مکتوبات بهایی پژوهی کتب امری کتب نقدیه بهاییت


مرور

کتب امری

کشف الغطاء

يكي از تواريخ مهم بابيه كتاب نقطه الكاف ميرزا جاني كاشاني است كه ادوارد براون به كمك محمد قزويني بر آن مقدمه اي زده و آن را به طبع رسانيده اند. اين كتاب به جهت جانبداري هايي كه در مقابل ميرزا حسينعلي از ميرزا يحيي صبح ازل نموده مقبول…

تاریخ ظهور الحق

فاضل مازندراني خود درمعرفي اين كتاب مي نويسد: «بخش سوم از بخش هاي نه گانه كتاب ظهور الحق در بيان معظم و مشهور از مؤمنين و شهدا دوره نقطه البيان و نيز در شرح احوال مهمين و مشاهير اعداء و تبيين اماكن مهمه و سائر امور و آثار متعلقه به آن…

اقتدارات

اين كتاب نيز مجموعه اقتدارات و چند لوح ديگر است كه اكثرا به زبان عربي و بعضي از آ‌نها به زبان فارسي است. اگر چه سال نشر آن به درستي مشخص نيست اما كتابت آن به قلم مشكين قلم و رد سال 1310 هـ ق صورت گرفته است . اين كتاب نيز از كتب معروف ميرزا…

مکاتیب

مجموعه «مكاتيب» كه تا سال 133 بديع شش جلد آن چاپ ومنتشر گرديده است مجموعه نامه ها و رسائل و نوشته هاي متفرقه عباس افندي است كه سه جلد آن در سال هاي 1328و 1330 و 1340 هـ ق در مصر طبع شده و سه جلد ديگر آن در سال هاي اخير يعني 1384…

تاریخ نبیل

بهائيان مي گويند كه محمد زرندي ملقب به نبيل اعظم، تاريخ مفصلي به زبان فارسي در پيدايش بابيه نگاشته كه نسخه آن منحصر به فرد و مورد تأييد و تصويب ميرزا حسينعلي قرار گرفته است. بعدها شوقي افندي با يك مقدمه مبسوط و به همراه مقداري پاورقي آن را…

توقیعات مبارکه

اين كتاب كه جلد سوم توقيعات شوقي قبل از قرن اول بهائي است شامل توقيعات جا افتاده اي است كه در دو جلد پيشين نيامده است. به علاوه توقيعاتي كه از سال 1939 تا 1948 از شوقي رسيده است. مجموعا 143 توقيع ديگر مطالب اين جلد راتشكيل مي دهد. هماننددو…