فصلنامه بهائی شناسی شماره 20

787

مطالب این شماره به شرح زیر است :
– قرن مهدوی
– روی خط خبر:
– گلبانگ سربلندی
– عناد بی بی سی در تدارک کارشناس
– تبلیغ تهاجمی در پیام سی ام دسامبر بیت العدل
– برنامه 9 ساله و ایران
– نه بزرگ تونس به تشکیلات بهائی
– نگاهی به فیلم روزنه ها
– مهر سکوت بر دهان منصور فرهنگ
– برگی از تاریخ :
– آیت الله شیخ احمد شاهرودی نماد تعامل عالمانه با بهائیان
– روایت شیخیان از تبلیغ حاج محمد کریم خان کرمانی از سوی باب
– تشکیلات بهائی و منتقدان :
– ادوارد براون و نقد تاریخ نگاری بهائیان
– نقدی از ازلیان بر مقدمه کتاب نقطه الکاف
– فعالیتهای مخفیانه عبدالبها ، علیه منتقدانش
– پژوهش :
– سابقه تقیه در بهائیت از زبان کامران اقبالی بهائی
– مفاوضات در ترازوی نقد ( قسمت دوم ) : تفسیر عبدالبها از مکاشفات یوحنا
– تحلیلی از پروژه بورس تحصیلی و مطالعات بهائی

نام کتاب: 
فصلنامه بهائی شناسی ش 20
سال نشر: 
1399
تعداد صفحه: 
240
محل نشر: 
تهران

نظرات بسته شده است.