بهائیت

نام کتاب: 
بهائیت پادجنبش تجدید حیات ملت ایران
نام نویسنده: 
میکائیل جواهری
ناشر: 
موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی
محل نشر: 
تهران
سال نشر: 
1393
تعداد صفحه: 
749

به نقل از پیش گفتار:

باز تولید فرقه ها هم چنان ادامه دارد به طوری که برخی اینده جهان را اینده انفجار فرقه ها نام نهاده اند.

پژوهش حاضر بر ان است تا از نو کندوکاوی در چیستی و چرایی پیدایش پادجنبش بهائیت و نیای ان صورت دهد و همچنین کنش های سیاسی ،اجتماعی بهائی گری را بررسی نماید و واکنش های ایرانیان اعم از علما ،محققان و نویسندگان مسلمان را نیز از زمان پیدایش این فرقه باز گوید.

تمام حقوق این پورتال برای مؤسّسه بهائی‌پژوهی محفوظ است.

کپی‌رایت© بهائی‌پژوهی؛ ۱۳۹۸-۱۳۸۵.

Back To Top