دین داری معاصر

0 433

دين داشتن يا ديندار ماندن در عصر ما با چالش ها و فرصت هایى روبروست.

شناخت آنها برای والدين، مربيان و مبلغان دينى كه علاقمند به داشتن نسل ديندار و معتقد هستند، ضرورى است.

اين كتاب از زبان سه مربى كه پيگير راه حل براى چالش ها و شناخت فرصت ها هستند، روايت مى شود.

در کتاب دین داری معاصر آمده است:

هر سه نفرمان معلم مباحث ايدئولوژيك و اعتقادى بوديم.

شاگردانى داشتيم اما بحث كلاس ها با گذشته ها كاملاً متفاوت شده بود؛

جامعه و فرهنگ و مردم تغيير كرده و بالطبع مباحث و سوالات و انتظارات عوض شده است.

هر جلسه با پرسش های جديد روبرو بوديم كه بعضاً جوابى برايش نداشتيم.

مطالب هم از نوعى نبود كه در كتاب ها جستجو كنيم و جوابش را پيدا كنيم و در نشست بعدى ارائه دهيم؛

خلاصه كارمان به دليل شرايط زمان، با چالش روبرو بود و احساس مى كرديم يا بايد شرايط را عوض كنيم يا گونه تدريس و مباحث مان را تغيير دهيم.

شرايط و زمانه كه دست ما نبود تا عوضش كنيم، مى ماند به تغيير خودمان براي ابداع روش ها و گفتمان ها و ساختار های جديدى برای مباحث.

پس تصمیم گرفتیم…

نام کتاب: 
دین داری معاصر
سال نشر: 
1399
تعداد صفحه: 
143
نام نویسنده: 
عبدالحسین فخاری
ناشر: 
حلال
محل نشر: 
تهران

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

12 + 17 =