معدوم شدن سند جانشینی توسط روحیه خانم

0 580

در سایت بهائیان ارتدکس عنوان شد:

“…هنگامی که [ شوقی]در لندن تشریف داشتند و به بیماری مهلک آنفولانزای آسیائی مبتلا گشتند و طبق نوشته روحیه خانم پزشک معالج به ایشان اظهار داشت که از رادیو شنیده است که در طی هفته گذشته دویست نفر در اثر این بیماری فوت شده اند ایشان به احتمال خیلی زیاد آخرین پیام خود را به دنیای بهائی مرقوم داشته یا انکه آنرا به روحیه خانم دیکته فرموده و ضمن آن نحوه انتصاب جانشین خود میسن ریمی را با انتصاب به ریاست بیت عدل جنینی تشریح نموده بودند اما روحیه خانم به هر دلیلی که فقط خود او میدانست آن سند را معدوم نموده باشد…”

مراجعه کنید به تاپیک “بیت العدل همچنان در چالش” ص3

متن پاسخی که توسط بهائیان ارتدکس به یک خواننده داده شده است:

پاسخ به یک خواننده

 

“اولین ولی امرالله با اعلامیه نهم ژانویه 1951 خود تشکیل شورای بین المللی بهائی را به دنیای بهائی اعلام کرد و مشخص نمود که جنین بیت العدل اعظم است و درتلگرام مورخ دوم مارچ 1951 بهائیان دنیا را از انتصاب میسن ریمی به ریاست شورای بین المللی بهائی آگاه نمود.

 

ریاست بیت عدل اعظم یا بین المللی در حالت جنینی مقامی است که فقط ولی امر آینده میتواند تصدی نماید، بیت العدل بدلی وکاذب میکوشد که با القاء و تلقیح دروغها ومطالب نادرستی که منتشر میکند از اهمیت و مقام آن شورا و ریاست آن بکاهد و آن را کم اهمیت جلوه دهد. بهتر است برای دانستن مقام آن شورا اعلامیه مذکور و توقیعات شوقی افندی 1957-1951 را مطالعه نمائید .

 

رئیس و تمامی اعضای شورای بین المللی بهائی توسط ولی امر الله منصوب گشتند ، احدی اجازه ندارد که منصوب ولی امرالله را عزل نماید یا شورائی را که تشکیل داده است منحل سازد اما ایادی سابق که اطاعت از روحیه خانم را بر اطاعت از حضرت عبدالبهاء واولیاء امرالله ترجیح دادند آن شورا منحل نموده وبجای آن یک شورای ساخته و پرداخته خودشان را قرار دادند در صورتیکه درالواح وصایا یا الواح ونصوص دیگر چنین حقی به آنها داده نشده بود.

 

بر اساس الواح وصایا هریک از اولیاء امرالله موظفند که جانشین خود را در زمان حیات خویش تعین نمایند و این یک وظیفه حتمی و لازم الاجرا است زیرا میثاق حضرت بهاءالله است در هیچ جای الواح وصایا چنین چیزی پیش بینی یا حتی اشاره نشده که ولی امرالله بتواند جانشین برای خود انتخاب نکند میفرمایند ” باید ” تعین نماید ، هیچ جای تردیدی باقی نگذاشته اند بعلاوه فرموده اند:

 

” حصن متین امر اللّه باطاعت مَنْ هو ولیّ امر اللّه محفوظ و مصون ماند”

باید ولی امرالله وجود داشته باشد تا از او اطاعت شود تا حصن متین امرالله محفوظ و مصون ماند.

این موضوعی است که شوقی افندی هم مورد تاکید قرار داده است :

” هر گاه ولایت امر از نظم بدیع حضرت بهآءاللّه منتزع شود اساس این نظم متزلزل و اِلی الأبد محروم از اصل توارثی میگردد که به فرموده حضرت عبدالبهآء در جمیع شرایع الهی نیز بر قرار بوده است”

 

(دور بهائی صفحه 79)

 

” بدون این مؤسّسه وحدت امر اللّه در خطر افتد و بنیانش متزلزل گردد و از منزلتش بکاهد و از واسطه فیضی که بر عواقب امور در طی دهور احاطه دارد بالمرّه بی نصیب ماند و هدایتی که جهت تعیین حدود و وظائف تقنینیّهء منتخبین ضروری است سلب شود”(دور بهائی صفحه 80)

 

ملاحظه میفرمائید که بدون ولی امرالله دیانت بهائی نمیتواند وجود داشته باشد آنچه را که در حال حاضر دیانت بهائی میپندارید (تحت تسلط بیت العدل بدلی) نسخه بدلی و تغیریافته آن دیانت است که روز به روز از دیانت اصلی وحقیقی بهائی بیشتر فاصله میگیرد.

 

نه بنده و نه شما و نه هیچ کس دیگری حق ندارد که بگوید شوقی افندی جانشین خود را چگونه باید تعین میکرد ایشان مصون از خطا بودند و جانشین خود را بنحوی تعین فرمودند که علیرقم عهد شکنی و اعمال خلاف روحیه خانم و ایادی سابق برای مومنین حقیقی شناختن جانشین میسر بود بعلاوه این امکان را نباید نادیده گرفت که هنگامی که در لندن تشریف داشتند و به بیماری مهلک آنفولانزای آسیائی مبتلا گشتند و طبق نوشته روحیه خانم پزشک معالج به ایشان اظهار داشت که از رادیو شنیده است که در طی هفته گذشته دویست نفر در اثر این بیماری فوت شده اند ایشان به احتمال خیلی زیاد آخرین پیام خود را به دنیای بهائی مرقوم داشته یا انکه آنرا به روحیه خانم دیکته فرموده و ضمن آن نحوه انتصاب جانشین خود میسن ریمی را با انتصاب به ریاست بیت عدل جنینی تشریح نموده بودند اما روحیه خانم به هر دلیلی که فقط خود او میدانست آن سند را معدوم نموده باشد.

 

اینکه وقایع بعد از صعود را امتحان الهی دانسته اید درست است اما باید توجه فرمائید که در یک امتحان ممتحن از شما انتظار دارد که مطالبی که به شما تدریس گشته بلد باشید لذا سئوالها در رابطه با مطالب تدریس شده بوسیله معلم است و جواب بی ربط سبب رد شدن در امتحان خواهد بود، دروسی که بشما آموخته شده به قرار زیر است:

” الواح وصایا توام با کتاب اقدس بمنزله گنجینه گرانبهائی است که عناصر بی‌نظیر مدنیت الهیه را که تاسیسش مقصد اصلی دیانت بهائی است در بر دارد” (نظم جهانی بهائی: صفحه ۹)

آنچه حضرت عبد البهاء در الواح مبارک وصایای خود مرقوم داشته اند حتمی الوقوع بوده وبه مرحله اجرا درخواهد آمد اولین ولی امرالله میفرمایند:

“وعود الهیه و بشارات سامیه که از قلم اعلی و کلک ملهم موید مرکز عهد ومیثاق نازل گشته بمدلول این آیه مبارکه حتمی الوقوع است. قوله الاحلی: ” وآنچه از قلم جاری البته ظاهر شده وخواهد شد ولایبغی من حرف الا وقدیراه المنصفون مستویا علی عرش الظهور”… “(توقیع 6 مارچ 1925 )

بر طبق اوامر مبارک اولیاء امرالله موظف ومکلفند که جا نشین خود را در زمان حیاتشان تعین نمایند و این نه تنها امری دلخواه نیست بلکه الزامی واجباری است.

“ای احبای الهی باید ولی امرالله درزمان حیات خویش من هو بعده راتعین نماید”

” حصن متین امر اللّه باطاعت مَنْ هو ولیّ امر اللّه محفوظ و مصون ماند”

بر اساس الواح مبارک وصایا و بر اساس توقیعات و تبینات شوقی افندی اولین ولی امر بهائی تا پایان دوران دیانت بهائی که از هزار سال کمتر نخواهد بود ولایت امرالله تسلسل و ادامه خواهد داشت.

” و شخص معیّن باید مظهر تقدیس و تنزیه وتقوای الهی و علم و فضل و کمال باشد.”

میسن ریمی بهترین شخصی بود که واجد شرایط تعین شده در الواح وصایا بود و برای همین از میان کلیه مومنین توسط شوقی افندی به ریاست شورای بین المللی بهائی منصوب گشت او همواره مورد توجه و عنایت خاص حصرت عبدابهاء وعلاقه واحترام شوقی افندی بود

اولین ولی امر بهائی در توقیع مورخ بیست وسوم نوامبر 1951 پیش بینی نمود که شورای بین المللی بهائی در حین نقشه دهساله 1957-1953 سرپرستی محافل ملی را بعهده خواهد گرفت…”

http://www.iranbahai1.blogfa.com/post-55.aspx

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دو × 3 =