نبذه من تعالیم حضرت بها

213

این کتاب در سال 1343 هجری چاپ و منتشر شده است.

نام کتاب: 
نبذه من تعالیم حضرت بها
تهیه کننده : 
فرج اله زکی کردی
سال نشر: 
1303
نام نویسنده: 
میرزا حسینعلی بها
ناشر: 
الشیخ محی الدین صبری
محل نشر: 
قاهره