قرن بدیع

0 522

كتاب قرن بديع ترجمه توقيع رضوان 101 صادر به افتخار احباي غرب است كه با ترجمه نصرالله مودت در اختيار فارسي زبانان نيز قرار گرفته است. اصل كتاب كه به زبان انگليسي است به نام God Passes by در امريكا توسط محفل ملي بهائيان امريكا درسال 1944 و در 412 صفحه در چهار بخش به چاپ رسيده است درترجمه فارسي هر بخش آن مستقلا در يك جلد طبع گرديده و به اين شرح: 

جلد اول مربوط به پيدايش باب و امر او و كشته شدن وي ويارانش ميباشد.

جلد دوم درباره ميرزا حسينعلي بهاء و زندگاني اوست. 

جلد سوم درباره عباس افندي و مجاهدت هاي او در تبليغ و اشاعه امر بهائي است. 

جلد چهارم درباره كوشش خود شوقي از سال وفات عباس افندي تا صدمين سال اعلان امر باب مي باشد. 

ترجمه قرن بديع به صورت آزاد صورت گرفته چنان چه خود مترجم در مقدمه مي گويد: «هر لسان را براي حقايق و اداي معاني اسلوبي خاص و روشي جداگانه است. اين است كه در انتقال لغتي به لغت ديگر چنان چه ترجمه كلمه به كلمه و با عبارت اخري تحت اللفظ به عمل آيد نه تنها لطافت گفتار كه ملايم طبع و موافق اذواق صاحبان قريحه است از دست مي رود بلكه ممكن است در پاره اي موارد موجب سوء تفاهم و انحراف معني گردد و مفهوم مطلب به كلي منقلب گردد. اين است كه در ترجمه كتاب حتي الامكان از انتقال لفظ به لفظ احتراز و روح كلام اخذ و به لسان معمول گذاشته شده.»

كتاب يك مقدمه چهل صفحه اي دارد كه به قلم «جرج تاونزند» كه وي از رفقا و ايادي امر شوقي است اين مقدمه در باب معرفي كتاب است كه با درخواست و اجازه و تصويب شوقي در مقدمه كتاب درج گرديده است كتاب قرن بديع تاريخچه اجمالي پيدايش بهائيت از آغاز تا صدمين سال حياتش مي باشد كه با لحني متعصبانه و غير واقع بينانه به نگارش درآمده است. اين كتاب در نظر بهائيان از تواريخ مهم و قابل استناد و اطمينان مي باشد.

جلد اول قرن بديع در باره تاريخ ميرزا علي محمد باب و رويدادهاي حيات وي مي باشد كه تحت سرفصلهاي زيرين ترجمه گرديده است:

مقدمه كتاب به قلم شوقي، ولادت امر بابي ، سجن باب در آذربايجان ، حوادث مازندران  و نيريز و زنجان ، كشته شدن باب ، تيراندازي به ناصرالدين شاه و عواقب آن. 

 

نام کتاب: 
قرن بدیع- جلد اول
سال نشر: 
1346
تعداد صفحه: 
375
نام نویسنده: 
شوقی افندی
ناشر: 
موسسه ملی مطبوعات امری
مترجم: 
نصرت اله مودت
محل نشر: 
تهران
قطع: 
رقعی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هجده − 15 =