تاریخ ظهور الحق

0 618

فاضل مازندراني خود درمعرفي اين كتاب مي نويسد: «بخش سوم از بخش هاي نه گانه كتاب ظهور الحق در بيان معظم و مشهور از مؤمنين و شهدا دوره نقطه البيان  و نيز در شرح احوال مهمين و مشاهير اعداء و تبيين اماكن مهمه و سائر امور و آثار متعلقه به آن دوره و اقسام اين بخش به ترتيب حروف الفباي فارسي تنظيم شد تا هر امري از امور مذكوره را به ملاحظه حرف اول نامش و درمقام مخصوص آن به سهولت توان يافت و به اين جهت رعايت ترتيب زماني و بارتبه ايماني و يا اهميت شئون اخري در امور منظور نشد و در آغاز اين بخش نيز تيمّنا و تبرّكا به ثبت وجيزه از بيانات مقدمه آن حضرت افتتاح مي گردد»  (‌مقدمه كتاب ظهور الحق ) 

شوقي افندي در مقام بيان اهميت كتاب و مؤلف آن مي نويسد: «راجع به سوال ثاني كتاب تاريخ (ظهور الحق ) تأليف حضرت فاضل مازندراني فرمودند بنويس مطالعه وملاحظه اعضاي كميسيون مفيد و لازم پس از اتمام وتوفيق تام ارسال ارض مقدس نمايند تا وسائل طبع اين كتاب جامع نفيس فراهم گردد و من دون تأخير بين ياران منتشر شود اهتمام و خدمات خالصانه جليله باهره مولف محترم را اين عبد فراموش ننموده و ننمايد.» (توقيعات مباركه جلد سوم قبل از قرن ص 169) 

كتاب نسبتا مفصل و حاوي نكات تاريخي زيادي است و به آن دست خط ها و تصاويري از مؤمنين بابيه و بهائيه و ديگران علاوه گرديده كه اين خودبر ويژگي هاي كتاب افزوده است. 

پنجاه صفحه آخر اين كتاب نقل قسمتي از «رساله قرة العين» است كه در كربلا و درسا ل 1261 در اثبات باب نگاشته است. 

 

از بخش هاي نه گانه ظهور الحق بخش هشتم نيز در دو مجلد در سال هاي 131 و 132 بديع منتشر شده است. بخش هشتم اين كتاب در باره دوران عبدالبهاء و يار و ياوران وي مي باشد. 

 

نام کتاب: 
تاریخ ظهور الحق
نام نویسنده: 
فاضل مازندرانی
ناشر: 
آزردگان
محل نشر: 
تهران
قطع: 
وزیری

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.