نارسائی ها و تناقضات اسلام

0 765

سردبیر:ایران بها یی در مجموعه ارسال های خود در موضوع وحدت عالم انسانی،از نارسائی های ادیان دیگر از جمله اسلام برای طرح در جهان امروزسخن گفته است. بازسازی این گفتگودر فضای بحثهای آن تاپیک توسط یاس انجام شده است .

 

رامتینی : 

“یکی دیگر از تعالیم دوازده گانه بهاییان وحدت عالم انسانی است. جهت تحلیل درست و نقد صحیح این تعلیم ابتدا باید بدانیم وحدت عالم انسانی یعنی چه؟ لذا ضروری است دوستان بهایی نسبت به پاسخ روشن سئوالات زیر توجه ویژه مبذول فرمایند : 

1- اصولا وحدت در چیست؟ یعنی حول چه محوری است؟ به عنوان مثال می گویند وحدت بین شیعه و سنی حول محور قرآن است. 

2- آیا شعار وحدت عالم انسانی از بدایع آئین بهایی است یا این مفهوم در ادیان گذشته هم وجود داشته است؟ 

3- آیا این اعتقاد و مفهوم آن در گفته ها و نوشته های سایر متفکرین و مصلحین بشری بوده و یا اینکه اول بار توسط جناب بهاء الله عنوان گردیده؟ 

4- بهاییان در کتابهایشان مدعی شده اند که ویلسون رئیس جمهوری وقت آمریکا طرح جامع ملل را با الهام از آثار بهایی و مطالعه آثار بهاءالله عنوان کرده اگر این مطلب صحیح است لطفا مدرک آن را اعلام فرمایید. 

5- مسلما تحقق شعار وحدت عالم انسانی نیاز به یکسری پیش شرط دارد که تا تحقق آنها وحدت عالم انسانی بی معنی خواهد بود لطفا بفرمایید این پیش شرطها چیست؟ و چرا تاکنون محقق نشده؟ 

6 – فکر می کنید شعار وحدت عالم انسانی علی القاعده در زمان ظهور پیامبر جدید (به قول بهاییان) که مستظهر به تاییدات مستقیم الهی است امکان تحقق بیشتری دارد و یا در آینده ای که هیچکدام از مظاهر مقدس الهی حضور ندارند؟ 

7- یکی از مشکلات فعلی سازمان ملل عدم ضمانت اجرایی مصوبات آن است که به همین دلیل عملا تحت نفوذ قدرتهای بزرگ قرار گرفته لذا سئوال این است که آیا تحقق وحدت عالم انسانی از طریق یک پارلمان بین المللی که کل جهان را یکپارچه نماید به جز از طریق یک قوه قاهره که همه قدرتها را تحت نفوذ خود درآورد امکان پذیر است؟ 

8- بنابراین سئوال بسیار مهم اینست که مکانیزم های تحقق وحدت عالم انسانی چیست؟ 

9- چه ضمانت اجرایی وجود دارد که این مجمع جهانی به فساد کشید نشود چون این فساد دیگر فساد در یک کشور یا منطقه نخواهد بود بلکه جهانی است. 

10- اگر مراد از وحدت عالم انسانی این است که سوءظن و حسادت و نفرت و تجاوز وتعصبات 

فردی و غیره را باید کنار بگذاریم و در یک جمله سعی کنیم همگی انسان های خوبی باشیم که موضوع تازه ای نیست همه ادیان الهی این را گفته اند و حتی اعتقاد به موعودی دارند که به نصرت و قدرت الهی عدالت را در سراسر گیتی برقرار می کند، همچنین افرادی همچون افلاطون، سر توماس مور ، فارابی و … به این مهم بطور مفصل پرداخته اند. 

…خلاصه هدف از این نوشته این است که بدانیم بهاییان براساس نصوص بزرگان دین خود وحدت عالم انسانی را چگونه تبیین می کنند تا پس از آن به نقد و بررسی بپردازیم” 

منتظر دریافت دیدگاههای دوستان بهایی می باشم.” 

ایران به جای پاسخ به انواع این درخواست هابرای روشن شدن ابعاد وحدت عالم انسانی در بهائیت و نیز بحث سیاهان آفریقا ،شروع به بهانه جوئی نموده پای اسلام را به میان کشید تا تلویحا و تصریحانشان دهد اسلام در اندازه ای نیست که ازوحدت عالم انسانی در امروز سخن گوید و آنقدر تناقض دارد که قادر به وحدت نیست: 

 

ایران :

( نارسائی ها و تناقضات اسلام )

 

“فهرست آیات قران مجید درباره ی غیر مسلمانان وکفار و مشرکین واعراب وخلاصه سایر دگر اندیشان را برای بنده فهرست نمایند، تا با سه آیه ای که در فوق آورده اند مقایسه کنیم… ،به کدامین ازاین هزاران سایت اسلامی بروم؟!! “اسلام پژوهی”،یا “اسلام ستیزی”؟!!تلویزیون جمهوری اسلامی چندی پیش،حدودابان 84، می گفت ده هزار سایت ضداسلام وجوددارد!!!روزنامهءجمهوری اسلامی هم مورخ شنبه 12 اذر 1384، شمارهء7647،نوشت 5000 عنوان کتاب درمخالفت با مذهب شیعه با ارائهء8000 شبهه تاکنون چاپ شده که 75 درصدآن مربوط به 28 سال اخیر است و25 درصدمربوط به 14 قرن گذشته است. شریف یحیی الامین هم که شنیده ام درتحقیقی که کرده فرق اسلام را 480 فرقه شمرده که زیر ده درصد ان شیعه هستند!!! حالا بفرمایید به کدام سایت بروم وکدام یک از5000 ردیه را بخوانم، وازکدام از480 فرقه گمگشتهء خودبجویم وتوضیح پرسش های اسلامیم راازکدامیک بجویم؟!! اینها راجواب بدهید تا ازسیاهان افریقا برایتان بگویم!!! 

در طومار خود نیز مجددا تکرار کرد: 

وآیا هنوزهم مثل جویای عزیز ریاکارانه می گویید که ” البته از پیش شما بنده را ‏متهم کرده اید که ردّیه نویس و ردّیه خوان هستم”. البته چون شما می دانیدکه بهائیان اسلام عزیزرا قبول دارند_ البته مطابق روح حقیقی وعاری از پیرایه هائی که به آن بسته اند _ ولذا همچون شما علیه آن سایت “اسلام پژوهی” (!) راه نمی اندازند،بنابراین هرچه دلتان می خواهد توهین آشکار وپنهان می نویسید ونام آن را هم پژوهش می گذارید! حال آنکه درعوض منطقاً باید می رفتید وجواب 8000 شبهه وایراد به فرقهء شیعه و توهین 10000 سایت ضداسلامی موجود را می دادید ! 

و در جای دیگر باز تکرار کرد:خودشما برای پاسخ به8000 شبهه در5000 عنوان کتاب درمخالفت با مذهب شیعه که تاکنون چاپ شده_75 درصدآن مربوط به 28 سال اخیر است و25 درصدمربوط به 14 قرن گذشته است (روزنامهءجمهوری اسلامی هم مورخ شنبه 12 اذر 1384، شمارهء7647)، چه می کنید؟ 

و مجددا در جای دیگر: 

زیرا مطالب اخیری که جویا جان راجع به عقاید اسلامی شروع به نوشتن کرده اند، معلوم نیست تاچه حد درست باشد وموردتوافق 480 فرقهء اسلامی_طبق تحقیق شریف یحیی الامین_ قرارگیرد، چه که به قول معروف قرائات متفاوت ازاسلام عزیز وجود دارد!!! همین الان گروه هائی ازمسلمانان عزیزترازجان را سراغ دارم که آشکارا با نظرات جویا جان مخالف هستند!!!آیا نظرات ایشان نظر همهء مسلمین است؟! آیا ایشان سخنگوی اسلام شده اند؟! ” 

و درجای دیگر هم اسلام و ادیان دیگر را مربوط به دوران کودکی بشر و بابیت و بهائیت را مربوط به دوره بلوغ بشر محسوب نموده می گوید: 

“آنچه آشکار است این حقیقت است که درادوارسابق، که فی الحقیقه آن را دوران کودکی جامعهء بشری توان شمرد، انبیاء الهی برای …اما دردورهء جدید که درآستانهء دوران بلوغ وسیر کمالی جامعهء بشری هستیم، درآئین بابی وبهائی که حدّ فاصل دورهء انبیاء قبل ودورهء طولانی ترمربیان آسمانی بعدازآنها می باشد، بتدریج روش گذشته متروک وروش جدیدموردتأکید قرارگرفت .” 

و نهایتا در کمال کینه توزی با اسلام و ایران ،این شعر سعدی راکه افتخار هر ایرانی است که بر سر در سازمان ملل نقش بسته است به عنوان سمبل فرهنگ اسلامی و از یک شاعر مسلمان نقض نمایدو ستیزه کند که 770 سال قبل از وحدت انسانها و بنی آدم سخن گفته است ،می گوید: 

“شعر” بنی آدم اعضای یکدیگرند” ازسعدی، صرفاً جنبه ای شعاری وتهذیبی دارد و چنانکه دیده ومی بینیم ،به هیچ وجه حکمی نافذ ومشروع وعملی نبوده و نیست وشرعاً توسط هیچ مسلمانی، ازنظراجرا مطرح نبوده ونیست!!!” 

 

یاس: 

1-اگر شعر سعدی حکمی نافذ و مشروع و عملی نبوده و نیست و توسط هیچ مسلمانی از نظر اجرا مطرح نبوده و نیست چطور وحدت عالم انسانی بهائیت که برادر و خواهر و عمه و …در داخل یک خانه با هم بطور عملی وحدت پیدا نکردند عملی است ولی مشروع سعدی عملی نیست؟!! یک مخالف بهائی را نمی توانید تحمل کنید و او را طرد می کنید و از همه حقوق انسانی مثل ارتباط عاطفی و سلام و کلام محروم می کنید و او را بدتر از نجس و طاعونی حساب می کنید و همچون صبحی نیمه شب او را از خانه بیرون می اندازیدآنوقت وحدت شما عملی است و شعر سعدی به عنوان نماد فرهنگ اسلامی عملی نیست؟!! 

2-به فرض که اسلام 480 فرقه باشد و 10000 سایت ضد اسلامی وجود داشته باشدو 8000 شبهه در 5000 کتاب علیه شیعه باشد مطرح کردن آن توسط ایران چه معنی دارد؟! آیامی خواهد آن را پتکی علیه اسلام و تشیع کند و به رخ بکشد و دلش خنک شود؟!! نقل مکرر این آمار موهوم در جای جای مطالب ایران جز کینه توزی و مخالفت با دین دوره کودکی بشر معنی دیگری دارد؟!! 

اگر دنبال آمار هم هستید تحقیق کنید و ببینید که علیرغم اینهمه سایت ها ی شبهه پراکن علیه اسلام که شما لطف فرموده آمارش را چند نوبت محض خیر خواهی ارائه فرمودید(!)،از هر چهار انسان روی زمین ، یکی مسلمان است و روز به روز گرایش به اسلام بویژه در امریکا و اروپا و خصوصافرهیختگان بیشتر می شود و ترجمه های قرآن جزو پر فروش ترین کتابهاست…در حالی که بهائیان طبق آمار خودشان 6 ملیون نفرند یعنی علیرغم اینهمه تبلیغات و رسانه ها و رادیو و تلویزیون و سایت ها به قول خودشان به بیش از یکصد زبان که در اختیار دارند از هر هزار نفر یکی بهایی است!! آنهم بهائیانی که از متون اصلی بهائیت بی خبرند و از هر هزار نفر یکی متون اصلی را نخوانده اند حتی بهائیان ایران که همزبان متون اصلی هستند وقتی در این سایت مدرکی ارائه می شود ابتدا منکر می شوند و نوعا می گویند ما حتی ایقان نداریم و اسم کشف الغطا را نشنیده بودند و از بدیع و بیان و هکذا سایر متون بی خبرند چه رسد به بهائیان رومانیائی(!) و غیر ایرانی که تنها با چند شعار مثل همین وحدت عالم انسانی بهائیت را شناخته اند و اگر با مطالب درون متون اصلی آشنا شوند ،بهائیت را رها می کنند چنانکه امثال فیچیکیاو دیگران که سایت هم دارند اینکار را کرده اند… 

3-مگر در بهائیت اختلاف و فرقه فرقه شدن نیست؟! اگر فرقه فرقه شدن دلیل نکوهش است که خود بهائیت هم به آن مبتلاست:بابی ها ،ازلی ها،سمائی ها ،ریمی ها ،بهائیان طرد شده،مارانجلائی هاو… 

حتی حاضر نیستید به بهائیان ارتدکس که می خواهند در امریکا خود را به نام بهایی ثبت نمایند اجازه ثبت بدهید و علیه آنها به دادگاه اقامه دعوی کرده اید تا قانونا مانع فعالیت های آنها به عنوان بهایی بشوید یعنی چشم دیدن فعالیت بهائیان مخالف خود را ندارید.دارید؟!! یک قرن بر شما گذشته اینقدر فرقه فرقه شده اید 1400 سال بگذرد چند فرقه می شوید؟!! 

4-چرا به سایت بهائیان ارتدکس نمی روید و منطق آنها را در اثبات عدم مشروعیت بیت العدل و بدلی خواندن و باطل بودن آن بررسی نمی کنید.نماینده آنها حبیب از استرالیا مطالبش را به تفصیل در این سایت قرار داد و ما با کمال آزادی همه مطالبش را آورده و بررسی کردیم.کاری که شما نکردید یعنی حاضر نشدید مطالب این بهائی مومن ومتعصب را در هیچکدام از سایت هایتان در رد بیت العدل قرار دهید و آنها و گروهشان را طرد کرده اید و فرقه فرقه شدن را به روی خود نمی آورید.آنوقت شما شرایط اجرای وحدت عالم انسانی را در این قرن دارید و سعدی و فرهنگ اسلامی ندارد؟!! 

5- چه کسانی علیه اسلام و تشیع شبهه پراکنی می کنند؟ 

آیاخود شما جناب ایران جزو آنها نیستید که به این کار مشغولید و علیرغم ظاهرتان که دائما قربان صدقه پیغمبر و حضرت علی علیهما السلام می روید آ شکارابه رد آنها کمر همت نبسته اید که مثلا آنها مربوط به دوره کودکی بشر بوده اند یا اینکه عبدالبها از حضرت علی بالاتر بود زیرا حضرت علی گفت به قاتلش فقط یک ضربه بزنند و عبدالبها برادرش را عفو کرد!! (و اصلا او را سوسک و پشه و گرگ و کلاغ و روباه و …نخواند و مقابله به مثل هم ننمود؟!!) یا اینکه چندین صفحه را به این اختصاص دادید که اسلام دیگران را نجس می داندپس متعلق به دوره کودکی بشر است!!و ده ها شبهه دیگر.سایت های بهایی هم همگی به نوعی غیر مستقیم و مستقیم به این کار مشغولند.اینطور نیست.(اگر منکر شدی شواهدش را در مطالب خودت و سایت های بهایی نشان خواهم داد.) 

6-به جای اینهمه گریز از بحث اصلی و اسلام ستیزی بهتر نبود صادقانه به سراغ لب و درونمایه وحدت در متون بهایی می رفتی و به سوالات رامتینی در بالا جواب می گفتی که وحدت مورد ادعا چگونه قابل اجراست و محورش چیست و تناقضاتش چگونه حل می شود و چرا درون یک خانه اجرا نشدو سوالات دیگر..؟!! 

 

 

قضاوت با شما عزیزان!

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

5 × 4 =