مکتوبات بهایی پژوهی کتب امری کتب نقدیه بهاییت


مرور

کتب امری

احسن القصص

چکیده میرزا علی‌محمد باب شیرازی در دوران جوانی مدتی را در کربلا در مکتب شیخیه گذرانده و متأثر از اعتقاد آن فرقه، معتقد به «بابیت دائمی» امام زمان (ع) در عصر غیبت کبری شده بود. او در شب پنجم جمادی‌الاولی سال 1260 هجری قمری در شیراز و در…

دلائل سبعه

شوقي افندي در باره اين كتاب مي نويسد: «از آثار قيّمه منزَله در قلعه ماكو كتاب دلائل السبعه است كه از مهم ترين آثار استدلالي حضرت باب شمرده شده و داراي بياني فصيح وتبياني بليغ و مضاميني بديع وبراهيني متقن و متين است.» دلائل سبعه…

‌خطابات مباركه

«خطابات» نام چند جلد از كتاب هاي عبدالبهاست كه هر كدام مجموعه اي از خطابه ها و نطق هاي اوست كه در مجامع عمومي و كنائس و كليساها و منازل آشنايان و اغنام و گاهي هم منزل خويش در اروپا و آمريكا ايراد كرده است. سفرهاي عع به خارج در اشاعه بهائيت…

مقاله شخصی سیاح

نام اصلي كتاب چنين است «مقاله شخصي سياح كه در تفصيل قضيه باب نوشته شده است» و آن چنان كه در صفحه 2 آن مي خوانيم:«يك سياح بي غرض در اوقات سياحتش در جميع ممالك ايران از دور و نزديك به منتهاي تدقيق ازخارج و داخل و آشنا و بيگانه جستجو كرده و…

توقیعات مبارکه جلد دوم

اين كتاب دنباله جلد اول است . حاوي 20 توقيع ديگر از شوقي در فاصله سال هاي 1927 تا 1939 همانند جلد اول فهر ستي از توقيعات و مخاطبين آنها و نيز فهرست موضوعي توقيعات در اول و لغت نامه اي در 70 صفحه از معني لغات مشكله اين جلد در آخر دارد. …

مائده آسمانی

اشراق خاوري در مقدمه مائده آسماني مي نويسد: «اين عبد در ضمن سير وسفرهاي طولاني كه در مدن و ديار به زيارت الواح مباركه نازله از كلك اطهر حق منيع توفيق مي يافت هر لوحي را كه شامل مطلبي مهم اعم از اجوبه سؤالات مختلفه و حل رموز علميه ومسائل…

توقیعات مبارکه

اين كتاب اولين جلد از مجلدات توقيعات شوقي قبل از سال 100 بديع است . در اين جلد شصت و يك فقره از توقيعات كه طي سال هاي 1926-1922 نوشته است از روي خط علي اكبر روحاني منشي شوقي افندي خط نويسي و چاپ شده است. شروع كتاب با اولين توقيع…

اسرار الآثار خصوصی

وجه تسميه اسرار الاثارخصوصي آن است كه فاضل مازندراني كتابي به نام اسرار الاثار عمومي در شرح اصطلاحات ديني ـ فلسفي ـ عرفاني و هم چنين توضيح و بيان اعلام مندرج دركتب مقدسه و تاريخ نگاشته كه تكثير نگرديده است. كتاب ديگري با همين اسلوب در توضيح…