داعش و بیت العدل

0 404

تصرف بخشهائی از کشور عراق بوسیله جریان تروریستی و دهشت افکن داعش، کشتار وحشیانه و بیرحمانه هزاران انسان بیگناه از زن و مرد و کودک و خانه خرابی و آوارگی صدها هزار نفر از مردم این کشور و شکل گیری و گسترش یک جنگ کثیف و وحشیانه ، جامعه عراق را در آستانه یک تراژدی کامل تاریخی قرار داده است.
این جنگ تحمیلی که از سوی بعثی های از قدرت افتاده و تروریست های بین المللی با پشتیبانی ارتجاع نفتی عربستان و هم پیمانانشان و نقشه و تجهیزات و راهبری اسرائیل طراحی شده ، از سوی همه آزادیخواهان محکوم و نقشه های شومشان افشا شده است. موج اعلام همدردی با مردم مظلوم عراق از این سوی و آن سوی جهان رو به گسترش بوده و مجامع بین المللی نیز با محکوم کردن عناصر وحشی وخونریز داعش به فکر چاره جویی افتاده اند…در این میان از سوی رهبری بهائیان یعنی بیت العدل (که احیانا برای ظلم به یک بهایی هزاران اقدام و بیانیه و مصاحبه و میتینگ ترتیب می دهد ) تا کنون در محکومیت داعش و بانیان آن از اسرائیل تا عربستان و دیگر مرتجعین حتی کلمه ای گفته نشده است.آیا فقط بهائیان انسان هستندو دیگر مردم شامل وحدت عالم انسانی نشده و در نگاه بیت العدل انسان محسوب نمی شوند؟
اگر بهانه بیت العدل شعار “عدم دخالت در سیاست” باشد پس چرا کنفرانس هایی مانند کنفرانس سه هزار نفره شیکاگو را ترتیب می دهند و در آنجا از سوی امثال شاپور راسخ، طرح تغییر بنیاد های سیاسی و زیر ساخت حکومتی ایران را می دهند و مثل یک حزب سیاسی عمل می کنند؟… به هرحال سکوت بیت العدل در برابر داعش که دعوی تخریب همه اماکن مذهبی اسلامی را شعار خود قرارداده و جنایات عظیمی را مرتکب شده و می شود، شائبه همسویی با داعش را تقویت می کند چرا که در تعالیم باب در کتاب بیان، تخریب همه بقاع و قتل همه غیر بابیان دستور داده شده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هجده + 2 =