تحریف کتاب” نظر اجمالی به …” (1)

0 581

تحریف و دست بردن در مطالب کتب و متون اصلی هر مکتب و مرامی به چند انگیزه ممکن است صورت گیرد:

1-وجود اغلاط فاحش (که پس از گذشت زمان آشکار گردیده است) و باید اصلاح شود.

2-وجودنقص های اساسی که توسط بعدی ها لازم است تکمیل شود.

3-عدم انطباق با شرایط زمان که رهبران بعدی را ملزم به تغییر می کند.

4-تغییر مسیر دادن مکتب به دلیل شرایط حادث شده برای آن.

5-غلط از کار در آمدن مغیبات و پیشگوئی ها که بایداصلاح شود.

6-دنیا طلبی مدیران بعدی مکتب و لزوم تطبیق متون به نفع خود…

 

بعضی از کتاب های بهائیان در چاپ های بعدی توسط بیت العدل دچار تغییر و تحریف شده است.

از آن جمله است کتاب “نظر اجمالی به دیانت بهایی” نوشته مبلغ مشهور احمد یزدانی.

این کتاب که از متون مهم بهائیت محسوب می شده و در کلاسهای درس اخلاقشان تدریس می گردیده در چاپ های بعدی بدلیل آنکه بعد از شوقی ،بیت العدل می خواسته مطلق العنان باشد و زیر بار ولی امر نرود(چون همه متون حاکی است که رهبرای باید توسط ولی امر و بیت العدل بطور مشترک انجام پذیرد) تحریف گردیده است.

دوست عزیز سامان بهایی تحقیقات خوبی در این زمینه انجام داده است که در مقابل شماست:

محفل ملی ایران تحت هدایت بیت العدل بدون ولی امر تصمیم گرفتند که نسبت به ازبین بردن هرگونه آثارونصوصی که در آن به موضوع ولی امر پرداخته اقدام نمایند و در اولین قدم تیرهای سانسور وتحریف خودرا بسوی کتاب بسیار مفید جناب احمد یزدانی بنام نظر اجمالی در دیانت بهایی نشانهرفتند و تمامی مواردی را که نویسنده بر اساس نصوص و آثار معتبر بهایی در کتاب خود به توضیحو تبیین آن پرداخته بود به کلی تحریف نموده و در مقابل کتاب دیگری در تایید بیت العدل غیرقانونی نوشتند و به خیال باطل خود موفقیت بزرگی را بدست آوردند.

بنده سعی خواهم نمود جهت آگاهی احبای گرامی که از این اقدامات بسیار عامدانه محفلروحانی ملی بهاییان ایران در محو و نابودی اثار حضرت ولی امراله مطلع نیستند مقایسه ایکاملا روشن و واضح بین نسخه های منتشرشده اصلی و تحریف شده انجام داده و قضاوت رابعهده شما بگذارم تا روشن شود اگر ولی امراله در راس بیت العدل نباشد امر مبارک دچار تزلزل های اینچنینی خواهد شد.

جا دارد در اینجا به یک نکته زیربنایی و بنیادین اشاره نمایم که هرجا سخن ما در تبیین موضوع ولایت امر و استمرار این حقیقت و واقعیت بزرگ و غیر قابل انکار مطرح میشود بواقع جایی

رابرای حضور بیت العدل بدلی باقی نمی گذارد به بیان دیگر بیت العدل با شدت تمام بدنبال ابتداکمرنگ سپس بیرنگ و در نهایت معدوم کردن آنچه که مربوط به حضرت ولی امراله است میباشدو ما با تمسک به الواح مثقله وصایا تا روزی که زنده هستیم از حضرت ولی امراله و جانشینانایشان سخن خواهیم گفت تا این حقیقت بزرگ برجان احبا در سراسرجهان بنشیند و انوار آنعالم را روشن نماید .

دوستان عزیز

کتاب نظر اجمالی در دیانت بهایی برای اولین بار در سال 107 بدیع مطابق با سال 1329 شمسی به تصویب لجنه ملی نشریات امری رسید ه و چاپ گردید بدلیل حسن استقبال احبا و تدریس در کلاسها نشرهای اول و دوم و سوم آن بزودی به پایان رسید و در حد وسیعی مورد استفاده واقع گردید.

اهمیت کتاب

این کتاب سه سال قبل از انتشار یعنی در سال 104 بدیع از نظر حضرت ولی امراله گذشت و ایشان آنرا تایید فرمودند کتاب با این صفحه شروع شده است:

استخراج از توقیع منیع مبارک مورخ 13 شهرالقدره سنه 104 بدیعحضرت ولی امرالله ارواحنا لعنایاته الفداء راجع به کتاب موسوم به نظز اجمالی در دیانت بهایی تالیف جناب اقا میرزا احمد یزدانی فرمودند : بنویس مطالعه این کتاب مفید و امید چنانست که نتایج کلیه در انتشارش حاصل گردد….

آغاز تحریف کتاب

کتاب نظر اجمالی تا نشر سوم بدون تحریف منتشر شده و در نشرهای دوم و سوم دارای اضافاتی میباشد که مربوط به تلگرافهای پیشرفت امر در سراسر جهان بوده که به فصلهایهشتم و نهم اضافه شده است و همچنین بخشهایی از لوح رضوان 105 نیز در نشر سوم به فصل سوم کتاب در معنی دور و کور اضافه گردیده است

این کتاب در نشرهای بعدی خود دچار تحریف و حذف گسترده شده که بنده مقایسه ای بین دو نسخه از نشر سوم و نشر پنجم کتاب جهت استحضار دوستان در سایت عرض خواهم نمود

 

مختصری راجع به کتاب نظر اجمالی

این کتاب در نسخه اصلی تحریف نشده دارای نه فصل میباشدبه قرار زیر

فصل 1 : مختصری از تاریخ بهایی فصل 2 : مبادی و تعالیم روحانی و اجتماعی

فصل 3 : نظم اداری و تشکیلات بهایی فصل 4 :احکام و فرایض شرعیه

فصل 5 : بشارات و استدلال فصل 6 : آیات و کلمات منتخبه برای نمونه

فصل 7 : نمونه ای از اظهارات و شهادات فصل 8 : خلاصه احصاییه انتشار امر بهایی

فصل 9 : فهرست بعضی کتب و آثار مهمه دیانت بهایی

**************

احمد یزدانی نویسنده کتاب نظر اجمالی در توضیح این تعلیم که “دین باید سبب محبت و الفت باشد ” به بررسی علل بروز اختلاف در ادیان میپردازد و ضمن بیان متونی از نصوص امری صادره از قلم حضرت بهاالله میگوید:

طبق ..بیان مبارک جمیع ابواب اختلاف و انشعاب دین و پیدایش مذاهب فرعیه در دیانت بهایی مسدود و از هر حیث موجبات الفت و محبت بشر…تامین گشته است.

یزدانی سپس به بیان نمونه هایی از تعلیمات امری پرداخته و به ترتیب اهمیت به نه مورد اشاره مینماید که نظر شما را به مورد اول و دوم ان جلب مینمایم محفل ملی ایران این موارد را تحریف و یا بکلی حذف نموده است که در این بخش به ان پرداخته شده است لازم به توضیح است که بنده مقایسه بین دو کتاب یکی نشر سوم و دیگری نشر پنجم چاپ شده توسط محفل ملی روحانی بهاییان ایران را در معرض قضاوت شما دوستان عزیز خواهم گذاشت

تحریف یکم :

نظر اجمالی صفحه 31 سطر سوم (کتاب اصلی نشر سوم چاپ 107 بدیع)

الف – تنصیص صریح حضرت بهاالله بمقام حضرت عبدالبها مرکز عهد و میثاق و مبین ایات پس از شارع اعظم و تنصیص حضرت عبدالبها بمقام حضرت شوقی ربانی ولی امراله و دستور تنصیص و تعیین ولی امرهای متوالی که همگی مقام ولایت امرالله و ریاست دایمی بیت العدل را دارند بنا براین مثل ادیان سابقه در مساله وصایت و خلافت اختلافی حاصل نشده و نخواهد شد .

نظر اجمالی ص 31 سطر 17 نسخه تحریف شده چاپ 128 بدیع

الف – تنصیص صریح حضرت بهاالله بمقام حضرت عبدالبها مرکز عهد و میثاق و مبین ایات پس از شارع اعظم و تنصیص حضرت عبدالبها بمقام حضرت شوقی ربانی بعنوان ولی امراله و مبین ایات .

حذف شده:

… امراله و دستور تنصیص و تعیین ولی امرهای متوالی که همگی مقام ولایت امرالله و ریاست دایمی بیت العدل را دارند بنا براین مثل ادیان سابقه در مساله وصایت و خلافت اختلافی حاصل نشده و نخواهد شد.

تحریف دوم:

نظر اجمالی اصلی ص 31 سطر 9

ب – کلیه اعتقادات و وظایف روحانیه مرجوع به کتاب و نص است و اختلاف استنباط در نصوص و سوء تفاهم در معانی و حقایق ایات چه برای اشخاص و چه برای محافل روحانی در هر زمان محول به ولی امرالله است و بیان مبین ونظر ولی امرالله رافع هر اختلافی است

نظر اجمالی تحریف شده ص32 سطراول

ب – کلیه اعتقادات و وظایف روحانیه مرجوع به کتاب و نص است و اختلاف استنباط در نصوص چه برای اشخاص و چه برای محافل روحانی در هر زمان محول به مرکزمنصوص یعنی بیت العدل اعظم است و بیان ونظر ان مرجع که از طرف شارع بهایی تعیین شده است رافع هر اختلافی خواهد بود

تحریف انجام شده:

ولی امرالله بعنوان رافع اختلاف را تبدیل به بیت العدل اعظم نموده است که در هیچ نص امری چنین وظیفه ای به بیت العدل داده نشده است.

تحریف سوم:

احمد یزدانی فصل سوم کتاب خودرا به توضیح مبادی نظم اداری و تشکیلات بهایی میپردازد و میگوید:

فصل سوم – نظم اداری و تشکیلات بهایی

(نظم اداری عبارت از اصول تشکیلات و نظامات دوایر امریه است که مبادی و تعالیم روحانی بدان وسیله در جهان جاری میگردد نظم اداری چون جسم و هیکل زیبایی است که روح نباض مبادی سامیه روحانی در ان جسم متجلی و عالم انسانی را نورانی خواهد کرد سرچشمه مبادی اداری الواح وصایای حضرت عبدالبها است که حضرت شوقی ربانی را به سمت ولایت امرالله و مرکز روحانیت کبری و مولا و مقتدای اهل بها و ریاست دایمی بیت العدل اعظم معین و مقرر فرمودند و این دو مرکز روحانی و اداری یعنی مقام مقدس ولایت امراله و دستگاه بیت العدل اعظم مرجع و ملاذ اهل عالم و حلال مشکلات روحانی و اجتماعی و اقتصادی و اداری جهانیان و اساس و ارکان اصلیه تشکیلات بهایی میباشند تشکیلات بهایی بر سه گونه است محلی و ملی و بین المللی یا عمومی .)

محفل ملی ایران فصل سوم کتاب احمد یزدانی را اینگونه تحریف مینماید:

فصل سوم – نظم اداری و تشکیلات بهایی

(نظم اداری عبارت از اصول تشکیلات و نظامات دوایر امریه است که مبادی و تعالیم روحانی بدان وسیله در جهان جاری میگردد نظم اداری چون جسم و هیکل زیبایی است که روح نباض مبادی سامیه روحانی در ان جسم متجلی و عالم انسانی را نورانی خواهد کرد تشکیلات بهایی بر سه گونه است محلی و ملی و بین المللی یا عمومی .)

حذف شده :

سرچشمه مبادی اداری الواح وصایای حضرت عبدالبها است که حضرت شوقی ربانی را به سمت ولایت امرالله و مرکز روحانیت کبری و مولا و مقتدای اهل بها و ریاست دایمی بیت العدل اعظم معین و مقرر فرمودند و این دو مرکز روحانی و اداری یعنی مقام مقدس ولایت امراله و دستگاه بیت العدل اعظم مرجع و ملاذ اهل عالم و حلال مشکلات روحانی و اجتماعی و اقتصادی و اداری جهانیان و اساس و ارکان اصلیه تشکیلات بهایی میباشند

حال سوال ما این است:

با توجه به حذف موارد فوق که تماما به استمرار ولایت و حضور دایمی ولی امراله در بیت العدل اشاره دارد خواهشمند است به سوالهای زیر پاسخ دهید:

آیا محفل ملی ایران به حضرت ولی عزیز امراله که مولا و مقتدای اهل بها است علاقمند است و از شدت علاقه خود به این تحریف ها دست زده است؟

آیا بیت العدل اعظم بدلی از اینکه ریاست دایمی آن که ولی امراله است امروز از صحنه حذف شده است خوشحال است؟

آیا با اینگونه تحریفها حقیقت بزرگ و تاریخی ولایت امر در آیین بهایی نقش خود را از دست میدهد و غاصبین میتوانند موجودیت خودرا بر راهبری بهاییان ادامه دهند؟

احمد یزدانی فصل سوم کتاب خودرا به توضیح مبادی نظم اداری و تشکیلات بهایی میپردازد و میگوید:

 

فصل سوم – نظم اداری و تشکیلات بهایی

(نظم اداری عبارت از اصول تشکیلات و نظامات دوایر امریه است که مبادی و تعالیم روحانی بدان وسیله در جهان جاری میگردد نظم اداری چون جسم و هیکل زیبایی است که روح نباض مبادی سامیه روحانی در ان جسم متجلی و عالم انسانی را نورانی خواهد کرد سرچشمه مبادی اداری الواح وصایای حضرت عبدالبها است که حضرت شوقی ربانی را به سمت ولایت امرالله و مرکز روحانیت کبری و مولا و مقتدای اهل بها و ریاست دایمی بیت العدل اعظم معین و مقرر فرمودند و این دو مرکز روحانی و اداری یعنی مقام مقدس ولایت امراله و دستگاه بیت العدل اعظم مرجع و ملاذ اهل عالم و حلال مشکلات روحانی و اجتماعی و اقتصادی و اداری جهانیان و اساس و ارکان اصلیه تشکیلات بهایی میباشند تشکیلات بهایی بر سه گونه است محلی و ملی و بین المللی یا عمومی .)

محفل ملی ایران فصل سوم کتاب احمد یزدانی را اینگونه تحریف مینماید

 

فصل سوم – نظم اداری و تشکیلات بهایی

 

(نظم اداری عبارت از اصول تشکیلات و نظامات دوایر امریه است که مبادی و تعالیم روحانی بدان وسیله در جهان جاری میگردد نظم اداری چون جسم و هیکل زیبایی است که روح نباض مبادی سامیه روحانی در ان جسم متجلی و عالم انسانی را نورانی خواهد کرد تشکیلات بهایی بر سه گونه است محلی و ملی و بین المللی یا عمومی .)

حذف شده :

سرچشمه مبادی اداری الواح وصایای حضرت عبدالبها است که حضرت شوقی ربانی را به سمت ولایت امرالله و مرکز روحانیت کبری و مولا و مقتدای اهل بها و ریاست دایمی بیت العدل اعظم معین و مقرر فرمودند و این دو مرکز روحانی و اداری یعنی مقام مقدس ولایت امراله و دستگاه بیت العدل اعظم مرجع و ملاذ اهل عالم و حلال مشکلات روحانی و اجتماعی و اقتصادی و اداری جهانیان و اساس و ارکان اصلیه تشکیلات بهایی میباشند.

با توجه به حذف موارد فوق که تماما به استمرار ولایت و حضور دایمی ولی امراله در بیت العدل اشاره دارد خواهشمند است به سوال های زیر پاسخ دهید:

آیا محفل ملی ایران به حضرت ولی عزیز امراله که مولا و مقتدای اهل بها است علاقمند است و از شدت علاقه خود به این تحریفها دست زده است؟

آیا بیت العدل اعظم بدلی از اینکه ریاست دایمی ان که ولی امراله است امروز از صحنه حذف شده است خوشحال است؟

آیا با اینگونه تحریفها حقیقت بزرگ و تاریخی ولایت امر در ایین بهایی نقش خود را از دست می دهد و غاصبین میتوانند موجودیت خودرا بر راهبری بهاییان ادامه دهند؟

احمد یزدانی در بحثهای مختلف با درک بسیار عمیق از شرایطی که بر عالم بهایی با حضورشوقی ربانی اولین ولی امر بهایی وجود دارد به توضیح تعالیم امری پرداخته است . یزدانیهرگز تردید نمیکند که ریاست دایمی بیت العدل با ولی امراله است و چون تشکیل بیت العدلاعظم قرار است در برنامه اینده حضرت ولی امراله باشد و این مجمع بطور دایم تحت ریاستولی امر به وظایف خود خواهد پرداخت بنابراین استمرار حضور ولی امرها در همه زمانها امریعادی خواهد بود از این رو وی در مقاطع مختلف کتاب خود اشاره به حضور ولی امرهای بعدیبعنوان حامی و حافظ و مروج ومبین نصوص الهیه دارد . در ذهنیت احمد یزدانی امر بهایینمیتواند بدون مبین آیات قابل تصور باشد چه الواح وصایا در نزد وی به همان اندازه از نظر خطمشی آینده ایین بهایی اهمیت دارد که تمامی بهاییان حاضر در دوران رهبری شوقی ربانی بهآن معتقدبودند .

لطفا به این بخش از نوشته های او در کتاب نظر اجمالی در دیانت بهایی ص 38توجه فرمایید:

تحریف چهارم:

نظر اجمالی ص 38:

15 – شور و بیت العدل – امور فردی و جمعی عالم انسانی در ایین بهایی بر دوقسم است اول

عبادات و فرایض و حقوق شرعیه و اخلاق و مبادی روحانی و کلیات امور اجتماعی و اقتصادی وتربیتی و غیرها کل راجع و محول بنصوص الهیه است …و حضرت ولی امراله و ولی امرهای بعد نیز حامی و حافظ و مروج و مبین نصوص الهیه بوده و خواهند بود …

حال نظر شما را به تحریف انجام شده توسط محفل ملی ایران جلب مینماییم :

نظر اجمالی تحریف شده ص 41

15 – شور و بیت العدل – امور فردی و جمعی عالم انسانی در ایین بهایی بر دوقسم است اول

عبادات و فرایض و حقوق شرعیه و اخلاق و مبادی روحانی و کلیات امور اجتماعی و اقتصادی وتربیتی و غیرها کل راجع و محول بنصوص الهیه است …و حضرت ولی امراله و اینک بیت العدل اعظم حامی و حافظ و مروج و مبین نصوص مبهمه و واضع قوانین خواهند بود …

موارد تحریف شده قابل بررسی جدی است:

1- جمله ((ولی امرهای بعد)) از متن اصلی تحریف شده وبه ((( و اینک بیت العدل اعظم )))تبدیل شده است نکته در اینجاست که این کتاب در زمان حیات حضرت ولی امراله نوشته شدهو در ان زمان هنوز بیت العدل اعظمی تشکیل نشده بود که به قید ((و اینک)) مزین شود

2-و اما موضوع دیگر: این بیت العدل اعظم مبین نصوص مبهمه ؟؟؟ خواهد بود واقعا کدامنصوص مبهم هستند که نیاز مند به تبیین بیت العدل غیر قانونی هستند حتما یکی از تبیینهای این بیت العدل همان تحریف فوق الذکر است که سلسله ولی امر هایبعد را بکلی از صحنه پاک و مقام تبیین را بدون هیچ مبنای قانونی در اختیار خود گرفته است

3-ایا دوستان عزیز بهایی نباید از بیت العدل اعظم خود این سوال را داشته باشند که بر مبنایکدامین نص مقام تبیین را به خود اختصاص داده اند در حالیکه تنها حضرت عبدالبها و ولی امرالهو سلسله اولیاء امر در آینده مبین آیات خواهند بود.

 

تحریف پنجم:

در ادامه بررسی کتاب نظر اجمالی و تحریف های انجام شده مورد دلخواه محفل ملی ا یران تحت هدایت و ارشاد بیت العدل بدلی به فصل سوم کتاب اشاره مینمایم.

احمد یزدانی در فصل سوم کتاب خود به طرح نظم اداری و تشکیلات بهایی پرداخته و ضمن توضیح موضوع میگوید :

سرچشمه مبادی اداری الواح وصایای حضرت عبدالبها ست که شوقی ربانی را بسمت ولایت امرالله و مرکز روحانیت کبری و مولا و مقتدای اهل بها و رییس دایمی بیت العدل اعظم معین و مقرر فرمودند و این دو مرکز روحانی و اداری یعنی مقام مقدس ولایت امرالله و دستگاه بیت العدل اعظم مرجع و ملاذ اهل عالم و حلال مشکلات روحانی و اجتماعی و اقتصادی و اداری جهانیان و اساس و ارکان اصلیه تشکیلات بهایی میباشد ( نظر اجمالی ص 53)

وی در ادامه به تشریح تشکیلات در سطوح محلی و ملی و بین المللی میپردازد

بر اساس بیان بسیار جامع فوق بیت العدل مرکز اداری و تحت ریاست دایمی مرکز روحانی که مقام مقدس ولی امرالله است به حل مشکلات روحانی و اجتماعی و اقتصادی و اداری جامعه اقدام مینماید و ولایت امرالله رکن اصلیه در تشکیلات بهایی میباشد

پاراگراف مهم فوق در نشر تحریف شده کتاب نظر اجمالی حذف گردیده است.

تحریف ششم:

نویسنده کتاب نظر اجمالی در فصل سوم کتاب خود روس نظامات بهایی را بطور دقیق مورد بررسی قرار داده است او در ضمن طرح بحث لزوم اطاعت محافل محلی از محفل ملی مملکت خود در اجرای تصمیمات متخذه ان در خصوص وجود شکایت از محفل ملی حکم مربوطه را اینگونه توضیح میدهد

متن اصلی

7- محافل روحانی محلی در ظل ریاست عالی محفل روحانی ملی مملکت میباشند و تصمیمات متخذه انرا اجرا و تنفیذ مینمایند معهذا هرگاه محفل روحانی محلی نسبت به تصمیمی از تصمیمات محافل روحانی ملی شکایتی داشته باشد میتواند بحضور حضرت ولی امرالله که مقام ریاست عالیه بیت العدل اعظم را دارند مراجعه و امر مبارک را در ان باب استعلام نماید (نظر اجمالی ص56 )

مطلب بیان شده فوق مبتنی بر مقام رافع اختلاف بودن حضرت ولی امرالله در بروز اختلاف میباشد که این مقام اختصاص به مرکز روحانیت کبرای ایشان دارد و احدی در دیانت بهایی در این امر با حضرت ولی امرالله شراکت ندارد اما محفل روحانی ملی ایران با تحریف کتاب نظر اجمالی بصورت غیر قانونی این مقام را به بیت العدل بدلی و بدون رییس دایمی خود تفویض کرده است به پاراگراف تحریف شده زیر توجه فرمایید

متن تحریف شده

7- محافل روحانی محلی در ظل ریاست عالی محفل روحانی ملی مملکت میباشند و تصمیمات متخذه انرا اجرا و تنفیذ مینمایند معهذا هرگاه محفل روحانی محلی نسبت به تصمیمی از تصمیمات محافل روحانی ملی شکایتی داشته باشد میتواند بمقام بیت العدل مراجعه و نظر ان مقام را در ان باب استعلام نماید ( نظر اجمالی ص63 ) 

تحریف هفتم :

دوستان عزیز

نویسنده کتاب نظر اجمالی در فصل سوم قسمت دوم ص 59 کتاب خود به توضیح نحوه تشکیل محفل ملی بر اساس نظامات بهایی پرداخته و در بخشی از آن میگوید :

2- عده وکلای بهاییان هر کشوری بر حسب دستور حضرت ولی امرالله تعیین میگردد فعلا در کشور عراق و کشور مصر 19 نفر و در ایران 95 نفر و …بالغ میگردد. در ایران فعلا 22 قسمت امری معین شده و 95 نفر وکیل به تناسب عده بهاییان این 22 قسمت تقسیم شده است . (نظر اجمالی ص59)

مطلب فوق در کتاب تحریف شده نظر اجمالی اینگونه نفل شده است:

2- عده وکلای بهاییان هر کشوری بر حسب تصمیم بیت العدل اعظم تعیین میگردد و فعلا در کشور ایران عدد وکلا 171 نفر است ( نظر اجمالی ص67)

مطلب ادامه دارد…

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهارده − دو =