انتشار دفتر چهارم مجموعه زمان و منتظران

0 142

طرحواره «زمان و منتظران» در پاسخ به یک نیاز پدید آمده است: بیان امروزین باورهای بنیادین…البته با ایده و طرحی نو و در شکل داستان‌گونه یا به شکل گفتمانی بین جوانان و دانشگاهیان.

فراز پایانی باورهای بنیادین ما معاد است: چنانکه پیدایش ما از سوی خدا بوده است، بازگشت ما نیز به سوی اوست. بدون این باور همه اعتقادات ما ناقش می ماند. معاد لازمه عدل الهی است. معاد معنابخش بسیاری از اعمالی است که مومنان در دنیا انجام می دهند و پاداش و جزای آن به آخرت وانهاده شده است. بررسی این اصل از اعتقادات دفتر چهارم از مجموعه زمان و منتطران را به خود اختصاص داده است. بحث با حتمی بودن وقوع معاد آغاز می شود و نوع این بازگشت (که جسمانی است یا روحانی) مورد بحث قرار می گیرد. معاد با مرگ آغاز می شود با مفهوم مرگ، چیستی روح، آمادگی برای این سفر و توشه فرستادن برای آن مباحث بعدی است. رابطه داشتن دنیا و آخرت و پیوستگی این دو نوع زندگی از موضوعات جالبی است که مورد ارزیابی قرار گرفته است.

کیفیت عالم برزخ به عنوان فاصله ای بین این دنیا و آخرت هم از مباحث این مجموعه است. آنگاه به کیفیت رستاخیز بزرگ، حشر عمومی، وقایع و ماجراهای آن پرداخته می شود تا سرانجام از ویژگی های بهشت و بهشتیان و دوزخ و دوزخیان گفتگو شود. اشاره ای هم به منکران معاد می شود و آثاری که این باور می تواند در زندگی این جهانی ما داشته باشد.

برای خرید این محصول به فروشگاه بهائی پژوهی مراجعه فرمایید.

https://breshop.ir/content/

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.