اشراقات

252

مجموعه چند لوح بهاء الله كتاب فوق را به وجود آورده است . نام يكي از اين الواح اشراقات مي باشد كه همان عنوان كلي كتاب نيز قرار گرفته است. اين الواح به هر دو زبان عربي و فارسي نوشته شده و از معروف ترين كتاب هاي بهاءالله مي با شد. 

نام کتاب: 
اشراقات
تعداد صفحه: 
295
نام نویسنده: 
میرزا حسینعلی بها
قطع: 
رقعی