تاریخ نبیل

0 1,232

بهائيان مي گويند كه محمد زرندي ملقب به نبيل اعظم، تاريخ مفصلي به زبان فارسي در پيدايش بابيه نگاشته كه نسخه آن منحصر به فرد و مورد تأييد و تصويب ميرزا حسينعلي قرار گرفته است. بعدها شوقي افندي با يك مقدمه مبسوط و به همراه مقداري پاورقي آن را با نام The Dawn Breakers به انگليسي برگردان كرده است. سپس به دستور محفل مركزي مصر وسودان كتاب اخير از انگليسي به عربي ترجمه گرديده و با نام “مطالع الانوار” چاپ ونشر گرديده است. و سرانجام مجدد به دستور محفل ملي بهائيان ايران توسط اشراق خاوري كتاب از عربي به فارسي ترجمه و تلخيص گرديده ومورد پذيرش وتأييد شوقي افندي نيز قرار گرفته است. 

بايستي دانست كه بعضي از محققين و متخصصين دروجود نسخه اصلي تاريخ نبيل ترديد و تشكيك نموده و دلائل قانع كننده اي هم بر اثبات مدعاي خويش اقامه نموده اند كه اينك مجال طرح و بررسي آنها نيست. اينان مي گويند كه كتاب را شوقي افندي خود به انگليسي تأليف كرد و آن را به نبيل زرندي نسبت داده است . (مراجعه شود: استاد محيط طباطبايي  ـ مجله گوهر ـ سال سوم ـ شماره 9 و 10) 

تلخيص تاريخ نبيل زرندي مفصل ترين تاريخي است كه با يك مقدمه كوتاه در باره شيخ احمد احسايي و سيد كاظم رشتي ماجراي حيات ميرزا علي محمد باب و پيروان او را به نگارش درآورده و چون همه حقايق تاريخي را به نفع بهائيت واژگونه ساخته، بهائيان از آن به عنوان يك نوشته تبليغي نيز استفاده مي كنند. 

 

این کتاب در سال 121 بدیع منتشر شده است.

نام کتاب: 
تلخیص تاریخ نبیل زرندی
سال نشر: 
1343
تعداد صفحه: 
674
نام نویسنده: 
عبدالحمید اشراق خاوری
ناشر: 
موسسه ملی مطبوعات امری
محل نشر: 
تهران
قطع: 
وزیری

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پنج × یک =