فصلنامه بهائی شناسی شماره 19

1,448

فهرست مطالب فصلنامه شماره 19 بهائی شناسی :
– پیامبر ما
– سرمشق عالمیان یا افسانه هاي هزارویک شب
– حضور بهائیت در اجلاس پارلمان ادیان جهان
– تاریخ ادیان زنده جهان
– از آمارسازي تا براندازي؛ شاپور راسخ، یک عمر در خدمت تشکیلات
– پیوند وهابیت و بهائیت در نگاه شمس الدین الجزائرى
– مروري بر رسالۀ تیر شهاب بر رد باب خسران مآب
– مفاوضات در ترازوي نقد
– مجاري متعارف تأمین منابع مالی
– بهائیت از دیدگاه منتقدان مسیحی:
– گراهام ویلسون تشکیلات بهائی و منتقدان: قسمت سوم
– جایگاه ادوارد براون در مطالعات بابی و بهائی
– بررسی تحریف در کتب بهائیت

نام کتاب: 
فصلنامه بهائی شناسی ش 19
سال نشر: 
1399
تعداد صفحه: 
248
محل نشر: 
تهران

نظرات بسته شده است.