پای سخنان پدر

142

نویسنده در پش گفتار خود اشاره به تاریخچه جمع اوری یادداشت هایی در زمینه دو فرقه بابیت و بهائیت نموده و سعی کرده آن را به سبک ساده سوال و جواب به رشته تحریر درآورد تا خوانندگان پس از مطالعه و مراجعه به مدارک ارائه شده با روحی شاد و نگرشی نو به اینده روشن زندگی اخروی خود را بسازند.

نام کتاب: 
پای سخنان پدر
سال نشر: 
1383
تعداد صفحه: 
303
نام نویسنده: 
محمد جعفر امامی
ناشر: 
اسوه
محل نشر: 
تهران