نوروز و بهار و تحول!

0 293

 

برای ما ایرانیان ،نوروز ده ها پنجره شادی است به زندگی مان، هم مادی و هم معنوی!

آری ، هم خانه تکانی است و زیبائی و پاکی و گل و بنفشه وآب و ماهی و سبزه و لباس نو و غنودن در بهاری نو…وهم نوید تحولی شگرف در بهار زندگی و تقلب احوال و انتظار وامید برای وصول به احسن الحال از سوی پروردگار…

جان ایرانی وقتی شیرینی اسلام را در کامش گرفت هر روز به آن دل سپرده تر شد زیرا این آخرین دین الاهی را هم منطبق با وجدانش یافت و هم در راستای علم و عقلش!

ایرانی ،دیر پسند اما خوش پسند است!

بهترین را با درایت و تحقیق بر می گزیند و آنگاه برای نگهداریش ،هزینه های لازم را می پردازد.ایرانی ،قدر شناس است و وفادار!

چهارده قرن است آئین الهی اسلام بر فراز است و همچنان یی رقیب دل ها را در سراسر جهان تسخیر می نماید و بی بدیل رو به پیشرفت است.در این پیشرفت ایرانیان نقش آفرین بوده اند و دین خود را ادا کرده اندو همچنان مقتدرانه منطق الاهی این آئین را در برابر هر مدعی ،مطرح نموده و پیروز ،بر فرازش می دارند.

 

تازه جلوه گری جاودانه در پیش است و آن وقتی است که بهار حقیقی از راه برسد و عظمت واقعی مجال بروز پیدا نماید و مردمان از پرتوها و انوار خورشید تابان مهدوی ،بی هیچ مانع و رادعی بهره مند شوند…ان شاء الله!

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هفده + 5 =