دلائل سبعه

نام کتاب: 
دلائل سبعه
نام نویسنده: 
علی محمد باب

شوقي افندي در باره اين كتاب مي نويسد: «از آثار قيّمه منزَله در قلعه ماكو كتاب دلائل السبعه است كه از مهم ترين آثار استدلالي حضرت باب شمرده شده و داراي بياني فصيح وتبياني بليغ و مضاميني بديع وبراهيني  متقن و متين است.»

 

دلائل سبعه دردو بخش است : بخش اول كه عربي است 14 صفحه بيشتر ندارد وحاوي 7 دليل در اثبات خودش مي باشد. بخش دوم كتاب كه با تفصيل بيشتري مطرح گرديده 72 صفحه مي باشد و غير از بيان 7 دليل مزبور مقداري تشبّث به آيات و روايات وتوجيه و تأويل متون اسلامي دارد. كتاب آن چنان كه از مقدمه اش بر مي آيد از انتشارات ازليان مي باشد. 

 

تمام حقوق این پورتال برای مؤسّسه بهائی‌پژوهی محفوظ است.

کپی‌رایت© بهائی‌پژوهی؛ ۱۳۹۸-۱۳۸۵.

Back To Top