خاتمیت

اعتراف صریح حضرت بهاء الله بر این که مقام نبوت و رسالت به وجود حضرت محمد صلی الله علیه و آله انتها یافته است.خلاصه و گزیده ی گفت و گوهای دوستان مسلمان و بهایی در باره ی خاتمیت دیانت اسلام: Bahai ‏ ارسال شده: یکشنبه، ۲۹ مرداد ۱۳۸۵ ‏…