، بیانیه هائی را به نفع خود به عنوان یک اقلیت دینی صلح دوست و علاقمند به خدمت به اجتماع که مورد آزار و اذیت و تضییع حقوق توسط حکومت ایران واقع شده ، تایید بگیرد.

تبلیغات گسترده و سیستماتیک افراد و نهادهای بهائی و حمایت های متنوع نخبگان و نهادهای رسمی و غیر رسمی در کشورهای مختلف از آنها ،موجب شده تا ده ها هزار نفر در کشورهای مختلف بدون آنکه اطلاعی از منویات اصلی آنها داشته باشند نسبت به آنها احساس همدردی کنند.

جامعه بهائی به رهبری بیت العدل اگرچه بر طبق تعاریف سیاسی موجود ، یک گروه دینی محافظه کار و بنیاد گرا محسوب می شود(زیرا بر طبق ادبیات و تعالیم خود،خواستار برچیده شدن نظم موجود جهانی و استقرار حکومت جهانی بهائی است) دائما در حال فعالیت تبلیغی است تا افراد بیشتری را به کیش خود در آورد.

اگر چه بخاطر این خوی تبلیغ تهاجمی و اهداف پنهان سیاسی از سوی برخی روشنفکران بهائی غربی هم مورد انتقاد و چالش قرار گرفته است اما در تبلیغات بیرونی خود را طرفدار و پای بند نظامات سیاسی -اجتماعی و حقوقی غربی می شمرد.

بیت العدل با اتخاذ یک استراتژی سیال و ژلاتینی با توجه به شرایط و موقعیت درونی و بیرونی خود به عنوان یک سازمان غیر دولتی دینی-اجتماعی در مجامع بین المللی و کشورهای مختلف فعالیت نموده و از هر امکان آموزشی ،بهداشتی ،هنری ،اجتماعی،حقوق بشری و حتی ورزشی برای پیشبرد اهدافش بهره برداری می کند.

 

2-2تطهیر تاریخی بیت العدل

 بیت العدل بویژه در سالهای اخیر اقدام به تطهیر تاریخی خود نموده و ارتباطاتش با رژیم گذشته را منکر شده و خود را مظلوم همه حکومت ها نشان داده حتی به تحریف انقلاب مشروطیت دست زده و جنگ های سه گانه و ترورها و خشونت هایش در ایران و عراق و فلسطین و بحران سازی هایش در طول این یکصد و هفتاد سال در ایران را توجیه کرده و مخالفان خود را متعصب و بهائی ستیز معرفی نموده،مکتب تشیع را مورد تبلیغات مسموم خود قرار داده چهره منفی و ضد بشری از آن ترسیم نموده و می نماید.

 بیت العدل همچنین در مورد ماجراجوئی های جهانیش _نظیر آنچه در ماجرای دیودیدکلی و تد پترسون (هر دو بهائی : خانم پترسون بهائی کارمند پنتاگون،راهنمائی کننده دیوید کلی انگلیسی یکی از دو بازرس سلاح های بیولوژیکی در عراق به بهائیت در ماموریتی که گزارشش به آغاز جنگ عراق انجامید و ارتقای درجه خانم پترسون به افسر ارشدی و مرگ مشکوک دیوید کلی بهائی را به دنبال داشت به گفته جیمز بون اکنون در خانه ییلاقی در کنار پارکی در مونتگمری ایالت آلاباما کنار پنجره نشسته است و این آهنگ گوشنواز را گوش می دهدکه:”گربه ها شادی و عشق را به زندگی شما می آورند و شما لازم نیست آنها را به کالج بفرستید!!”) در ایجاد جنگ عراق انجام داده اند و سازندگان اسرائیلی فیلم مستند”بهائیان در حیات خلوت من”اثبات کرده اند_ مهر سکوت بر لب زده است که البته این سکوت در برابر افکار عمومی جهانیان ،طولانی نخواهد بود… بیت العدل استیحاشی ندارد که گاهی اهداف تبلیغ تهاجمیش برای بهائی سازی غیر بهائیان حتی کودکان را علنا در بعضی پیام ها اظهار کند تا بهائیان را بر انگیزد که با تبلیغ بیشتر افواج بیشتری از مقبلین(کسانی که بهائی می شوند) را وارد بهائیت نمایند_اگر چه نوعا این هدف را در لفاف الفاظ عمومی مثل آموزش و رشد جهانی و همکاری بین المللی و رسیدن به نظم بدیع جهانی (البته در سایه رهبری بیت العدل و آئین بهائی) بیان می کند!

 

3-2تاملی بر پیام های بیت العدل

 به قسمت هائی از پیام بیت العدل خطاب به هیات های مشاورین قاره ای (28 دسامبر 2010) توجه فرمائید که واقعا قابل تامل است:

 در پیام رضوان امسال ابعاد فرایند یادگیری را که در طیّ چهار نقشۀ متوالی مستمرّاً سرعت گرفته و موجب افزایش توان‌مندی احبّا برای فعّالیّت در سطح مردمی شده است توصیف نمودیم. این چشم‌انداز به راستی شگفت‌انگیز است. بیش از 350000نفر در سراسر عالم اوّلین دورۀ مؤسّسه را گذرانده‌اند و توانایی برای ایجاد یک الگوی زندگی ممتاز به خصلت نیایش به نحو محسوسی افزایش یافته است. در محیط‌های گوناگون و در همۀ قارّات، احبّا در دعا و مناجات با دیگران متّحد شده با تضرّع و ابتهال به درگاه حضرت پروردگار توجّه نموده و از قوای روحانیّه‌ای که کارآیی مساعی فردی و جمعی‌شان منوط به آن می‌باشد مدد می‌گیرند.

 تعداد کلّ کسانی که بالقوّه می‌توانند در مقام معلّمین کلاس‌های کودکان خدمت کنند در طیّ پنج‌ سال تقریباً دو برابر شده و به حدود 130000 نفر بالغ گشته است. این افزایش به جامعه امکان داده است که به نیازهای روحانی پاسخ گوید.

 در طیّ همان مدّت، شش برابر شدن توان‌مندی برای کمک به نوجوانان به منظور گذر از چنین مرحلۀ بحرانی حیات‌شان نشانه‌ای از میزان تعهّد جامعه نسبت به این گروه سنّی می‌باشد. به علاوه در همه جا تعداد قابل ملاحظه‌ای از احبّا خود را آماده می‌یابند تا با مردمی از پیشینه‌ها و علایق گوناگون وارد مکالمه شوند و با هم به کشف واقعیّاتی پردازند که به درکی مشترک از نیازهای این دوره از تاریخ بشر و نحوۀ پاسخگویی به آن می‌انجامد. و مساعی نزدیک به 70000 نفر که قادرند در مقام راهنمای حلقه‌های مطالعه خدمت کنند افزایش سیستماتیک فعّالیّت‌های اساسی نقشه را کمک می‌نماید، فعّالیّت‌هایی که تعداد شرکت‌کنندگان در آن در سراسر عالم در هر مقطع زمانی رقمی بالغ بر نیم‌میلیون بوده است… فرصت‌های حاصله از اقدامات شخصی احبّا، و یا احیاناً فعّالیّت‌های یک مهاجر داخلی، در جهت شروع مکالمات هدفمند و پرمحتوا با ساکنین محل نحوۀ آغاز فرایند رشد در یک محدودۀ جغرافیایی را تعیین می‌کند.

یک حلقۀ مطالعه مرکّب از چند دوست یا همکار، کلاسی برای چند کودک محلّه، گروهی برای نوجوانان در ساعات بعد از مدرسه، یک جلسۀ دعا برای دوستان و بستگان – هر یک از این اقدامات می‌تواند محرّک رشد باشد. پیشرفت‌های بعدی تابع مسیری نیست که از قبل مشخّص شده باشد.

شرایط ممکن است ایجاب نماید که به یک فعّالیّت اساسی اولویّت داده شود و به میزانی سریع‌تر از سایر فعّالیّت‌ها افزایش یابد. این امکان نیز وجود دارد که هر چهار فعّالیّت اساسی با سرعتی مشابه پیش رود. ممکن است گروه‌های سیّار دعوت شوند تا به مجموعۀ فعّالیّت‌های نوشکفته تحرّک بخشند. امّا نتیجۀ نهایی قطع نظر از ویژگی‌ها باید یکسان باشد. انسجام حاصله بین فعّالیّت‌های اساسی در داخل هر محدودۀ جغرافیایی باید به میزانی برسد که در مجموع بتوان یک برنامۀ نوپا جهت ترویج و تحکیم پایدار امر الله را مشاهده نمود.

 بدین معنا که جلسات دعا، کلاس‌های کودکان و گروه‌های نوجوانان، با هر ترکیب و هر تعداد، توسّط کسانی اداره می‌شود که دوره‌های متسلسل مؤسّسۀ آموزشی را طیّ کرده‌اند و به آن بینش تقلیب و تغییر فردی و جمعی که این دوره‌ها ترویج می‌دهند پای‌بندند. این نخستین حرکت منابع انسانی به میدان عمل سیستماتیک اوّلین نمادِ پیشرفت از نمادهای متعدّدِ یک فرایند رشد پایدار می‌باشد… همۀ مؤسّسات و نهادهای امری، و بیش از همه اعضای هیئت معاونت، که اهداف سلسله نقشه‌های جهانی جاری را ترویج می‌نمایند باید آن چالاکی و هوشیاری را که تولّد یک چنین فرایند پویایی ایجاب می‌کند از خود نشان دهند.

 کمک به احبّا برای تجسّم این اوّلین نماد و راه‌های متعدّد وصول به آن جزو وظایف اصلی هر عضو هیئت معاونت و تعداد فزاینده‌ای از مساعدین آنها است. در این مورد نیز مانند دیگر کارهایشان باید وسعت نظر و روشنی فکر، انعطاف‌پذیری و کاردانی و ابتکار از خود نشان دهند. بایستی دوش به دوش احبّا حرکت کنند، آنان را در تلاش‌هایشان حمایت نمایند و در شادی آنها شریک باشند.

بعضی از این دوستان به سرعت در صفّ اوّل فعّالیّت‌ها قرار خواهند گرفت در حالی که دیگران با احتیاط بیشتری گام بر خواهند داشت ولی همه نیازمند تشویق و حمایت هستند امّا نه تشویق و حمایتِ نظری بلکه بر اساس دانش واقعی که تنها با خدمت در کنار یکدیگر حاصل می‌گردد. ایمان به توان‌مندی هر فرد مشتاقِ به خدمت از طرف کسانی که مایلند احبّا را به مشارکت جدّی در اجرای نقشه ترغیب نمایند حائز اهمّیّت بسیار خواهد بود. محبّت بدون قید و شرط و فارغ از حسّ برتری برای کسانی که می‌خواهند به احبّا کمک کنند تا تردید را به شهامتِ ناشی از ایمان به خدا و هیجان‌طلبی را به تعهّد نسبت به اقدام درازمدّت تبدیل نمایند از ضروریّات خواهد بود. عزم جزم همراه با آرامش در تلاش برای تبدیل موانع به وسیله‌ای برای پیشرفت جنبۀ حیاتی خواهد داشت. آمادگی برای گوش دادن، توأم با بصیرت عمیق روحانی، برای تشخیص موانعی که می‌تواند بعضی از احبّا را از درک ضرورت وحدت در عمل بازدارد، بسیار ارزشمند خواهد بود…

توجّه به این نکته حائز اهمّیّت است که با ایجاد یک برنامۀ رشد، بروز یک حسّ تعلّق به جامعه شروع به اثرگذاری بر سیر وقایع می‌نماید و چه این فعّالیّت‌ها در سطح محدودۀ جغرافیایی پراکنده باشد و چه در یک دهکده یا محلّه متمرکز گردد احساس یک هدف مشترک ویژگی مساعی دوستان خواهد بود. با هر میزانی از سازمان‌دهی که فعّالیّت‌ها بعد از بروز اوّلیّۀ این احساس هدایت شده باشد، ازدیاد سیستماتیک و متوازن فعّالیّت‌های اساسی سطوح بالاتری از آن را ایجاب خواهد کرد. از طریق تمهیدات گوناگون، فعّالیّت‌ها بیش از پیش سازمان می‌یابد و ابتکار شخصی که در گذشته عمدتاً نمایان‌گر میل و ارادۀ فرد بود اکنون بیان‌گر خواست جمعی می‌گردد. تعدادی هماهنگ‌کننده که از طرف مؤسّسۀ آموزشی منصوب شده‌اند به میدان خدمت وارد می‌شوند – بعضی برای حلقه‌های مطالعه، برخی برای گروه‌های نوجوانان و هم‌چنین برای کلاس‌های کودکان. انتصاب این نفوس به هر ترتیب و نوبتی که صورت گیرد بالقوّه قابل قبول است.

هیچ امر دیگری به غیر از آگاهی دقیق از اوضاع محل نباید تعیین‌کنندۀ نوبتِ این انتصاب باشد زیرا آنچه مطرح است رعایت مجموعه‌ای از مقرّرات نیست بلکه بسط یک فرایند آموزشی است که ظرفیّت بالقوّۀ آن برای توان‌دهی روحانی به تعداد زیادی از افراد در حال جلوه و بروز می‌باشد…. در این صحنه که فرایندها بسط می‌یابد، ساختارها شکل‌ می‌گیرد و دوستی‌ها تداوم پیدا می‌کند، آن لحظه‌ای که به “آغاز” یک برنامۀ فشردۀ رشد معروف گردیده نشانۀ این تشخیص آگاهانه است که همۀ عناصر لازم برای تسریع ترویج و تحکیم امر الله نه تنها موجود بلکه از کارآیی لازم نیز برخوردار است و علامت بلوغ نظمی دائم ‌التّوسعه و خودکفا برای تهذیب روحانی یک جمعیّت است: گروه‌هایی از دوستان به طور مداوم دوره‌های مؤسّسۀ آموزشی را طیّ می‌کنند و به فعّالیّت‌های مربوطه مشغول می‌شوند و این فعّالیّت‌ها به نوبۀ خود باعث افزایش تعداد مقبلین جدید می‌گردد که پیوسته درصد قابل ملاحظه‌ای از آنان به فرایند مؤسّسۀ آموزشی می‌پیوندند و بدین ترتیب گسترش سیستم تضمین می‌گردد. این قابلیّت، نمادِ دیگری از پیشرفت در یک فرایند رشدِ پایدار است که دوستانی که در محدودۀ جغرافیایی به فعّالیّت‌ اشتغال دارند باید به آن برسند…

سرعت این فرایند در پانزده سال گذشته، بعد از آنکه در آغاز نقشۀ چهارساله از عالم بهائی دعوت نمودیم که بر اساس تجارب حاصله در طیّ ده‌ها سال یادگیری دشوار ولی گران‌بهاامر تبلیغ را بر پایه‌ای سیستماتیک قرار دهد، مرتّباً در حال افزایش بوده است. رویکرد کنونی رشد، با وجود کارآیی آن، پس از اینکه در یک محدودۀ جغرافیایی قوام گرفت باید باز هم از نظر پیچیدگی و آراستگی تکامل یابد تا “نیروی اجتماع‌سازی” را که در بطن امر الهی نهفته است بیش از پیش نمایان سازد… امروزه حدود 1600محدودۀ جغرافیایی در سراسر جهان وجود دارد که در آن دوستان موفّق شده‌اند الگوی عمل برای یک برنامۀ فشردۀ رشد را ایجاد نمایند.

اگرچه این دست‌آورد مهم است ولی به هیچ وجه نمی‌توان آن را حدّ اعلای فرایندی دانست که در هر محدوده شتاب گرفته است. مرزهای جدیدی از یادگیری اکنون به روی دوستان باز شده است و از آنان دعوت می‌شود که قوای خود را وقف ایجاد جوامعی نمایند که پویا و در حال رشد بوده دیدگاه حضرت بهاءالله برای بشریّت را بیش از پیش منعکس می‌سازد.

این محدوده‌های جغرافیایی هم‌چنین باید منبعی بالقوّه‌ از مهاجرینی باشد که بیشتر در میدان مهاجرت داخلی به محدوده‌های جغرافیایی یکی بعد از دیگری اعزام شوند تا در بعضی از این محدوده‌ها اوّلین اشعّۀ انوار ظهور جمال مبارک را تابان نمایند و در برخی دیگر حضور امر الهی را قویّ‌ سازند و کلّاً همه را قادر نمایند که به طرف اوّلین نماد پیشرفت در مسیر توسعۀ فرایند رشد و یا ورای آن با سرعت پیش روند.

 با توجّه به این نکات، در رضوان سال ۲۰۱۱ از جامعۀ اسم اعظم دعوت خواهیم نمود که در طیّ پنج سال آینده تعداد محدوده‌های جغرافیایی را که در آن یک برنامۀ رشد، در هر سطحی از فشردگی، در جریان است به 5000 یعنی تقریباً معادل یک سوّم تمام محدوده‌های جغرافیایی فعلی موجود در جهان افزایش دهند.

در همه پیام هاى بیت العدل ” تبلیغ “نکته اصلى آن است. مثلا در پیام اول ماه مى ٢٠١٣ خطاب به جوانان بهائی و “دوستانشان”(!) آنها را تشویق می کنند که با جدیت بیشترى در کنفرانس هاى منعقده شرکت نموده و اهداف بهائیت را جلو ببرند که مصداق همان تبلیغ تهاجمى است.

در این پیام آمده است: استقبال جوانان عزیز بهائی و دوستان‌شان (!)و براستی استقبال جوامع بهائی در سراسر عالم از اعلان نود و پنج کنفرانسی که مقرّر است طیّ ماه‌های ژوئیّه و اکتبر در اطراف جهان برگزار گردد چنان خارق‌العاده بوده که تمهیدات موجود برای حضور همۀ مشتاقانِ شرکت در این گردهمایی‌ها کافی به نظر نمی‌رسد و نیاز به تشکیل کنفرانس‌های بیشتری اکنون واضح شده است. لذا در این ایّام که اعضای محافل روحانی ملّی برای شور و مشورت در یازدهمین کانونشن بین‌المللی حضور یافته‌اند فرصت را مغتنم شمرده با نهایت سرور برگزاری نوزده کنفرانس دیگر را در نقاط زیر اعلام می‌داریم: برتوا، بریزبین، بیدور، بیرات‌ناگار، جورج‌تاون (گایانا)، سیاتل، کاگایان دی اورو، کامپانگ تام، کیگوما، لس‌آنجلس، ماهیکنگ، مونتریال، میلن بی، مینیاپولیس، نوکوآلوفا، نوندو (جمهوری دموکراتیک کنگو)، واشنگتن دی سی، وینتیان، و هوستن. این پاسخ مسرّت‌بخش نمایان‌گر انرژی سرشار و خلوص جوانان است. نهایت سعی و کوشش را برای کمک به این نوردیدگان باید مبذول داشت تا به ادامۀ انجام مسئولیّت‌های خود موفّق شوند. امید چنان است که این نورچشمان عزیز دامنۀ فعّالیّت‌هایی را که جامعۀ بهائی می‌تواند به آن بپردازد گسترش دهند. به شکرانۀ قابلیّت جمعیِ خدمت که جمال اقدس ابهی به وفور به پیروان جوانش عطا فرموده سر سپاس به آستان مقدّسش فرو می‌آوریم و از ساحت اقدسش می‌طلبیم که این قابلیّت در راه پیشبرد مصالح عالم بشری به عرصۀ شهود درآید.

 امضا: بیت العدل اعظم

 

 بیت العدل نه تنها در پیام ها بلکه در پاسخ بعضى بهائیان ساکن ایران یا ساکن غیر ایران مایل به بازگشت به ایران، دائما تبلیغ فردی و جمعى را توصیه و سفارش و تاکید می کند. به عنوان نمونه اى دیگر، پاسخ نامه اى را خطاب به یکى از ایرانیان که سوالاتى در مورد وظایف ایرانیان در تبلیغ و ماندن براى تبلیغ در ایران یا مراجعت به ایران براى همین منظور ، نموده بار دیگر بر تبلیغ پاى می فشرد.

 قسمت هائی از این پاسخ را که کاتب نامه ( یک ایرانى مقیم کانادا) خواسته بقیه هم در جریان باشند ذکر می شود:

 مکتوب مورخ ١٣ ژانویه ٢٠١٣ دارالانشاء بیت العدل در پاسخ یکی از احبّاى ایرانى ساکن کانادا در مورد حکمت تبلیغ در تحت شرایط کنونى لازم به ذکر است که حضرت بهاء الله هریک از افراد احبّا را موظف و مکلّف به تبلیغ امرالله نموده اند… تبلیغ انفرادى جهد و کوششی در حفظ و صیانت امر الله محسوب می شود. احبّا با اجراى این وظیفه روحانى در چارچوبى که بیت العدل اعظم تعیین فرمودهاند موفق خواهند شدکه هم دامنه تبلیغ را روز به روز گسترش دهند و هم موجب جلب توجه بى دلیل نشوند…

رموز این پیام ها توسط کسانى که مسلط به رمز گشائى پیام هاى بیت العدل هستند قابل کشف است:

 ١. تحریک بهائی ها بویژه جوانان به تبلیغ

 ٢. مشغول کردن بهائی ها براى نپرداختن آنها به اختلافات و تناقضات موجود در جوامع بهائی مثل تناقضات بیت العدل، ممنوع بودن حضور زنان در بیت العدل، طرد روشنفکران معترض به تشکیلات بهائی، ایجاد مشکل براى شهروندان بهائی در کشورها بدلیل اجبار آنها به تبلیغ، تبدیل شدن تشکیلات بهائى به یک حزب سیاسی براى ایجاد حکومت جهانى،فرمایشى بودن انتخابات محافل و بیت العدل و… ، چرخش صد و هشتاد درجه اى بیت العدل در مورد احکامی مثل همجنسگرائی و ازدواج آنها و… ٣.وسیع کردن تعداد کنفرانس ها براى نمایش جهانى بودن وتظاهر به استقبال مردمى از این برنامه هاى نمایشی که فقط به درد آمار دادن بیت العدل مى آید و نه خود بهائی ها و نه مردم از این برنامه ها استقبالى ننموده و به ضرب سفر مجانى و گشت و گذار به آن نگاه مى کنند…

 نتیجه:تاکید بر تبلیغ، فعالیت مهاجرین داخلی و خارجی به منظور تبلیغ،توسعه تبلیغ،تبلیغ مخصوص برای کودکان و نوجوانان، افزایش مناطق جغرافیائی به چند برابر ، افزایش مقبلین(بهائی شوندگان)، تسریع ترویج و تحکیم ،اصرار بر وصول به اهداف نقشه هاو… از نکات بسیار مهم در این پیام در جهت بهائی سازی ،بشمار می رود.

ejt

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پانزده − 7 =