کمپین “مقابله با اهانت به مقدسات”

0 270

معضلات اجتماعی ،بخشی از جامعه روشنفکری رادر پنداری غلط به سمت ارزش تلقی کردن دین ستیزی کشانده است. گویی به سخره گرفتن ارزش ها و باور هایی که بخشی مهم از مردم به آنها معتقدند عملی ساختار شکن و مترقی است و جامعه را به ساحل رهایی رهنمون می سازد!

سخن بر سر نفی توهین به مقدسات و کاربست واژه های تحریک کننده است…در هر مقطعی باید حساسیت های جامعه را در نظر گرفت. توافق بر سر رعایت نقاط حساس طرفین و عدم توهین و جسارت به باور های مورد ارزش هر یک از ادیان جامعه جهانی و بخصوص به آنهایی که پیروان بیشتری دارند جامعه جهانی را از برخورد های خشونت بار عقیدتی می رهاند. این تحمل نیاز به تمرین و مداومت دارد…

اهانت به مقدسات، دامن زدن به فضای تخاصم و ستیز و تنش در جامعه است و از منظر کارکرد گرایی آرامش جامعه را مختل می سازد. در سرمشق مدرنیته احترام به فرهنگ و مقدسات فرق،ادیان و آئین ها معیار مدنیت و رفتار متمدنانه بشمار می رود. بنابراین هرگونه اهانت به مقدسات می تواند عملی غیر مدنی نیزتلقی شود.

 

لازمه زندگی اجتماعی وفق مبانی حقوق بشر و الزامات زندگی مدنی و اصول اخلاقی و انسانی ، نفی هرگونه اهانت به مقدسات است و مرز آزادی بیان حفظ این خط قرمز هاست که هر انسانی بویژه اصحاب رسانه و هنر ملزم به رعایت آن هستند.پیشنهاد می کنم هرچه سریع تر “کمپین مقابله با اهانت به مقدسات” توسط همه علاقمندان به امنیت اجتماعی و حفظ ارزش های الاهی تشکیل و فراگیر شود.

کمپین جهانی اعتراض و جلوگیری از اهانت به مقدساتگرایش روزافزون آحاد جامعه بشری – به ویژه در جهان غرب- به سوی معنویت و اقبال مردم جهان به دین و تعالیم الهی، مدت هاست خشم محافل لائیک و ضد دین را برانگیخته و اقدامات وسیعی شامل اعمال خشونت علیه معتقدان به ادیان الهی به ویژه مسلمانان را توسط آنان به اجرا گذاشته است. این فرایندها در سالهای اخیر از طریق رسانه های موهن تشدید شده و از طریق ابزارهای هنری با دستمایه اهانت به پیامبران و پیشوایان مذهبی و مقدسات دینی سازماندهی شده و می شود.

اکنون با توجه به اصول انسانی ادب و احترام به عقاید دیگران و مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر و مذموم بودن اهانت به مقدسات دینی، این حرکت های به دور از منطق و برنامه ریزی شده برای ایجاد خشونت و تنفر و جنگ و نزاع و خونریزی انسان ها را محکوم نموده و از همه مجامع و سازمان های بین المللی تقاضا داریم به انحاء گوناگون با این حرکت های مشکوک و معاند، مقابله نمایند. بار دیگر از همه اشکال اهانت به مقدسات و پیشوایان دینی ابراز انزجار نموده برای مقابله با این رفتارها از همه فرهیختگان و آزاداندیشان طلب کمک و مساعدت داریم.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یک × دو =