هشدار به روشنفکران

0 447

جناب دکتر کاویان صادق زاده با همکاری آقایان محسن سازگارا و آرام حسامی دست به یک ابتکار جدید زدند و با ابداع پروژه ای بنام دیار جانان و دعوت از احبای منطقه واشنگتن دی سی و تشکیل کنفرانسی به عنوان گزارشی از پیشرفت این پروژه در پی این هستند که تضییقات انجام شده علیه بهاییان مظلوم را مستند سازی کنند و در قالب سی – دی های تصویری اطلاع رسانی عمومی نمایند. گرچه مجریان برنامه ی دیارجانان از تشکیل این نشست هدفی جز حمایت و همدلی با احبای ایران نداشتند ولی متأسفانه روش این کار نسنجیده بود و در کمال بی حکمتی صورت گرفت و من نگرانم از این اقدام نیز مانند حرکتی که در کنفرانس دو سال قبل شیکاگو انجام شد دقیقاً نتیجه ی معکوس حاصل شود.

در این نشست که برنامه ی کامل آن مستقیماً از یوتویوپ پخش شد، مجددا از ظلم حکومت سخن به میان آمد ، برای حکومت ایران آرزوی سقوط و براندازی شد ، هدف از تشکیل کنفرانس، افشاگری و وارد کردن فشارهای بین المللی علیه حکومت ایران معرفی گردید، در مصاحبه های انجام شده چهره ای خشن و انتقام جو از احبا به نمایش گذاشته شد. در این برنامه به جای نگاه به آینده به گذشته های تلخی توجه گردید که یادآوری آن جز ایجاد روحیه تنفر و نا امیدی ثمر دیگری ندارد.

نکته ی دیگری که توجه به آن ضروری است این که اعتماد به افرادی چون سازگارا و نوری زاد و مخملباف و امثال ایشان که هر یک سابقه مؤثر و معلومی در حکومت داشته و معلوم نیست با چه انگیزه ای به دفاع از دیانت بهایی برخاسته و کاسه ی داغ تر از آش شده اند، کاری ساده لوحانه است.

متاسفانه مطب و کلینیک کاویان این روز ها به لانه ی زنبور تبدیل گشته و تریبونی شده است برای ورشکستگان سیاسی، پایه گذاران سپاه و سازمان اطلاعات و امنیت اسلامی، فرصت طلبان ملون که نشان داده اند نان را به نرخ روز میخورند و شرکای دیروز و سرخوردگان امروز از حکومت اسلامی بر سر سهم قدرت هستند، و مسئله حقوق بهاییان شاید جزو کمترین دغدغه هایشان باشد . حتی اگر در ادعایشان در دفاع انساندوستانه از جامعه بهایی و مخالفت با حکومت ایران کمترین صداقتی داشته باشند و همچون مورد «سردار مدحی» ، بجای الماس گرانبها، خذف بی ارزش به دکتر خوشخیال ما قالب نکنند، چه بسا همانگونه که با ولینعمتان خود عمل کردند در اولین فرصت و بمحض مشاهده فرصتی مناسب تر منافع و حقوق جامعه بهایی را به ثمن بخس به اسپانسری جدید واگذار کنند. به هر حال هرچند ممکن است این عمل جناب کاویان به نیت تبلیغ و دفاع از امر صورت گیرد ولی همراهی با این گونه افراد، خلاف حکمت و مخالف منویات طلعات مقدسه می باشد.

جناب صادقزاده که در صداقت و ایمانش شکی نیست ساده تر از آنست که بتواند ترفند های سیاسی را درک کرده و شگرد های پیچیده افراد دوره دیده نظامی و اطلاعاتی را تشخیص دهد

بیش از پانصد نوار ضبط شده ی ویدیویی از شرح حال و تصاویر احبا به همراه اعتراضشان به حکومت در اختیار کسی قرار دارد که خودش سالها در مراکز سیاسی و امنیتی حکومت اسلامی حضور فعال داشته و برنامه ریز بوده است و امروز در نقش یک فعال سیاسی مخالف رژیم خود را مدافع دیانت بهایی معرفی می نماید.

موضوع از دو حالت خارج نیست یا آقای سازگارا راست میگوید و از مخالفین حکومت اسلامی است که در این صورت ارتباط و همکاری و همراهی با او دخالت در سیاست و مخالفت با حکومت تلقی شده و خلاف تعالیم مقدسه بهایی می باشد و یا ایشان کماکان از عوامل باقیمانده ی رژیم است که در لباس دوست درآمده و هدفش شناسایی بهاییان مخالف حکومت است که در این صورت باید منتظر تضییقات بیشتر و ضربات سنگین تر باشیم و بیجهت نبود که برخی از احبا از پرکردن این سی دی ها نگران بودند.

موضوع دیگر اینکه تشکیل این جلسه ی سیاسی در محل بهایی سنتر که برنامه های آن زیر نظر محفل ملی است اشتباه بود آقای سازگارا با سوء استفاده از تریبون جامعه بهایی در این جلسه شعار سر داد که : ” امیدوارم جمهوری اسلامی سقوط بکند ”

هرچند بعداً که سر و صدای اعتراض به این نوع افاضات بلند شود، خواهند گفت که ایشان نظر شخصی خود را گفته است و ربطی به جامعه بهایی ندارد.

پس شاید بد نباشد به مصداق آن مثل معروف که مربی فوتبال به تیم خودی گفت گل زن تیم مقابل را رها کنید و همگی مواظب مدافع خودمان باشید تا به خودمان گل نزند بگوییم. دشمنان دیانت بهایی را رها کنیم و همه مواظب کاویان و حسامی باشید تا به جامعه بهایی گل نزند!!

 

نویسنده:ندا سروستانی

منبع:بحر فنا

null

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هفت − یک =