دو قرن چالش

60

در کتاب دو قرن چالش – سی نکته در نقد آئین بهایی وقتى به تحليل جامعه شناختى آئين های بابی و بهائى در جامعه ايرانى مى پردازيم. اين حدود دو قرن را پر از چالش مى يابيم ….

نزديك دو قرن پيش وقتى جوانى در شيراز به نام على محمد باب، ادعاى نيابت امام زمان و بعدها خود امام زمان و سپس ادعای نبوت و دين جديد كرد، كسى فكر نمى كرد اين ادعای عجيب، موجب چه شورش ها و جنگ ها و اختلافات داخلى و نقض امنيت ملى شود

و چه تعداد از هموطنان مان كشته و مجروح شوند و در سخت ترين شرايط كه اميركبير در حال نوسازی ساختارهای ملى بود، مانع حركت پيشرفتى كشور ما شود.

آري طرفداران او سه جنگ داخلی در طبرسی و نيريز و زنجان راه انداختند و ارتش ايران را مشغول به خود كردند و بعد ترور شاه را انجام دادند و سپس قصد گرفتن حكومت نمودند ….

نام کتاب: 
دو قرن چالش
سال نشر: 
1397
تعداد صفحه: 
108
نام نویسنده: 
عبدالحسین فخاری
ناشر: 
گوی
محل نشر: 
تهران