پیام به بهائیان امریکا

0 626

نویسنده:محمدعلی و بدیع الله بهائی

این اطلاعیه هشت سال پس از مرگ بهاءالله ، توسط دو پسر جوانتر او ، از همسر دومّش، نوشته  و برای ابراهیم جرج خیرالله ارسال شد تا بین بهائیان امریکا توزیع گردد .

دکتر خیرالله در زمان بهاءالله به کیش بهائی درآمده  و چند لوح به افتخار وی صادر شده بود . او اولین مبلغ بهائی اعزامی به امریکا بود و موسس جامعه بهائیان امریکا گردید . پس از فوت بهاءالله ، او ابتدا از عبدالبها طرفداری نمود؛ ولی چندی بعد متقاعد شد که تفسیر و برداشت پسران جوانتر بهاءالله ( نگرش وحدتگرایانه ) مناسبتر است .

پیام محمد علی و بدیع الله ، توسط دکتر خیرالله به انگلیسی ترجمه ، و درکتابی که او ، به سال 1901 ، با عنوان حقایقی درباره بهائیان تالیف کرد ، درج شد . تیترهای فرعی را به متن افزوده ایم ، و برخی از پارگرافها را تجمیع ، و یا پارگرافهای بلند را به دو پارگراف تقسیم کرده ایم .

                                                                                       اریک استتسون

                                                            *****

پیام اغصان جوانتر، غصن اکبر( محمد علی افندی ) و غصن انور( بدیع الله افندی ) به بهائیان

به بهائیان ،

بنام خدای بی همتا ، ای فرزندان ملکوت! خورشید الوهیت، در جامعه اسم اعظم (منظور بهاءالله است) برشما تابیده ، و قلم اعلی ، آشکار ساخت که ربّ ما ، ” البهاء ” برای آمرزش و رستگاری همه مردمان و آفریدگان و ارتقای جایگاه آنان به بهترین جایگاه ممکن ، همه گونه سختی و بلایا ، رنج و زندان و تبعید و عذاب و شکنجه را به جان خریده ، و برای ایجاد صلح جهانی ، جان خود را فدا کرده است . او عمر خود را برای راهنمایی مردم جهان صرف کرد ؛ و در کتابها و نوشته هایش ، هر آنچه را که موجب رضایت و انبساط قلوب اهل فضل و علم ، و اسباب هدایت مردم جهان به منتهای کمال و رحمت است را بیان نمود .

 بزرگترین تعلیم بهاءالله

            به آنچه او در لوح حکمت1  بیان داشته – هنگامی که زبانش به کاملترین تعالیم و حکمتها باز شد – گوش فرا دهید : ” فخر این نیست که خود را دوست بدارید ، بلکه دوست داشتن فرزندان همنوعان (بشریت) ارزش دارد . فخراین نیست که کسی کشور و سرزمین مادری خود را دوست داشته باشد ، بلکه آنست که  دنیا را دوست بدارد . ” این گفتار برای اهل دانش و خرد رضایت بخش است و متححریان را به درک بالاتر و نفع و پاداشی همگانی دعوت میکند .

            شک نیست که اگرهرانسان به این مرحله از رشد برسد و به این کمال دست یابد که همه مخلوقات را همچون برادران ببیند ، در می یابد که همه کشورها همچون یک کشورند ، و ملاحظه میکند که نور آسمانی بر همه بشریت می تابد ، و حفاظت و صیانت پدر جاودانی بر همه فرزندانش احاطه دارد ، و حاکمیت پدر ازلی در همه جهت گسترش یافته است !

            همچنین اهمیت و اندیشه نهفته در متن زیر را ملاحظه نمایید : ” روز خود را بهتر از شام خود ، و فردای خود را بهتر از دیروز خود نمایید .”  من شهادت میدهم که او اندیشه را تعالی بخشید ، زیبایی را به اوج رسانید ، و راه دستیابی به کمال را به پیروانش آموخت ! (ادامه گفتار بهاءالله چنین است : )

خوشا به حال آنکه به نور هدایت او دست یابد و به رضوان دانش او فائز گردد ، و به ذکر کمال او قیام نماید ، و به این ترتیب ، بر مخلوقات او پرتوافشانی کند .

وظیفه هر بهائی برای تبلیغ

ای برادران !وظیفه فرزندان این پدر ، که شدیدترین سختیها را برای نجات و رستگاری ملتها به جان خرید ، و برای آزادی جهان ، به زندان افتاد ، چیست ؟ آیا پس از آنکه قلم او ، هر صبح و شام ناله و فغان سر داد ، و مردم را به بهشت جاودان دعوت کرد ، اینست که ساکت و ساکن و بی تفاوت باشیم ؟ آیا انصاف است که پس از آنکه دانستیم خداوند ما مصائب بی شماری را تحمل کرده ، و از سوی بندگان و مخلوقاتش به تبعید و حبس و زندان گرفتار شده ، بنشینیم و استراحت کنیم ؟ قسم به جان شما ، من می گویم نه !! 2

ای برادران ، ما باید تلاش همه جانبه ای را بکار ببندیم تا عطر کلام او را منتشر کنیم ، و علَم دانش و حکمت او را در همه جا برافرازیم ، و به این ترتیب ، قلوب پاک را بسوی مدینه فاضله او جلب کنیم ؛ و دنیا را با نور وحدت و حقیقت روشن نماییم .

از درگاه رحمت آن وجود ازلی مسئلت دارم تا همه شما را در مسیر خدمت امر عظیم خودش حفظ کند ، و فرزندان را بسوی پدر مهربان و دوست داشتنی رهنمون شود .

 به نصوص بهاءالله توجه کنید

درباره آن کسانی فکر کنید که پس از صعود نجات بخش (منظور عیسی مسیح است) به گسترش و ترویج انوار وحدت او قیام کردند ! چگونه آنها به فتح کشورها و جلب قلوب مردم پرداختند . اگر قیام و حرکت آنها ، براثر حضور روح مقدس ” به شکل یک کبوتر ” 3  بود ، امروزه ” روح ” به شکل کلام ، بر اهل بهاء تجسم یافته ، و از افقِ کتب و نوشته های بهاءالله ، پروردگار ما ، که چشمها را می نوازد و گوشها را آرامش می بخشد و روحها را زنده میکند بر آنها عرضه گشته است . شک نیست که حق متعال در همه کلمه از صفحات کتابها ” روحی ” به ودیعه نهاده ، که مویّد اهل شناخت و بصیرت ، و مقوّم در هر خیر و کمال است .

در این کلام ، که از افق کتاب اقدس او تابیده است بخوبی تفکر و تعمق نمایید : اگر درباره هر مطلبی اختلاف دارید ، مادام که خورشید اشراق او از افق این آسمان نور افشانی میکند ( در زمان حیات بهاءالله – م ) آن اختلاف را جهت روشن شدن ، به خداوند عرضه کنید ؛ ولی پس از غروب این خورشید ، اختلافات را بر کلام او عرضه کنید ، که برای جهانیان کافی و وافی است . 4

در عبارت نقل قول بالا ، او متون و نصوص خویش را جایگزین نفس عالی خویش کرده ، و همگان را امر کرده ، که در مشکلات ، پس از غروب خورشید حقیقت از آسمان بشریت به آن کلمات رجوع کنند .

” کلام او ترازو ” ،  و برای تزکیه و کمال بخشی به ما کافی است . هر چیزی را با این ترازوی عظیم بسنجید که از سوی خدا و پروزدگار حکیمتان ( بهاءالله – م ) بر شما نازل شده است .

در افکار و اندیشه متعالی خود ، آنکس که شما را به ملکوت ابهی هدایت کرده (منظور ابراهیم خیرالله است) احترام کنید ، آنکس که شما را به شناخت خدایتان ، بهاءالله ، نائل کرده است .

همچنین بدانید که جایگاه و اندیشه اغصان و شاخه های درخت حیات (منظور پسران بهاءالله است) ، همانا خدمت به خدا و خلق او است . آنها انگشت اشاره ای هستند که دیگران را بسوی خورشید رهنمون شوند . خداوند آنها را از آنروز خلق کرده و پرورش داده ، تا پیوسته به گسترش دانش کلام او و بر پا داشتن امر او در میان خلایق بپردازند . او به همگان امر کرده تا به آنان احترام بگذارند ، آنها را تکریم کنند ، و به آنها ، بعنوان سایة کلام خدا ، در انتشار شمیم کلام او و برافراشتن عَلَم دانش او ، توجه کنند . این به آن معنی است ، که چنانچه اغصان ، با کمال صداقت و خلوص ، به خدمت امر و تلاش برای گسترش و ترویج انوار کلام حق قیام کنند ؛ در آن صورت شایسته است که صاحبان اندیشه و خرد ، و بهائیان ، آنها را بعنوان الگوی خود انتخاب و از آنها تبعیت نمایند . نصوص کتب و الواح مولای مهربان ما ، شاهد این گفتار من است .

بهاءالله مسیح است 5

ای شمایی که رو به سوی خدا کرده اید ، اطمینان داشته باشید که پروردگار دانای شما ، معبد شکوهمند خود را (بهاءالله) در الواح مختلفه ، غصن نامیده است ؛ همچون غصن امر ، غصن مقدس ، غصن ابدی . اینها القاب و عناوین زیبایی است که به معبد بزرگ و شکوهمند او منحصر گردیده است – معبدی که در نصوص مقدسه وی وعده داده شده – و او همانگونه که در وُعود پیشینیان از آن به ” ارض حُکم ” و ” شهر سپید ” تعبیر شده ، پس از رسیدن به زندان عکا ، با دست قدرت خویش ، آنرا بنا نهاد . این نشانه ای از ظهور” قدیم دوران ” 6  و همه چیزهایی است که در متون مقدسه ذکر شده و تنها به کمال مطلق و معبد شکوهمند او تعبیر شده است .

به همین ترتیب ، او خود را ” عبد ” نامید ، عنوانی که در کتب همه پیامبران ، در همه زمانها ، وجود دارد .

علّت شکاف و دو دستگی در میان بهائیان

ای پسران ملکوت ! بدانید که پس از آن فاصله بزرگ – رحلت بهاءالله محبوب (منظور مرگ بهاءالله است)ما همواره با دیگران با صلح و مهربانی ، و با طهارت نیت و فکر رفتار کرده ایم . با اطاعت از حکم قلم اعلی (که بسوی عباس افندی توجه نمایید( ما در هر بحث و موضوعی با اصحاب او رفتار و معاشرت متوازنی ، بر اساس کتاب اقدس داشتیم ؛ تا آنکه بوی شکاف و دوری آنها از سایه کلمات ( بهاءالله ) به مشام رسید ، و نافرمانی و جدایی آنها را از نصوص مقدسه مشاهده کردیم – تلاش آشکار او برای دستیابی به اهداف و تمایلات شخصی و اغراض خاص ؛ ترویج عقاید و نظراتی که پروردگار ما ، ” قدیم دوران ” ، آنها را ممنوع ساخته بود ، و همچنین ترویج تعالیمی بر خلاف آنچه که در الواح مولای بزرگ ما یافت میشود ! بلافاصله ، بر آن شدیم تا گفتار و کلمات خداوندگار خود را به گوش مردمان برسانیم ؛ ما کتابها و آثار قادر و خالق همه چیز (منظور بهاءالله است ) را منتشر کردیم ؛ ما هر آنچه از الواح و نوشته های صادره از قلم پدر یافتیم را به مردم تعلیم دادیم .

ان شاءالله مطالبی برای شما ارسال خواهیم کرد که درک و بصیرت مناسبی به شما ، در این موضوع (شکاف و اختلاف) بدهد . به همین دلیل ، فعلاً مطلب را به اختصار بیان می کنیم . امیدواریم که روح مقدس در هممه اوضاع و احوال ، شما را تایید نماید ؛ و فرشتگان فتح و پیروزی ، هر صبح و شام ، به نصرت شما بپردازند ؛ و دیگر آنکه خداوند متعال ، برای نشر احکام نورانی اش ، در سراسر کره ارض ، قدرت آسمانی اش را پشتیبان شما قرار دهد .

دعای خاتمه

            اگر فرزندانی هستید که در مسیر پیروی پدری می باشید که از افق شکوه و جلال خود(منظور بهاءالله است ) رخت بربسته است ، علیکم تحیت و الابهی !

پروردگارا تو شاهد کسانی که مجذوب عطر کلامت شده اند ، و کسانی که برای ترویج نامت در میان مخلوقانت تلاش می کنند ، هستی ! تو میدانی که آنها به بزرگی نامت ( بهاءالله ) و یگانگی خودت – تعالی شأنه – اقرار دارند ! از تو مسئلت داریم که نام آنها را در زمرة خادمان اَمرت ، بنویسی ؛ کسانی که چنان مجدّانه در راه تو تلاش میکنند که موجب سرور قلب پسر (منظور عیسی مسیح است) ، که در سمت راست عرش تو ایستاده ، بشوند . باشد کهخ جهان لبریز از نوری شود که از افق ” اسم اعظم ” در حال تابیدن است ، و نفوس و قلوب همگان را متوجه نام متعال و محبوب تو نماید !

                                           اول اوریل 1900

                                              امضای محمدعلی / امضای بدیع الله

 

یادداشتهای فصل 11

1- لوح الحکمه

2- محمد علی افندی و بدیع الله افندی می گویند خود آنها نیز باید همچون بهائیان به ترویج امر بهاءالله بپردازند ، نه آنکه به علت اختلاف عقیدتی با برادر بزرگشان ، عباس افندی ، ساکت و غیر فعال شوند .

3- وقتی عیسی غسل تعمید یافت ، گویا روح القدس ، به شکل یک کبوتر بر او نازل شده ، و از آن پس عیسی مسیح فعالیت رسولانه خود را آغاز کرد . ( نگاه کنید به انجیل لوقا 23-21 :3 و یوحنا 37-32 :1 )

4- کتاب اقدس ، پارگراف 53

5- بنظر میرسد این بخش از اطلاعیه در صدد نفی و انکار ادعاهای الوهیتی عبدالبها است که محمدعلی و بدیع الله، بهنگام انتشارپیام،با آن مواجه بودند . در سالهای اولیه رهبری عبدالبها ، بسیاری از بهائیان امریکایی ، او را بعنوان بازگشت مسیح تلقی می کردند . برادران بهائی بر این نکته اصرار می ورزند که هرگونه عنوان و ادعای مسیحیایی و رسولانه ، تنها شایسته بهاءالله است

6- ” قدیم دوران ” اصطلاحی است که در عهد عتیق ، برای اشاره به خداوند ، بعنوان ” حاکم و قاضی بر اعمال بندگان ” بکار رفته است . جایگاهها آراسته و افراشته شد ، و قدیم ایام بر جایگاه خویش حبوس کرد . لباسش به سفیدی برف بود ؛ موهای سرش سفید بود ، همچون ابریشم ! ( دانیال 9 : 7 ) . کتاب دانیال مطلب خود را با پیشگویی اینکه ” قدیم دوران ” مسیح را مجدداً زنده میکند و حکومت خدا را بر روی زمین می گستراند ، ادامه میدهد .  ( آیات 14-13 )

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نه − یک =