انحراف و تغییر ماهیت در بیت العدل

0 439

همان طور که safa پیام اخیر بیت العدل را تحلیل نموده است بیت العدل با این پیام از وظائف معینه اش منحرف شده و تغییر ماهیت داده و قانونگذار شده است. قرار نبود بیت العدل وارد قانون گذاری بشود یا قانونی را تغییر دهد .این کار مختص به ولی امر است که سالهاست بیت العدل ولی امر ندارد و لذا مجاز نیست قانون عدم شرکت در انتخابات را که تا به حال بوده است عوض کند و بگوید مجازید در انتخابات شرکت کنید!…(یاس در تاپیک “پیام اخیر بیت العدل”)

 

 

اگر در طول این دهه ها بیت العدل به مقتضای عدم دخالت در سیاست ،حضور در انتخابات را در ایران ممنوع کرده بود حالا چه شده که آن را مجاز کرده است؟!

چرا بهائی ها در طول این سی سال در انتخابات شرکت نمی کردند و حالا با دستور غیر مترقبه بیت العدل مجازند شرکت کنند؟!

چه برنامه و نقشه ای در سر دارند؟! بهائیان این انحراف بیت العدل را از وظائفش چگونه باید تحمل کنند.چراسی سال شرکت در انتخابات را برای بهائیان ایران ممنوع کرده بود و حالا مجاز نموده است؟

 

بهائیان به کدام ساز بیت العدل گوش دهند؟آیا این نه نفر که نه عالم دینی اند نه قرار است قانون گذار باشند حق دارند بهائیان را هر روز با یک دستور که معلوم نیست با چه نقشه مشکوکی است بچرخانند؟ 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نه − 3 =