معرفی فصلنامه بهائی شناسی در روزنامه سازندگی 18 دی 97

روزنامه سازندگی در تاریخ 18 دی 97 یک صفحه از روزنامه خود را به کلیات، اهداف و معرفی فصلنامه بهائی شناسی اختصاص داد.

 

تمام حقوق این پورتال برای مؤسّسه بهائی‌پژوهی محفوظ است.

کپی‌رایت© بهائی‌پژوهی؛ ۱۳۹۷-۱۳۸۵.

Back To Top