مکتوبات بهایی پژوهی کتب امری کتب نقدیه بهاییت


مرور

کتب امری

ایقان

چکیده مهم ترين كتاب استدلاليه از نظر بهائيان كتاب ايقان مي باشد كه آن را بهاء الله بين سال هاي 1278 تا 1280 هـ ق تأليف نموده است. اين كتاب در اثبات قائميت ميرزا عليمحمد باب (خطاب به دایی وی) نوشته شده است. بهاءالله تلاش می کند مخاطب خود…

معرفی کتاب اقدس

چکیده اقدس کتاب احکام بهائیان است که در سال 1286 ه.ق توسط میرزا حسینعلی ملقب به بهاالله در بندر عکا ( در شمال اسرائیل ) نوشته شده است. این کتاب به زبان عربی است و تا مدت ها به زبان دیگری ترجمه نشد. بهاءالله در سال 1309 ه.ق فوت کرد.…

اسرار الآثار خصوصی

وجه تسميه اسرار الاثارخصوصي آن است كه فاضل مازندراني كتابي به نام اسرار الاثار عمومي در شرح اصطلاحات ديني ـ فلسفي ـ عرفاني و هم چنين توضيح و بيان اعلام مندرج دركتب مقدسه و تاريخ نگاشته كه تكثير نگرديده است. كتاب ديگري با همين اسلوب در توضيح…

توقیعات مبارکه

اين كتاب اولين جلد از مجلدات توقيعات شوقي قبل از سال 100 بديع است . در اين جلد شصت و يك فقره از توقيعات كه طي سال هاي 1926-1922 نوشته است از روي خط علي اكبر روحاني منشي شوقي افندي خط نويسي و چاپ شده است. شروع كتاب با اولين توقيع…

مائده آسمانی

اشراق خاوري در مقدمه مائده آسماني مي نويسد: «اين عبد در ضمن سير وسفرهاي طولاني كه در مدن و ديار به زيارت الواح مباركه نازله از كلك اطهر حق منيع توفيق مي يافت هر لوحي را كه شامل مطلبي مهم اعم از اجوبه سؤالات مختلفه و حل رموز علميه ومسائل…

مقاله شخصی سیاح

نام اصلي كتاب چنين است «مقاله شخصي سياح كه در تفصيل قضيه باب نوشته شده است» و آن چنان كه در صفحه 2 آن مي خوانيم:«يك سياح بي غرض در اوقات سياحتش در جميع ممالك ايران از دور و نزديك به منتهاي تدقيق ازخارج و داخل و آشنا و بيگانه جستجو كرده و…

‌خطابات مباركه

«خطابات» نام چند جلد از كتاب هاي عبدالبهاست كه هر كدام مجموعه اي از خطابه ها و نطق هاي اوست كه در مجامع عمومي و كنائس و كليساها و منازل آشنايان و اغنام و گاهي هم منزل خويش در اروپا و آمريكا ايراد كرده است. سفرهاي عع به خارج در اشاعه بهائيت…

دلائل سبعه

شوقي افندي در باره اين كتاب مي نويسد: «از آثار قيّمه منزَله در قلعه ماكو كتاب دلائل السبعه است كه از مهم ترين آثار استدلالي حضرت باب شمرده شده و داراي بياني فصيح وتبياني بليغ و مضاميني بديع وبراهيني متقن و متين است.» دلائل سبعه…