عرفان ثابتی:من تبلیغ نمی کنم!

0 296

جناب پژوهش ،چنان که در اوایل تاپیک گفتید این تبلیغ تهاجمى و تبشیری و فرقه ای در بسیاری از کشورها ، غیر قانونى و ممنوع است و به عنوان یک حرکت اختلاف برانگیز و مخلّ به امنیت عمومی و وحدت ملّى به شدت با آن مقابله می شود.زیرا یکی ازپیامدهاى آن ایجاد درگیری بین آنان و مردم می شود مانند آنچه در یونان و بعضی شهرهای امریکا مشاهده شده است.از سوى دیگر، این تبلیغ برنامه ای و هجومی ، بخصوص در مورد افراد بی دفاع و بی اطلاع مثل کودکان و مردم عادى غیر متخصص، از نظر روشنفکران کاملا مردود و قبیح است. چنانکه دیدیم فرد متعصب و پرکار بهائی مثل عرفان ثابتى وقتی که با اعتراض دکتر احمد صدری در صفحه فیس بوکش ، در مورد این نوع تبلیغ تهاجمی – مثل فرقه خاص مسیحی طرفداران یهوه – روبرو می شود، کاملا جا می زند و می گوید : من تبلیغ نمی کنم! و بعد برای اینکه مورد اعتراض همکیشان بهائیش و بیت العدل واقع نشود که مگر بهائی بدون تبلیغ می شود ؟!

می گوید: ” من حال تبلیغ ندارم”! جا دارد از این جناب روشنفکر بهائی که سعى دارد از معیارهاى روشنفکری امروز عقب نماند سوال شود: 

١. آیا تبلیغ تهاجمی بهائیت را خوب می دانى ولی بدلیل تنبلی و بى حالی به آن نمى پردازی؟! در این صورت بگو که این تبلیغ رابا معیارهای روشنفکری امروز چگونه توجیه میکنى؟ …

 

٢. اگر این تبلیغ برنامه اى تهاجمی را بد می دانی چرا به بیت العدل اعتراض نمی کنی که این تبلیغ را در پیام هایش ، کنار بگذارد و اینقدر بهائیان را برای این تبلیغ بسیج ننماید و جریان” بهائی سازی ” و باصطلاح “تبهیه” را متوقف کند؟! 

 

٣. چرا شما که همه همتت را به مقابله با باصطلاح بهائی ستیزی و دفع خشونت گذاشتی ، در مورد عواقب خشونت بار این نوع تبلیغ تهاجمی در محیط های سنتى مسلمانی که تبلیغ تهاجمی بهائیت را برنمی تابند ، چیزی نمی نویسی؟! 

چرا نمی گوئی اگر بهائیت این مردم را به حال خودشان بگذارد و تبلیغ تهاجمی را ترک کند، هرگز خشونتی که ناشی از این عمل بهائیان است پیش نمی آید و ریشه خشونت ها خشکیده می شود؟! 

 

٤.اصلا چرا به عقب بر نمی گردی و اصل جریان بابیه و بهائیه را که هجوم به فرهنگ اسلامی بود را به خشونت آفرینی متهم نمی کنى؟! مسلمانان که با اعتقادات خودشان داشتند زندگى می کردند. چه کسی آمد و گفت مردم ، قائمیت و خاتمیتی که قبول داشتید ، یاوه است و “دینتان منسوخ و تاریخ مصرفش گذشته است …”که منجر به خشونت های مردمی و دولتی شد و سه جنگ داخلی را بوجود آورد و ترور شاه و خشونت های عراق و ترکیه و قبرس و فلسطین را بدنبال داشت و همچنان با این دستورات بیت العدل مبنی بر تبلیغ تهاجمی و تازش به اعتقادات مسلمانى که خشونت زاست ، خشونت آفرینى را با دستور تبلیغ برنامه ای و تبشیری و تهاجمى ، نهادینه می کند …راستى چه کسی مسبب ریشه ای این خشونت هاست ؟! 

  

بله امثال عرفان ثابتی باید به افکار عمومی پاسخ دهند که جوابشان به این تناقضات چیست؟ 

 

باید جواب دهند ” کوسه و ریش پهن” سخن گفتن که من حال تبلیغ ندارم” با فرهنگ تبلیغ تهاجمی که بیت العدل دائما برایش بیانیه صادر می کند سازگار نیست. 

تو اگر بهائی بیت العدلی هستی باید تبلیغ کنی و اگر تبلیغ نکنی بهائی نیستی چون بیت العدل، بهائی را که تبلیغ نکند بهائی واقعی نمی داند و امثال نخجوانی ها که قدیمی ترین عضو بیت العدل بوده اند می گویند عبدالبها دستور داده اقلا سالی یکنفر را باید بهائی کنى! و اگر بیت العدل و این بیانیه هایش را قبول نداری و ادای روشنفکری در می آوری چرا ساکتی و دو خط علیه بیت العدل در فیس بوکت نمی نویسی؟! 

 

مگر شما نبودی که در فیس بوکت نوشتی خوشحالی که بیت العدل نظرش را در مورد همجنسگراها و مسائلشان تغییر داد و آنها را مظلوم نامید که باید از حقوقشان دفاع کرد و سپس همجنسگراها را به رسمیت شناخت و حکم ازدواج آنها را از خودش سلب کرد و به گردن قوانین مدنى هر کشور انداخت(!) ،خوب دوخط هم بنویس: 

جناب بیت العدلیان، تبلیغ تهاجمی و برنامه اى که تا سال ٢٠٢١ یکصد میلیون انسان را بهائی کنیم غلط است و با معیارهای امروزین روشنفکری و حتی حقوق بشری سازگار نیست آن را متوقفش کنید! 

راستى شماهم به عصمت و بدون خطا بودن بیت العدل ، چنانکه بهائیان معتقدند، اعتقاد داری؟! 

این آقای جابری در این تاپیک می گفت : نه نفر عضو بیت العدل، تک تکشان جایز الخطا ولی جمعشان ممتنع الخطایند! 

شما این راقبول داری؟ 

فکر نمی کنم قبول داشته باشی که منتخب شدن کسانی موجب عصمت و ممتنع الخطائی آنها بشود! 

تازه خود شما از اینکه بیت العدل نظرش را در مورد همجنسگرائی تغییر داد اظهار خرسندی کردی. این نشان می دهد که به خطا داشتن بیت العدل واقفى. چون یا حکم اولشان غلط بوده یا حکم دومشان. یا هردو صحیح بوده یا هردو غلط. وچون حکم دومشان را شما تایید کردی معلوم می شود حکم اولشان را خطا دانستی و جایز الخطا بودنشان را اعتراف نمودی. حال بفرمایید چگونه زمام امورت را به عنوان یک بهائی به چنین افراد خطاکاری سپرده ای؟! افرادی که با تو هیچ فرقى ندارند و خطا می کنند! 

این است دینی که شماى مدعى روشنفکری ، زندگى ات را وقف دفاع از آن کرده ای؟! 

 

شما که همه جا می روی، به بی بی سی و صدای امریکا و تورنتو و …( و اسم آن را هم تبلیغ بهائیت نمی گذاری و میگوئی من تبلیغ نمی کنم و لابد انتظار داری ما قبول کنیم که تبلیغ بهائیت را در این رسانه ها انجام نمی دهی) خوب کمی هم افتخار بدهید اینجا در خدمتتان باشیم و در مورد این مسائل روشنفکری کمی با هم صحبت کنیم؟! 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.