فصلنامه بهائی شناسی شماره 4

1,116

لیست عناوین فهرست این شماره:

-فعالیت های توسعه اجتماعی-اقتصادی بهائیان پوششی برای تبلیغات دینی بهائیان

-چالش های شناسایی بهائیت به عنوان یک دین الهی در دوران جدید

-پاسخی به نوشته تورج امینی درباره مقاله کتاب ایقان

-سازمان اداری بابیان در زمان اقامت میرزا یحیی صبح ازل در بغداد

-بهائیت از دیدگاه منتقدان و روشنفکران بهائی

-تبلیغ تهاجمی به مناسبت دویستمین سال تولد بهاءالله

-حوادث تروریستی تهران و عکس العمل جامعه بهائی نسبت به آن

-نگاهی به مستند خاک،شکوفه، آتش

-چالش رهبری در جامعه بهائی پس از مرگ عبدالبهاء

-باورهای بنیادین،نگاهی نو به مبانی اعتقادی

-علم علوی و دانش مهدوی

-بررسی دلایل حقانیت آیین باب و بهاءالله

-بررسی تعلیم تساوی حقوق زن و مرد

 

برای خرید این کتاب با شماره ۲۲۸۹۸۴۲۵-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید.

نام کتاب: 
فصلنامه بهائی شناسی ش 4
سال نشر: 
1396
تعداد صفحه: 
190
محل نشر: 
تهران

نظرات بسته شده است.