نظر رهبران بابی و بهائی درباره نواب اربعه چیست؟

تصویر ghased
ghased

دیدگاه متناقض باب و بهاءالله درباره نواب اربعه

باب از ابتدای ادعای خود اقرار به حقانیت نواب اربعه نموده و منکرین آنها را کافر دانسته است. فاضل مازندرانی در جلد اول کتاب اسرار الاثار ص 182 به نقل از علی محمد شیرازی می نویسد:«و اشهد ان بعد الابواب الاربعه لیس له باب... و من انکر احدا منهم فقد کفر و کان من الخاسرین» .یعنی شهادت میدهم بعد از نواب اربعه برای او (حضرت مهدی (ع)) بابی نیست ... و هر کسی یکی از آنها را انکار کند کافر شده و از زیان کاران است. همچنین در کتاب بیان فارسی ص 288 جناب باب مینویسد: «چنانچه امروز اگر مومنی عامل هست به قول اهل بیت و ابواب اربعه است در غیبت صغری که بعد از آن آنچه از ایشان رسیده کسی نتوانست تغییری و تبدیلی دهد به حق.»

بهاءالله بر خلاف باب، نواب اربعه را اشخاصی دروغگو می دانست و گفتارهای ایشان را عامل اصلی کشته شدن باب معرفی می کرد. در رحیق مختوم جلد یک ص 450 به نقل از بهاء آمده است:«ابوابشان یعنی ابواب اربعه سبب و علت گمراهی گشتند . اگر آن حرف های کذبه از آن مطالع کذب ظاهر نمی شد نقطه وجود روح ماسواه فداه شهید نمی گشت.»

تمام حقوق این پورتال برای مؤسّسه بهائی‌پژوهی محفوظ است.

کپی‌رایت© بهائی‌پژوهی؛ ۱۳۹۷-۱۳۸۵.

Back To Top