نسخه جدید بیت العدل

0 462

اخيرا مركزيت تشكيلات بهاييان در حيفاي اسرائيل ،در ٧دسامبر٢٠١٥ به بهانه پاسخ به دو نامه برادري از ايران،پس از گذشت ده ماه بيانيه اي صادر نموده و از بهائيان ايران خواسته است “يكديگر را حمايت و تشويق نمايند” و در عين حال “از انتقاد و یا تجزیه و تحلیل رفتار همدیگر بپرهیزنند،،به حسن نیّت یکدیگر اطمینان داشته باشند” و در پاسخ به سوالي در مورد نحوه تبليغ بهائيت در ايران نيز بدون تصريح به ادامه اين فعاليت ها يا منع از تبليغ بطور زيركانه اي ارائه طريق نموده كه “پاسخ این قبیل سؤالات را می توان در جلسات شور و مشورت با دوستانی که در این زمینه فعالیّت دارند یافت”. يعني خودتان با يكديگر مشورت كنيد و نحوه تبليغ را تعيين نمائيد و ادامه داده است كه “هدف احبّای جانفشان ایران در این دوران پر بحران تقویّت یک جامعه پویا و ایجاد انسجام بین تمامی فعالیّت های جامعه چه در زمینۀ تمشیت امور چه در انجام فرائض روحانی فردی و چه در دیگر میادین خدمت میباشد…”كه با توجه به ديگر پيام هاي اين تشكيلات تحريك و تشويق بهائيان ايران به تبليغ مرام خود از طريق فعاليت هاي عمومي و ظاهراً نيكوكاري و خدمات اجتماعي است تا در يك بسترعاطفي بتوانند به جذب مسلمانان پرداخته تبليغ تبشيري ر تهاجمي خود را به ثمر رسانند. پيام ٧ دسامبر بيت العدل همچنين وعده داده كه بزودي برخي مشكلات مرتفع شده و احباي ايران بهتر مي توانند نقش خود را ايفا نمايند. ظاهراً بيت العدل به دقت همه نكات تشكيلاتي را مدّ نظر داشته و با توجه به انتقادات دروني از موضعگيري هاي اخير خود در حمايت از سخنان سياسي شاپور راسخ در تغيير بنيادي زيرساخت هاي نظام ايران قصد دارد كاري كند كه جلو انتقاد هاي داخلي را بگيرد لذا دستور داده است كه “از انتقاد و یا تجزیه و تحلیل رفتار همدیگر بپرهیزنند،،به حسن نیّت یکدیگر اطمینان داشته باشند”…

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ده + 14 =