اندیشه مهدوی

124

کتاب دوم از مجموعه یادداشت های مرزبانی مهدوی با نام اندیشه مهدوی حاوی 120 عنوان از مباحث روز در موضوعات فرهنگی، اجتماعی، اعتقادی و تشرفات است تا نشان دهد وقتی اعتقاد مهدوی در جان منتظران بنشیند ، نمودش در اندیشه آنان نسبت به مسائل مختلف چگونه خواهد بود.

نام کتاب: 
اندیشه مهدوی
سال نشر: 
1396
تعداد صفحه: 
263
نام نویسنده: 
عبدالحسین فخاری
ناشر: 
گوی
محل نشر: 
تهران