مائده آسمانی

0 561

اشراق خاوري در مقدمه مائده آسماني مي نويسد: «اين عبد در ضمن سير وسفرهاي طولاني كه در مدن و ديار به زيارت الواح مباركه نازله از كلك اطهر حق منيع توفيق مي يافت هر لوحي را كه شامل مطلبي مهم اعم از اجوبه سؤالات مختلفه و حل رموز علميه ومسائل فلسفيه و مواعظ و نصايح شورانگيز و ادعيه ومناجات ها و غيرها زيارت مي نمود در دفتري يادداشت مي نمود و استنساخ مي كرد. در اين اواخر ملاحظه شد كه آن جمله مجموعه اي نفيس گشته كه حاوي مطالب مهمه است و چون قسمت بيشتر آن الواح مباركه به طبع نرسيده تصميم گرفتم آن را به صورت كتابي  با اسلوبي خاص و فصل و بابي معين درآورم.»

مجلدات نه گانه مائده آسماني حاوي آثار و الواح رهبران بهائيت به اين ترتيب كه هر جلد اختصاص يافته به مجموعه نوشته هاي يكي از ايشان :

جلد اول: بهاء الله،  جلد دوم : عبدالبهاء،  جلد سوم : شوقي، جلد چهارم : بهاءالله،  جلد پنجم : عبدالبهاء،  جلد ششم : شوقي، جلد هفتم : بهاء الله،  جلدهشتم : بهاءالله،  جلدنهم : عبدالبهاء.

پس از انتشار جلد نهم يك مجلدهم به عنوان فهرست و اعلام مجلدات نه گانه كتاب چاپ گرديده كه پيدا كردن هر مطلبي رادراين جلدها ساده مي گرداند. كتاب ها به تصويب لجنه نشر آثار امري رسيده و از حيث ارج و اعتبار كاستي ندارد. 

كتاب داراي دوچاپ است چاپ اخير آن كه در سال 129 بديع اتفاق افتاده مطلوب تر است مطالب و مداركي از اين كتاب كه صفحات چاپ قديم آن ذكر گرديده درچاپ جديد با اختلاف چند صفحه پس و پيش درهمان جلد موجود است. 

 

نام کتاب: 
مائده آسمانی
سال نشر: 
1350
نام نویسنده: 
عبدالحمید اشراق خاوری
ناشر: 
موسسه ملی مطبوعات امری
محل نشر: 
تهران
قطع: 
رقعی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.