احسن القصص

نام کتاب: 
احسن القصص (تفسير سوره يوسف)
نام نویسنده: 
علی محمد باب
ناشر: 
موسسه ملی مطبوعات امری
محل نشر: 
تهران
سال نشر: 
1354
تعداد صفحه: 
241

اين كتاب كه قيوم الاسمآء و يا احسن القصص و يا تفسير سوره يوسف ناميده مي شود از مهم ترين كتاب هاي باب است. بهاءالله در كتاب ايقان صفحه 180 مي نويسد: «سبحان الله دراول يكي از كتب خود كه آن را قيوم الاسماء ناميده و اول و اعظم و اكبر جميع كتب است اخبار از شهادت خودمي دهند و در مقامي اين آيه را ذكر فرموده اند: يا بقيه الله قد فديتُ بكلي لك و رضيتُ السبَّ في سبيلِك و ما تمنَّيتُ الاّ القتلَ في محبّتِك»

شوقي افندي در كتاب قرن بديع جلد يكم ص 144 مي نويسد: «اين كتاب عظيم و لوح كريم از يك صد و يازده سوره و بيش از نه هزار و سيصد آيه مركب است وهرسوره اي از آن ، تفسير وتبيين يك آيه از آيات سوره يوسف مي باشد. فاتحه اش به ذكرمقام و دعوي حضرت باب و خطابات و انذارات شديده به مَعشَر ملوك و ابناء ملوك آغاز مي شود.»

هم چنين در باره اهميت آن نزد بابيه مي گويد : «اين كتاب مستطاب كه در دوران رسالت حضرت باب قريب به تمام نزد اهل بيان به منزله فرقان در بين ملت اسلام شمرده مي شد اول و اعظم سوره آن در ليله اظهار امر در حضور جناب باب الباب نازل گرديد.» 

(صفحه 146 قرن بديع  ج 1)

هم چنان كه ملاحظه مي شود در فاتحه تفسير سوره يوسف دعوي باب آشكار گرديده است هم چنين اول واعظم سور اين كتاب همان سوره اول يا سورة الملك است كه در آن باب خود را بنده اعليحضرت محمدبن الحسن عليه السلام به شمار آورده است اين مدرك در ص 3 كتاب تفسير مزبور ذكر گرديده است. 

و باز اهميت اين كتاب وخصوصا فراز نام برده آن در اذهان بابيه چنان بودكه تمام فداكاري هاي بابيه را سبب گرديد:«همين سفر جليل بود كه تلاوت صفحه اي از آن روح جناب حجت را تسخير نمود و شعله عشق و انقطاع در قلوب مدافعين قلعه طبرسي بر افروخت و قهرمانان نيريز وزنجان را به ورود در ميدان جانبازي و فدا مبعوث كرد» (قرن بديع ج 1 صفحه 147)

در هر حال چون مطالب فوق بااساس بهائيت مغاير است لذا ايشان آخرين تشبّثات خود را به منظور نگاه داشتن راه فراراز تفسير سوره يوسف و نتايج منطقي حاصل از آن بدين گونه به صورت چند خطي بر اولين برگ كتاب نسخه عكسبرداري آن ظاهر كرده اند: «اين مجموعه با اجازه محفل مقدس روحاني ملي ايران شيدا ... اركانه به تعداد محدود به منظور حفظ تكثير شده است ولي از انتشارات مصوبه امري نمي باشد.»

 

غافل از آن كه بهائيت كتاب ديگري تحت عنوان تفسير سوره يوسف ندارد ومي بايستي اين كتاب را كه بزرگاني از ايشان همچون اشراق خاوري و فاضل مازندراني و ديگران از تصويبشان گذشته ايشان هم از آثار ميرزا علي محمدباب به شمارآورند. 

 

تمام حقوق این پورتال برای مؤسّسه بهائی‌پژوهی محفوظ است.

کپی‌رایت© بهائی‌پژوهی؛ ۱۳۹۸-۱۳۸۵.

Back To Top